Åndelighet i vår tid (Innbundet)

Slik styrker du dine åndelige opplevelser

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Power of Modern Spirituality
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202389611
Kategori: Selvutvikling
Omtale Åndelighet i vår tid

Åndelig praksis - veien til et rikere liv

Forbinder du åndelighet med munker i avsidesliggende klostre og vise menn og kvinner som ikke rimer med jobb, boliglån og tidsklemme? Da må du tenke om igjen!

Av Kari Kahrs
I Åndelighet i vår tid viser William Bloom, Storbritannias ledende lærer innenfor sjel, kropp og sinn, hvordan det å være åndelig ikke nødvendigvis betyr at man må trekke seg tilbake fra virkeligheten. Tvert imot belyser han med klokskap og varme de fordelene vi kan oppnå når vi slipper åndeligheten inn i hverdagen.

Han støtter seg på undersøkelser som viser at tro og religion er sunt og nyttig, at troende står for bedre prestasjoner, har bedre helse, er lykkeligere og lever lenger enn ikke-troende. Fordeler noen hver kunne tenke seg å nyte godt av, men det er ikke dermed sagt at vi ønsker å forplikte oss til visse trosretninger eller melde oss inn i organisasjoner som er basert på gitte trossystemer. Det er mulig, sier forfatteren, å oppnå disse fordelene og mer til, uten å være nødt til å bekjenne seg til en bestemt tro eller bestemte overbevisninger.

Hva er moderne åndelighet?
Opp gjennom historien og i alle kulturer har mennesker ønsket å lede, styre og fordype sine øyeblikk med åndelig forbindelse og oppvåkning slik at de ikke bare skjer ved et lykketreff eller ved en tilfeldighet. Det er utviklet teknikker som hjelper søkende til å opprette åndelig forbindelse på en planlagt og sammenhengende måte, og lede hendelsen slik at den varer lenger og har større kraft. Alle disse åndelige metodene har det til felles at jo oftere og lenger man utfører dem, jo dypere blir den åndelige opplevelsen, og jo mer vil hjertet åpne seg og bevisstheten våkne.

I de fleste trossystemer ligger også tanken om at åndelig forbindelse er vanskelig å oppnå, og at det forutsetter en lengre prosess med disiplin, selvoppofrelse og renselse. Det underliggende budskapet er at det må betales en høy personlig pris før man kan oppleve åndelig kontakt, og at den alminnelige mann og kvinne i bunn og grunn er uverdige. Man ser bort fra at livet pulserer i oss alle, og at ånden finnes i alt som er. I den moderne åndeligheten, sier Bloom, er vi bevisst på vår kosmiske forbindelse. Vi befinner oss i den. Selvsagt finnes det enkelte som opplever forbløffende og sterke åndelige hendelser, men dette er ikke den vanligste og eneste måten man kan oppleve åndelighet på. De aller fleste har en rekke åndelige erfaringer bak seg, sier han.

Etter mange år med utvikling og praktisering av åndelighet for sin egen del, og lang erfaring med klienter og kursvirksomhet, har Bloom fått bekreftelse på at de trinnene han praktiserer for å oppnå åndelighet underbygger velvære og god helse ved å utløse de nervemessige og indresekretoriske tilstandene som danner grunnlaget for et sunt immunsystem og generelt velvære. De fire trinnene – å stanse opp, å jorde seg i kroppen, å observere og gi etter – gir en åndelig forbindelse som skaper glede og fører til at det åpnes for en sunnere strøm av oksygenrikt blod og antistoffer. Gjennom den åndelige forbindelsen blir vi i stand til å rette oppmerksomheten mot den måten kroppen faktisk opplever vår åndelige forbindelse på, og kan dermed lettere samarbeide med opplevelsen og styre den.

Det som fungerer for deg
Bestemte omgivelser og omstendigheter påvirker oss, rører og åpner oss, vekker vår åndelige viten og intuisjon. Tenk på hvordan du reagerer på et vakkert landskap, på himmelens skiftninger eller kanskje på vann. På en stille og forsiktig måte skjer det en subtil endring i bevisstheten, sier Bloom. Kanskje gjenvinner vi en viss balanse og harmoni, kanskje får vi en indre ro. Bekymringer oppløses eller blir satt i perspektiv. På en forsiktig og instinktiv måte har vi skiftet kanal og trådt inn i en ny sammenheng. Det høres kanskje beskjedent ut, men Bloom hevder at dette er autentiske åndelige opplevelser.

Han er opptatt av at den enkeltes åndelighet skal utvikles og leves ut av den enkelte i henhold til vedkommendes personlige og unike forståelse. Han sier at hvis det er én ting han har vært nødt til både å lære og respektere når det gjelder åndelighet, er det at vi alle er uavhengige og selvstendige individer som fritt kan velge hvilken form vår egen åndelighet skal anta. Hans oppgave, sier han, er å støtte og oppmuntre den enkeltes unike reise.

Han opplever stor glede når studentene hans innser at de allerede utfører det de tror de ennå ikke har lært. De oppretter allerede forbindelse med livets under og energi. De vet når hjertet berøres, de fornemmer når medfølelsen våkner, og de merker allerede at de har det bedre når de kjenner sitt eget verdisystem og lever i henhold til det. Alt dette, sier Bloom, er grunnleggende atferdsmåter som ligger i åndelighetens kjerne og som finnes i alle tradisjoner og tilnærmingsmåter. Og de fleste av oss er allerede i kontakt med det. Det er bare snakk om å bli bevisst på og videreutvikle vår åndelighet.
 
En ekstra dimensjon
Det er dette åndeligheten alltid gir oss – en ekstra dimensjon, sier Bloom, det er denne bevisstheten om en ekstra dimensjon og den rene gleden ved å være engasjert i den, som er den egentlige årsaken til alle fordelene ved religion, tro og åndelighet. Denne ekstra dimensjonen forsyner bevisstheten, sinnet og nervesystemet og det indresekretoriske systemet med en stimulans som overskrider alle vanlige fysiske og psykiske tilstander. Selv om alle andre sider ved tilværelsen skulle være preget av nederlag og katastrofe – hvis vi bare er bevisst en liten del av den kosmiske dimensjonen, vil vi være mer livfulle enn en som er rik på god helse og suksess, men som er uvitende om sin åndelige sammenheng.

Enkelt og givende
Bloom møter ofte skeptikere som hevder at ettersom den moderne åndeligheten er barn av den moderne verden, sier det seg selv at den er bedervet av all denne verdenens materialisme og støy. Det stemmer ikke, sier han. Den moderne åndeligheten er barn av de mange gode tingene i vår moderne verden som vi ofte tar for gitt. I Åndelighet i vår tid har han klart å trekke ut og forene det beste fra tradisjonell religiøs praksis fra forskjellige trosretninger, og med utgangspunkt i dette presenterer han en åndelighet som er tilgjengelig og forståelig for personer fra alle trosretninger

Ingenting av det Bloom beskriver i Åndelighet i vår tid krever ytterliggående tiltak fra vår side. Han mener at hans viktigste bidrag til vår åndelige utvikling ligger i at han sparer oss for tid og anstrengelser. Vi slipper å eksperimentere og teste mange muligheter. Han har samlet og konkretisert de grunnleggende ferdighetene som er absolutt nødvendige for alle som ønsker å styre sin egen utvikling på åndelighetens vei, og han oppfordrer oss til å benytte dem regelmessig og ofte. Boken er et konsentrat av forfatterens førti år med personlig praksis og tretti års undervisning og forskning, en utforsking av hva som faktisk fungerer for folk flest. Alt er utprøvd og testet i en årrekke. Han arbeider med studenter med forskjellig bakgrunn og fra mange ulike kulturer, og kan med hånden på hjertet si at denne veien til den moderne åndeligheten er oppbyggende for alle, uavhengig av trossystem, og at den lett kan innpasses i hverdagen.

Åndelighet i vår tid er også en god introduksjon til åndelighet for den som måtte føle seg som nybegynner på området.

Til toppen

Andre utgaver

Åndelighet i vår tid
Bokmål Ebok 2013
Utdrag

Med all denne friheten, individualismen og alt mangfoldet kan imidlertid den moderne åndeligheten også fremstå som overfladisk og forgjengelig, lik et supermarket med skinnende valgmuligheter fra hele verden som de søkende, lik skjærer, kan anskaffe og dekorere redene sine med. Litt Dalai Lama her, litt keltisk kristendom der, litt kabbala rundt håndleddet. På det verste kan man faktisk finne metoder som hevder å være ”åndelige”, som utilslørt lover økonomisk rikdom og materiell suksess, og som viser en total forakt for tanken om medfølelse og bevissthet. Derfor er det ikke overraskende at enkelte betrakter alle vår tids behandlingsformer, metoder og åndelige veier som er på tilbud og fortviler over den tilsynelatende egoismen.

For eksempel var det langt fra behagelig for meg da en av heltene mine, erkebiskop Trevor Huddleston, konsekvent overså meg da jeg arbeidet i presteboligen i St James’s Church på Piccadilly, der han i en periode bodde i den lille leiligheten i toppetasjen. Han var en av de mest politisk engasjerte og modige blant de anglikanske prestene, en av grunnleggerne av anti-apartheidbevegelsen og det godes kraft. Jeg passerte ham stadig i trappen i presteboligen og hilste alltid høflig på ham, men han bare så en annen vei eller gryntet et eller annet.

Til slutt, en dag etter to år med denne underlige atferden, gikk jeg litt i veien for ham i trappen slik at han ble nødt til å se meg i øynene. Den senesterke og lidenskapelige mannen ga meg en meget rask og slående leksjon før han gikk forbi meg: ”Du og ditt folk har intet historisk grunnlag,” sa han anklagende, ”dere har ingen nedarvet etikk og ingen verdier. Ingen likevektige røtter. Dere har ingen følelse av sammenheng, og har derfor heller ingenting å formidle som kan være av nytte for den virkelige verdens urettferdighet og moral.”

Plutselig forsto jeg den innstillingen han hadde til meg. Han visste at jeg hadde vært med på å grunnlegge og at jeg ledet The Alternatives Programme i kirken, og han likte ikke det han så. I likhet med mange andre betraktet han denne nye tilnærmingsmåten til åndelighet og oppfattet den som barn av den moderne kapitalistisk- og forbrukerstyrte verden, et overfladisk sett med valgmuligheter for selvsentrerte personer som søker personlig lykke og materiell suksess, og som ikke har noen bevissthet om den sosiale virkeligheten og ingen verdier. Meg, meg, meg. Min helse. Min tilfredshet. Min lykke.

Alle de store religiøse lærerne og tradisjonene taler tydelig om det moralsk nødvendige i å gjøre det gode, men hvor står den moderne åndeligheten? Den rommer alt dette vidunderlige mangfoldet, men hvor har den sine verdier og moralske retningslinjer?

Jeg har møtt denne kritikken mange ganger, og ble spesielt slått av den da en journalist en dag sa like ut til meg, lik et ekko av det erkebiskop Huddleston hadde sagt: ”Det virker som om du og dine ikke har noen verdier. Ingen kommer til å ta dere alvorlig før dere har det.”

Beskyldningene om at vår tids åndelighet ikke har noen verdier er forståelig, ettersom det sjelden blir satt ord på dem. De er imidlertid usanne. Alle antydninger om at den ignorerer klassiske etiske retninger og ikke har tradisjonelle røtter, er også feil. De som anklager den moderne åndeligheten for å ignorere, eller til og med overforenkle tradisjonelle verdier, overser det som faktisk er en av den moderne tilnærmingsmåtens sterkeste sider. I stedet for å betrakte alle de forskjellige religionene som å stå i moralsk konflikt med hverandre, er den moderne åndeligheten åpen for og kaster lys over de etiske likhetstrekkene. Den moderne åndeligheten favner, respekterer og støtter absolutt den grunnleggende etikken og moralen i alle verdens religioner og de store filosofiske retningene. Religion for religion, filosofi for filosofi, er disse verdiene de samme. Vær nestekjærlig. Ta vare på hverandre. Ikke drep. Ikke stjel. Ikke voldta. Ikke gjør skade. Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg. Den moderne åndeligheten støtter opp om disse grunnleggende verdiene.

Det er inspirerende å se at de samme budskapene fremmer kjærlighet og rettferdighet i alle verdens trosretninger. En tilnærming gjennom flere trosretninger utvanner ikke moralen. Den styrker verdier fordi vi ser at de er universelle og ikke bare underlagt ett trossystem. Den omfatter og kombinerer en holistisk grunnleggende etikk og forsterker den, ikke svekker den.

Til toppen