Akasha-healing (Innbundet)

Forfatter:

Reni Hagen (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Healing Through the Akashic Records
Oversatt av: Hagen, Reni
ISBN/EAN: 9788202384548
Omtale Akasha-healing

En kosmisk kunnskapsbase

Din sjel er en bok i Akasha-biblioteket - uten begynnelse og slutt

Av Kari Kahrs

Linda Howe strevde lenge med å finne seg selv før hun fant veien til Akasha-biblioteket. Møtet med «biblioteket» gjorde at hun utviklet et forhold til det guddommelige i seg selv, og hun erfarte at livet ikke er en kamp. Regelmessig gikk hun i seg selv, søkte veiledning, fulgte rådene hun fikk og observerte resultatene. Gjennom prøving og feiling lærte hun å gjenkjenne og stole på det guddommelige nærværet. Hun forsto at denne tilliten er selve kjernen i Akasha-bibliotekets healingkraft.

Akasha-healing er en veiledning til åndelig healing basert på Linda Howes personlige innsikt i og erfaringer med akasha-energien gjennom 16 år. Healingmetoden hun presenterer er både praktisk og utrolig enkel. Howe har forelest for og undervist tusener i akasha-healing og sett på nært hold at alle som på en ærlig og oppriktig måte går inn for å gjennomføre øvelsene i boken, oppnår healing. Noen av historiene hun gjengir er dramatiske, med en utvikling fra total kraftløshet til det stikk motsatte. Andre er mer subtile og viser til styrket selvtillit og en følelse av velvære og bedring av mellommenneskelige forhold. Linda Howe hevder at alle som begir seg inn i Akasha-biblioteket med vilje og åpenhet uten unntak opplever en eller annen form for positiv forandring.


Hva er Akasha-biblioteket?
Akasha er sanskrit for rom eller uendelig rom og blir innenfor hinduismen og andre østlige livssyn forstått som skapelsens første element (før luft, ild, vann og jord). Akasha er derfor grunnlaget for og essensen i alt i den fysiske verden. Akashsa er også det samme som eter, den passive substansen vitenskapen ifølge Wikipedia tidligere trodde fylte hele verdensrommet og tillot lys å forflytte seg, men som den samme vitenskapen siden har bevist ikke eksisterer ... Linda Howe beskriver Akasha-biblioteket som en virkelighet som er bygd opp av akasha-energien, den lyse, essensielle livskraften slik denne er før menneskers tanker og følelser griper inn i og manipulerer den. 

Akasha-biblioteket inneholder det vibrasjonsmessige arkivet for hver eneste sjel som befinner seg på sin jordiske reise.
Hvert individs opptegnelser i «biblioteket» består av to aspekter: et fast og et foranderlig. Det faste aspektet er din sjels unike, grunnleggende mønster eller avtrykk, vi kan kalle det sjelens DNA. Dette er sjelenivåets sannhet om deg – den virkelige deg på din menneskelige reise gjennom tid og rom. Det forandelige aspektet er de livene du lever i full bevissthet om hvem du er. Her finner du oversikten over alle de menneskelige erfaringene du har gjort deg, alt det du opplever og erfarer akkurat nå, og alt som venter deg på din ferd mot oppvåkning.

Etter hvert som vi gjennomlever ulike inkarnasjoner, våkner vi for det som er sjelsavtrykket vårt, og når vi opplever denne sannheten om oss selv, vil vi begynne å leve et bevisst liv på sjelens premisser. Da vil vi innse at vår personlige identitet, vårt sanneste jeg, er guddommelig av natur, og vi forstår at dette også gjelder alle andre.

Tillit til indre visdom
Det kan ta flere liv å få tillit til sin indre visdom, sier Linda Howe. Kanskje har vi levd mange liv der vi har ignorert oss selv, fornektet vår indre stemme, avvist vår egen innsikt og lyttet mer til andre enn til oss selv. Kan hende må vi gjennomleve dette om og om igjen før vi innser hva vi holder på med og blir utålmodige nok til å ønske oss videre.

Akasha-biblioteket inneholder opptegnelser over alle våre reiser gjennom alle tider mot denne oppvåkningen. Her ligger et vell av informasjon som vi kan dra nytte av i vår personlige healingprosess her og nå. Når vi beveger oss inn i denne verdenen, kan vi finne ut hvem vi har vært i de livene vi har levd. Våre fremtidige muligheter – både de umiddelbare og de langsiktige – er overraskende lette å få tak i, sier Howe, som har erfart at når vi nærmer oss akasha-energien med respekt for opptegnelsenes hellige natur og med et oppriktig sinn, vil alt det vi trenger for å ta det neste steget på vår ferd bli tilgjengelig for oss.

Spør «hvorfor?»
Akasha-biblioteket er dynamisk og interaktivt, sier Linda Howe. Det fungerer som en ressurs for vår personlige vekst og utvikling. I stedet for at det blir tatt avgjørelser for oss, tilbys vi visdom, råd og støtte i det livet vi lever. Resultatet er personlig vekst, større bevissthet og healing. Det er langt fra noen passiv øvelse der man åpner sine opptegnelser og fylles med energi og informasjon. Det skjer et aktivt samspill!

Akasha-biblioteket er enormt – uendelig faktisk. For å unngå å bli overveldet benytter Howe en fremgangsmåte som hun hevder har stor effekt: Hun stiller spørsmål som starter med «hvorfor». Dette, sier hun, er den mest kraftfulle spørsmålstypen fordi «hvorfor» leder direkte til de kreftene som ligger bak de hendelsene vi ønsker en avklaring på. Hvis du ønsker å få vite når du ifølge opptegnelsene i akasha-biblioteket kommer til å treffe sjelevennen din, er det lite trolig at du vil få et nøyaktig svar, for tid er ikke et tema i Akasha. Å spørre hva man bør gjøre i en gitt situasjon, vil som regel resultere i svar som at vi bør gjøre det som gjør oss lykkelige eller gir oss fred. Det gunstigste, sier Howe, er å stille spørsmål som kan gi hjelp til å kaste lys over de problemene og bekymringene vi måtte ha slik at vi kan få klarhet og innsikt som gjør det enklere å ta egne beslutninger. Og da kan det være gunstig å spørre «hvorfor».


Healing gjennom Akasha-biblioteket
Howe understreker at arbeidet med Akasha-biblioteket ikke handler om magiske metoder og prosedyrer. Arbeidet fører ikke nødvendigvis til at sykdom eller tunge problemer forsvinner på et øyeblikk – selv om man kan komme til å bli overrasket over hvor dyptgripende effekt det har. Men det arbeidet helt sikkert vil utrette, sier hun, er at det vil sette oss i stand til å slutte med å bruke våre egne vansker mot oss selv, og i stedet begynne å utnytte dem til vårt eget beste. Det handler om en måte å respondere på i ulike situasjoner som gir oss en mulighet til å utvikle oss som mennesker, og som åpner veien til visshet om at det guddommelige nærværet er til stede i enhver situasjon.


Åpent for alle
Du trenger verken å være vismann, profet, klarsynt eller på andre måter åndelig høyt utviklet for å få tilgang til akasha-energien. Hvem som helst kan finne frem til opptegnelsene sine i Akasha-biblioteket. Årsaken er at de er en ressurs på sjeleplan, og at hvert eneste menneske har – eller kanskje heller er – en sjel. De fleste som søker i Akasha-biblioteket, mottar innsikten i form av plutselige glimt av sannhet eller som aha-opplevelser. Linda Howe oppfordrer deg til å legge den kritiske sansen til side og ta imot det som kommer, så vil du etter hvert få klarhet i hvordan energien og veiledningen vil søke seg til deg. Uansett hvordan du velger å starte prosessen, vil utgangspunktet være det rette. Derfra vil du vokse videre.

Til toppen

Utdrag

Når vi arbeider i Akasha-biblioteket, er vi med på å anerkjenne og fremme healing. Når vi blir mer og mer ett med vårt egentlige jeg og det som er sant for oss, er det lyset som gjør jobben. Vi sender ikke energi til opptegnelsene våre i Akasha eller mottar energi derfra; i Akasha er vi på det rene med at lyset i oss finnes i alt og alle, og derfor er det ingen grunn til å sende og motta. Utfordringen er å la lyset bevege seg gjennom oss. Vi gjør dette gjennom å «rydde huset», skape bedre plass i oss selv, slik at det som allerede er til stede, kan komme bedre fram. Vi gjør opp status omkring vår personlighet og egenart, og frigjør oss fra alt som forstyrrer vår evne til å oppleve vår egen godhet. Underveis i denne prosessen rydder vi plass i vårt indre til at det evige lyset kan utvides. Lyset hjelper oss i arbeidet med å rense og rydde, det retter opp enhver ubalanse vi måtte ha, og bidrar til å gjøre oss raskere lykkelige og glade.

Enkelte omgivelser virker mer støttende for en slik form for healing enn andre. Atmosfæren i Akasha-biblioteket fremmer i høy grad forvandlingsprosesser fordi det er nettopp etter disse grunnleggende prinsippene biblioteket styres.

«Døm ikke, frykt ikke, la være å yte motstand» er grunnreglene i Akasha. Til sammen skaper disse prinsippene en kultur preget av ærefrykt, godhet og respekt, og gir oss mulighet til å bli kjent med vår egen sjel som hel, komplett og god. Dette er visdom som forandrer og forvandler oss. Vi går fra å være fordømmende, engstelige og fulle av motstand mot å skulle akseptere, tillate og slutte oss til. Når vi ser på de vanskelighetene vi har i lys av Akasha og de styrende prinsippene der, fremstår problemene våre slik de egentlig er. Som så mange av oss har forstått, er det slik at når sannheten først er avdekket, settes vi fri.
 
Innflytelsen fra «døm ikke»-prinsippet skaper et nøytralt rom der det er lettere for oss å være ærlige. I en atmosfære fullstendig fri fra fordømmelse finnes det ingen truende kritikk. Når vi slipper å bli utsatt for fordømmelse og det presset som muligheten for det alltid skaper, kan vi rett og slett bare observere og referere det vi ser. Hendelser og situasjoner blir ikke lenger oppfattet som anklager om eller bevis på vår mislykkethet – de er rett og slett hendelser og situasjoner. Under slike forhold er det trygt å ta nærmere i øyesyn ting vi har gjort, eller ikke har gjort, og vite at Akasha-biblioteket ikke bidrar til at noe som helst blir brukt mot oss.
 
Når vi føyer til «frykt ikke», forsterkes den gode atmosfæren i Akasha veldig. Her møter vi godhet, respekt og den høye anseelsen som alltid er til stede for oss. Kjefting, mishagsytringer, plaging og latterliggjøring løser seg opp og forsvinner i en slik atmosfære. «Ikke døm» og «frykt ikke» er to sider av samme sak: Uten aktiv negativ fordømmelse finnes det heller ingen grunn til å være redd. Selv om dette føles som en stor lettelse, kan det ta litt tid å venne seg til det – vi er i utgangspunktet uvant med fraværet av fordømmelse og frykt. Regelmessig møte med denne atmosfæren hjelper oss til å bli fortrolig med den friheten som ligger innebygd i dette, og etter hvert oppdager vi at vi ikke lenger trenger å gjemme oss eller beskytte oss mot det som skjer i og omkring oss.

«La være å yte motstand» er den kraften som gjør ting mulig, får oss til å gi slipp og dermed bli i stand til å kommet oss videre. Hvis vi stenger for eller skyver bort enkelte sider ved oss selv eller våre erfaringer, blir dette paradoksalt nok en kraft som kiler seg fast i oss, og plutselig er vi stengt inne og låst fast av nettopp de tingene vi ikke ønsker. Og motsatt er det slik at der hvor det ikke finnes streng fordømmelse eller frykt, er det ingen grunn til å avskjære seg fra opplevelsen. Vi kan rett og slett bare gi slipp og la livet gå sin gang. Vi kan foreta nødvendige korrigeringer for å komme i takt med den naturlige bevegelsen i livskraften i og omkring oss og hvile godt og avslappet i den. Når vi er i en slik motstandsfri energi, er det ikke lenger noe som knytter oss til det å være fastlåst. Vi innser at vi trygt kan bevege oss videre.

Når vi blir klar over disse energikreftene som opererer i den virkeligheten som kalles Akasha-biblioteket, fornemmer vi hvilke enorme krefter det er som støtter oss i vår forvandlingsprosess. Fordi de aktive prinsippene «døm ikke», «frykt ikke» og «la være å yte motstand» alltid er i sving, gir åndelig healing gjennom Akasha-biblioteket oss tilgang til et svært trygt rom i bevisstheten, og det som ikke lenger er bra og passende for oss, fordufter.

Til toppen

Om forfatter Linda Howe

Linda Howe er blant de fremste ekspertene på Akasha, og har siden 1996 spesialisert seg på bruken av Akasha-biblioteket for personlig vekst og bevissthetsutvikling. For sin første bok, How to Read the Akashic Records: Accessing the Archive of the Soul and Its Journey, mottok hun i 2010 en pris for beste bok innenfor åndelig, alternativ forskning. www.akashicstudies.com

Til toppen