Åndelige partnerskap (Innbundet)

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Spiritual Partnership
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202377830
Kategori: Selvutvikling
Omtale Åndelige partnerskap

Åndelige partnerskap - en grunnleggende del av den nye utviklingsprosessen

Vi utvikler oss nå utover de fem sansenes grenser og støter på stadig mer utvidede opplevelser av oss selv og vår verden. Dette vil forandre vår erfaring av oss selv, våre omgivelser og våre personlige forhold, avdekker bestselgerforfatter Gary Zukav i Åndelige partnerskap.

Av Kari Kahrs

Gary Zukav ser for seg en ny verden som er i ferd med å stige frem, der vår utvikling som mennesker tar en ny retning, der mellommenneskelige forhold forandrer seg på uventede og dramatiske måter.

Med et utvidet sanseapparat vil vi støte på stadig mer utvidede opplevelser av oss selv og vår verden enn vi noensinne har kunnet forestille oss var mulig. Der vår sanseoppfatning en gang var begrenset til det vi kunne se, høre, smake, berøre og lukte, er vi nå i stadig økende grad i stand til å få tilgang til informasjon som disse sansene ikke kan oppdage.

Hvis du ennå ikke har merket at din personlige utvikling har tatt en ny retning, skal du vite at Åndelige partnerskap er spekket med sterke eksempler, praktisk veiledning og konkrete retningslinjer som kan være en god hjelp på veien mot å utforske dine egne følelser, intensjoner, valg og din egen intuisjon i den hensikt å skape dyptgripende åndelig vekst.

Hvert enkelt individ er ansvarlig for sin egen åndelige vekst. Åndelighet er en reise inn i bevissthet om og ansvarsbevissthet for selvet. Ved å konsentrere oppmerksomheten innover, mot de indre årsakene til smertefulle opplevelser og destruktive handlinger i den hensikt å forandre dem, vokser vi åndelig, sier Gary Zukav.

I stedet for å ønske å forandre andre for at vi skal få det bra, forandrer vi oss selv til den personen vi ønsker at andre skal være. Når vi skaper forandring i oss selv, forandres hele vår virkelighet.

Gary Zukav har arbeidet med åndelig utvikling i flere tiår. I Åndelige partnerskap gir han deg retningslinjer som forenkler og forkorter veien til målet.

Viten utover de fem sansene
Grunnreglene for vårt jordiske liv har forandret seg, og det er snakk om varige forandringer. Stadig flere oppfatter seg som personlighet og sjel på én og samme tid. Vi vet ting vi ikke kunne vite før, vi oppfatter intuitivt meninger, informasjon, årsaker til tidligere hendelser, andres følelser. Fortidens måter å gjøre ting på og forholde seg til andre på fungerer ikke lenger, de frembringer erfaringer vi ikke ønsker. Den gamle formen for kraft, manipulering og kontroll, det som før satte oss i stand til å overleve, erfarer vi at nå kun frembringer vold og ødeleggelse.

En ny bevissthet er på vei inn, en ny bevissthet som bringer med seg en ny type mellommenneskelige forhold. Denne nye typen forhold er utformet for mennesker som tar alle sine sanser i bruk og skaper sann indre trygghet.

En ny vei til personlig vekst
Den tiden da vi så det som nødvendig å overtale andre, å overbevise andre, er over. Den blir erstattet av en ny tid der denne måten å opptre på får en dyptgripende motsatt effekt. Den nye tiden forutsetter at vi skiller kjærlighet fra frykt i oss selv, og at vi tar ansvar for de konsekvensene som er et resultat av valgene vi tar. Den tiden da vi fortalte andre hva som var best for dem, kanskje til og med tvang dem, er over. Tiden er inne til å følge vår egen intuisjon og la andre få følge sin. Tiden for manglende hensyn til andres prosess er over. Tiden for å lytte til andre og skape med utgangspunkt i sjelens intensjoner er kommet. Tiden er inne til å opprette nye mellommenneskelige forhold – åndelige partnerskap.

Ikke bare i parforhold
Ordene ”åndelige partnerskap” leder kanskje tanken hen på tradisjonelle parforhold med et tilsnitt av åndelighet, men de er langt mer omfattende enn som så: Åndelige partnerskap kan dannes mellom familiemedlemmer, venner, kolleger og mellom enkeltpersoner i parforhold. Gjensidig påvirkning mellom foreldre og barn gir flest muligheter for åndelig vekst, sier forfatteren, og understreker at disse forholdene også kan være de vanskeligste. Han sier videre at venner som er interessert i åndelig vekst på naturlig vis blir åndelige partnere hvis de er modne for det. Han har erfart at der man klarer å danne åndelige partnerskap på arbeidsplassen, kan det bidra til forvandling av store miljøer.
 
Selv lever forfatteren midt oppe i det den nye boken hans handler om, sammen med sin åndelige partner, Linda Francis. Han forteller med stor innlevelse og varme hvordan de bryner seg på hverandre – her er det snakk om personlig mot, og ingen angst for å miste kjærlighet og støtte om man våger å være seg selv og legge sine innerste tanker og følelser på bordet. Begge har klokkertro på at personer i åndelige partnerskap vil utvikle seg åndelig både raskt og dyptgripende. Selv forteller han åpent og ærlig om sitt ”tidligere” liv der egoets behov hadde stor plass, om et liv med atferd og handlinger som hovedsakelig var styrt av frykt – det han kaller personlighetens skremte sider. Med Linda Francis har han selv erfart hva to likestilte personer i et slikt forhold kan oppnå, og de mange eksemplene han presenterer i boken – både fra sitt eget liv og fra klienter han har arbeidet med – forteller at han vet hva han snakker om og at det fungerer i praksis.

Åndelige partnere holder sammen så lenge de vokser sammen, de brenner ikke inne med brysomme tanker, men kommer frem med det som nager, selv det de mest frykter kan ødelegge partnerskapet.

Åndelige partnerskap er arenaer der man oppdager og utfordrer sin frykt og utforsker og rendyrker sin kjærlighet sammen med andre. Åndelige partnere skal være likestilte med åndelig vekst som mål. Alle er ansvarlige for sine egne skaperverk på godt og vondt. Når vi først har utforsket de fryktredne og de kjærlighetsfulle sidene ved personligheten, vil vi gjenkjenne dem når de blir aktive. Da kan vi velge om vi vil skape konstruktive eller destruktive konsekvenser, men vi kan aldri mer fornekte at vi er ansvarlige for våre egne skaperverk.

Retningslinjene Gary Zukav har utviklet for å bygge opp åndelige partnerskap er kanskje enkle, men det å benytte dem kan forvandle en fra følelsen av å være et offer til å kjenne at man er en skaper. Han lærer oss hvordan vi kan skille mellom kjærlighet og frykt, hvordan vi kan velge ansvarsbevisst, konsultere intuisjonen vår og samskape med det levende universet, og dermed jage personlighetens skremte sider på flukt.

Vi har allerede trådt over terskelen til den nye tiden, og det er ikke mulig å vende tilbake, sier Gary Zukav. Åndelig partnerskap handler om hvordan vi møter de nye forandringene og de mulighetene som forfatteren så levende beskriver i sin nye bok.

Til toppen

Om forfatter Gary Zukav

Gary Zukav er en prisbelønnet forfatter utkommet på 24 språk med en rekke plasseringer på besteselgerlistene, blant annet med Sjelens håndbok i tre år. Et gjennomgående tema i bøkene hans er sjelens kompliserte reise mot sin utvikling. Med Åndelige partnerskap foreligger fire av hans bøker på norsk. Humor, visdom og en sterk utstråling har gjort ham til en avholdt personlighet for TV-seere og boklesere. Sammen med sin åndelige partner, Linda Francis, grunnla han i 1999 The Seat of the Soul Institute som gir hjelp til personer som søker åndelig utvikling. www.seatofthesoul.com

Til toppen