Hellig geometri

 • Omslag - Det norske pentagram

  Keltiske prester (druider) samarbeidet med de norske "kristningskongene" om å anlegge norske byer, kirker og klostre i et geometrisk mønster som skapte et enormt pentagram over Sør-Norge.

Døren til selvutvikling vender innover – Energica viser deg rommet for indre vekst. Vi gir deg bøker, film, musikk, bruksting og velværeprodukter som nærer sjelen, kroppen og sinnet.

Nina Normann Ferguson,
redaksjonssjef

Namasté

 • Omslag - 50 fortellinger om Buddha

  Vakkert, levende beskrevet og opplysende(!) om Buddhas tid på jorden og et innblikk i buddhismens mysterium. Med fargeillustrasjoner og bilder fra hellige buddhistiske steder i India.

Dyrk skapergleden!

 • Omslag - Kreativ fargelegging

  La skapergleden ta styringen

  Fargelegg spennende mønstre og mandalaer, og opplev at kropp og sinn faller til ro når du fordyper deg i detaljene. Små og store motiver, abstrakte og naturalistiske, enkle og kompliserte.

Med en klarsynt på jobb!

 • Omslag - Jeg ser deg

  Michael Winger er kjent fra media for sine uvanlig klarsynte evner som han bruker til å finne savnede personer. Han leser energier og fanger opp hendelser som har skjedd, uten noe forhåndsinformasjon. Mange beskriver Michael Winger som Norges mest klarsynte person.

Bekreftelser på etterlivet

 • Omslag - Kartet over himmelen

  Eben Alexander formidler lesernes visjoner om etterlivet, og viser hvor overraskende ofte de er i overensstemmelse med oppfatningene hos verdens åndelige ledere, filosofer og vitenskapsfolk. På tvers av tid og rom hersker det stor enighet om sjelens reise og dens overlevelse hinsides døden.

Se Jannecke Øinæs i samtale med Dr. Eben Alexander. Alexander forteller om hvordan den nye vitenskapen, vanlige folks historier og religioner faktisk støtter eksistensen av et evig liv.

Se video hos Wisdom from North
(tekstet på norsk)