Å se er ikke alltid nok (Heftet)

synsforstyrrelser etter hjerneskader og muligheter for behandling

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Forlag: Unipub forl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788274771208
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Å se er ikke alltid nok
Hjerneskader resulterer i en rekke funksjonsforstyrrelser. Forskning viser at over 60 % av hjerneslagpasientene har visuelle forstyrrelser av sensorisk, okulomotorisk og/eller perseptuell karakter. Tilsvarende forstyrrelser inntreffer også ved andre hjerneskader. Følgene er varierende grad av lese- og orienteringsvansker, noe som kan hindre lønnet arbeid og begrense en selvstendig livsførsel. Dessverre blir svekkelsene i liten grad avdekket, og en målrettet faglig rehabilitering er så godt som fraværende. Gunvor Birkeland Wilhelmsen beskriver våre synskvaliteter og deres nevrologiske oppbygning og illustrerer konsekvensene av visuelle forstyrrelser gjennom kasusbeskrivelser.
Boken bygger på Wilhelmsens doktorarbeid hvor hun prøvde ut et tidsbegrenset, strukturert synstreningsprogram med en gruppe slagpasienter. Treningen resulterte i bedre lesing ved at øyemotorikken ble stødigere. Deltakerne leste riktigere og raskere etter trening. I boken vises det også til annen forskning og kliniske erfaringer hvor stimulering av reduserte synsfeltområder gir økt kapasitet i skadeområdet. Resultatet er et bedret funksjonsnivå.
Boken er skrevet for dem som ønsker mer informasjon om forstyrrelser etter hjerneskader, og for dem som ser behovet for et mer treffsikkert og helhetlig rehabiliteringstilbud. Da effektive visuelle kvaliteter og kapasiteter er avgjørende for våre daglige gjøremål, er forfatteren opptatt av at trening og stimulering ved visuelle forstyrrelser må inn som en naturlig og vesentlig del av moderne rehabilitering. Forfatteren gir derfor også metodiske tips til kvalifiserte fagpersoner.

Til toppen