Bevissthetsspranget (Heftet)

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 352
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Leap of Perception
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202426200
Omtale Bevissthetsspranget

Midt i spranget ...

Det er ikke småtterier vi nå erfarer i spranget fra en lavere til en høyere frekvens. Penney Peirce beskriver i detalj hvordan vi gjenkjenner symptomene i oss selv og best tilpasser oss det som skjer.

Av Kari Kahrs

To måter å oppfatte på
Ifølge Penney Peirce finnes det to måter å oppfatte på, to persepsjonsmåter: lineær og sfærisk-holografisk. Den lineære er den gamle måten å kjenne seg selv på og få kunnskap om hvordan verden henger sammen. Det er slik vi fortsatt for det meste fungerer. Vi gjør noe, så skjer noe som en konsekvens av det. Sfærisk-holografisk persepsjon er å se verden i kontinuerlig flyt og forvandling.

Lineær persepsjon utvikler seg nå til sfærisk-holografisk persepsjon gjennom forskjellige vekstfaser i oss som vil komme til uttrykk som endringer i vår fornemmelse av oss selv og virkeligheten. Livets prosesser vil fremstå for oss som mer sykliske og innbyrdes relaterte, vi vil se at de skjer mer av naturlige årsaker og mindre som en konsekvens av våre handlinger.

Penney Peirce loser oss over i den nye tiden ved hjelp av detaljerte beskrivelser og praktiske øvelser!

Hun forteller at den gamle lineære oppfatningsmåten gir opphav til mange ubevisste gammeldagse vaner. Det handler om atferdsmønstre som har utviklet seg over tusener av år som et resultat av vår fryktbaserte virkelighet, og som kan være overført fra generasjon til generasjon, fra mor til foster. Gamle oppfatningsvaner har utviklet seg fra reptilhjernens overlevelsesinstinkt og den venstre hjernehalvdelens behov for å undertrykke smertefulle minner eller på bakgrunn av kunnskap som kan romme nedbrytende følelser.

Økt hastighet, økt innsikt
Nå øker jordklodens vibrasjonshastighet. Vi og jordkloden er tett forbundet, energimessig sett er vi ett, derfor øker også vår hastighet. Vi opplever økningen blant annet som en fornemmelse av at alt går fortere og at mange ting skjer på én gang, i motsetning til én ting om gangen. Når vi fullt og helt har integrert den sfærisk-holografiske oppfatningsmåten, vil hjertet spontant utvide seg til å bli et felt av bevissthet og energi og vi får innsikt i hvordan den kollektive bevisstheten fungerer.

Etter hvert som vi/verden vibrerer på en ny og høyere frekvens, vil oppfatningsevnen vår utvide seg helt naturlig. Vårt syn på verden vil forandre seg, vi vil ønske (ja kreve, om regjerende myndigheter ikke omstiller seg raskt nok) å se en ytre verden som passer bedre til vår indre opplevelse.

Når vi fungerer på en høyere frekvens, vil vi også bli bevisste på den ikke-fysiske verdenen, åndeverdenen. Noen har alltid vært det, men når den kollektive frekvensen høynes, vil dette begynne å gjelde i stor skala – alle vil til slutt erfare virkelighetens åndelige dimensjon. På en høyere frekvens vil vi oppfatte oss selv, alle andre og alt rundt oss som energi mer enn fysisk materie slik vi gjør nå. Vi vil oppleve at vi er forbundet med hverandre gjennom energi, og dette vil åpenbare seg som telepati, «tilfeldige» sammentreff og andre hittil uforklarlige fenomener. Vi vil oppleve oss som lettere og raskere «på innsiden», usynlig sammensveiset med andre. Når vi skuer tilbake, vil vi se at vi på den lavere frekvensen vi har forlatt best kan beskrive oss selv som trege, kompakte kropper med svært begrenset bevissthet om høyere dimensjoner, atskilt fra hverandre med et tomt luftrom mellom oss. Vi vil se at vi har tatt et sjumilssteg i en ny retning.

Vi vil begynne å legge merke til energien i og mellom alt som er, det finnes nemlig ikke noe luftrom som er tomt for energi. Og vi vil oppdage at denne energien er uløselig knyttet til bevisstheten vår. Vi vil erfare at når vi forandrer vårt eget energinivå, gjennom å øke vibrasjonshastigheten, så forandres bevisstheten. Og at når vi forandrer bevisstheten, så forandres vibrasjonshastigheten vår. Penney Peirce sier at etter hvert som verden øker sin vibrasjonshastighet, vil prosesser skje mer umiddelbart. Årsak og virkning er ikke lenger hovedregelen for å materialisere resultater. Det du ønsker å skape skjer uanstrengt, mirakuløst og uten logiske forklaringer, i et glimt. Alt skjer raskere og enklere.

Hjerte og hjerne
For ta aktivt del i overgangen til den nye oppfatningsmåten, må vi erfare hvor begrenset vi er i den gamle måten å forstå verden på, og bevisst bestemme oss for å vokse utover det velkjente. For å tre inn i dette nye terrenget, må vi først bevege oss fra venstre hjernehalvdel til høyre – et skifte som blir enklere hvis vi forstår de ulike formene for opplevelse de to halvdelene frembringer. Den venstre hjernehalvdelen er analytisk og definitiv, og reduserer hendelser til betydninger som er inndelt i kategorier. Den høyre hjernehalvdelen er frittflytende, ikke-verbal, intuitiv og integrerende. Når vi har gått over til høyre hjernehalvdel, viser Penney Peirce oss hvordan vi balanserer og integrerer de to hjernehalvdelene slik at vi opplever større klarhet og stabilitet. Deretter kan vi føle og fornemme mer, og i siste instans åpner vi hjertet og opplever sjelens medfølelse.

Hun skriver at hjertet egentlig er en slags hjerne, og at det frembringer et elektromagnetisk felt med utstråling. Når vi føler vårt eget hjerte, er vi i ferd med å få en forståelse av den sfærisk-holografiske forståelsesformen. Hjertet vårt gir da gjenklang med alle andre hjerter, og alle andre sjeler. Ved å være i vårt eget hjerte-hjerne kan vi kjenne den grunnleggende opplevelsen hos alle andre skapninger og virkeligheter. Vi vil oppleve et fellesskap med dem som overskygger opplevelsen av å være et individ.

Penney Peirces innsikt er for de fleste ikke hverdagskost. Heldigvis har hun utviklet en rekke enkle, men dyptgripende øvelser som hun deler med oss gjennom hele boken. Hun sier det er betryggende å tenke på at fremtiden ikke befinner seg «der ute» lenger. Den finnes i vår egen bevissthet og energi, bare på en litt høyere frekvens enn den vi opplever nå. Vi kan heve vibrasjonshastigheten vår og skifte frekvens, og alle de futuristiske forestillingene hun har beskrevet vil plutselig virke helt normale.

Ta deg tid når du leser Bevissthetsspranget. Penney Peirce har mye å formidle. Hvis du leser langsomt, er til stede i øyeblikket og gjør øvelsene underveis, vil du oppleve at mye faller på plass.

Til toppen

Flere bøker av Penney Peirce:

Utdrag

Jeg mener at de oppmerksomhetsøvelsene vi tyr til i disse siste årene av informasjonsalderen – å gjøre flere ting samtidig, hyperaktivitet, oppmerksomhetsblindhet, oppmerksomhetssplitting, underbevisst oppmerksomhetssøking og planlagte distraksjoner – er paniske, men de er en overgang. Det er et faktum at de løser oss opp og gjør oss klar til overgangen til en ny, roligere, mer avansert, sfærisk-holografisk måte å arbeide med persepsjon og oppmerksomhet på. Og etter hvert som forvandlingen skjer mer globalt, vil de bli fortrengt, foreldet og forbedret på passende måter.

Lineær persepsjon er hardt fokusert; den benytter oppmerksomheten for å peile inn på én ting om gangen og betrakter objektet for oppmerksomheten som en ytre sak. Den sfærisk-holografiske persepsjonen er mildt fokusert; oppmerksomhet som fokuseres på denne måten kan sammenlignes med den strålende solen som kaster lys over mye samtidig fordi alt finnes i nået, i det personlige feltet vårt.  Det vi oppfatter ved sfærisk-holografisk persepsjon vet vi direkte. Venstre og høyre hjernehalvdel er integrert, og vi oppfatter med hele selvet, i tillit til at flyten og vår indre erkjenner leder oppmerksomheten vår og avdekker det vi har behov for å vite. Da er det enkelt å vie seg til noe så lenge det måtte være nødvendig – med full tilstedeværelse. Oppmerksomheten er uanstrengt og vedvarende. Det finnes ingen ubevissthet.

Tenk på intuisjonsalderens oppmerksomhet som noe som fyller nået fullstendig, som favner hele din sfære. Den gjør det mulig for deg å oppfatte en hvilken som helst mengde tid og rom, enhver frekvens og dimensjon, og hvilken som helst dybde av forståelse du måtte ha behov for. Oppmerksomheten din stemmer overens med din sfæres omfang og bringer deg forståelse av et komplisert holistisk informasjonsmønster samtidig via direkte viten.

Med sfærisk-holografisk persepsjon er alt du trenger å vite hos deg allerede, på en eller annen frekvens av deg selv. Det finnes ingen kamp for å få kunnskap, og derfor blomstrer avslapning, tillit og glede. Du har det ikke travelt, for det er ingen fremtid du skal nå frem til der du vil få vite mer, og derfor virker det bare dumt å skulle skvise mangfoldige aktiviteter inn i ett øyeblikk for å få mer kunnskap raskere – en rest fra en æra av lavere dimensjoner. Fremfor å bli tilknyttet et objekt for oppmerksomheten og bli blind for andre saker, fornyer du oppmerksomheten din kontinuerlig, du velger hva som er mest reelt og nødvendig i hvert øyeblikk, på en naturlig og jordnær måte.  Den formen for konsentrasjon vi nå betrakter som hardt arbeid – fokus opprettholdt ved hjelp av viljestyrke og intensjon – er noe som hører fortiden til. Det er unødvendig å sikte seg inn mot noe, forståelsen bare skjer. Men allikevel kan du variere omfanget av oppmerksomheten din når som helst du måtte ønske det.

Med sfærisk-holografisk persepsjon er det ikke viktig å måle oppmerksomheten. Da er vi mer opptatt av å reagere lett på flyten, av å la konsentrasjonen forandre seg av seg selv mens vi forblir fullt ut engasjert i opplevelsen av nået. Du trenger ikke å konsentrere deg lenge. Full oppmerksomhet skjer i hvert enkelt øyeblikk. Derfor trenger du ikke å bruke intensjonen din. Intensjon er oppmerksomhet med tillegg av viljestyrke. Det hører hjemme i den venstre hjernehalvdelen og er unødvendig. Med sfærisk-holografisk oppmerksomhet legger du merke til en idé du ønsker å forstå eller å materialisere uten at du er nødt til å knytte en spesiell kraft til den. I stedet for intensjonens harde fokus skal du ganske enkelt «være i» ideen på en varsom måte. Inkluder den. Vær hos den. Underhold den.

Når en idé finnes på din bølgelengde, forblir den levende i feltet ditt uten at du er nødt til å gripe fatt i den for å holde den på plass. Ideen kan forandre seg hvis den ønsker å forandre seg. Idet du fortsetter å konsentrere deg om den med mild, kjærlighetsfull oppmerksomhet, vil den avdekke sitt kunnskapsmønster eller dukke opp rent fysisk. Du trenger ikke å drive verken deg selv eller ideen til å gjøre noe. Med en mildere og mer vidtfavnende konsentrasjon vil du legge merke til at det personlige feltet ditt selv følger med, at sjelen din vedvarende vier oppmerksomhet til å skape din virkelighet på best mulig måte.

Forsøk å mildne og avrunde oppmerksomheten din slik at den spres jevnt gjennom rommet i alle retninger. Føl at din grunnleggende bevissthet gjennomsyrer kroppen din, følelsene, sinnet og det personlige feltet; la den bli bred, direkte, klar, åpen, verken spent eller slakk, og at ingen del av den er over- eller underaktiv. Åpne deg for å føle samtidig tiltrekning til og avsky mot objekter og retninger. Hvor ønsker bevegelsen å gå? Gi slipp på selvbevisstheten og gjør som det sies i zen-ordtaket: «Mildne ditt lys slik at det er i harmoni med verden.» Etter hvert som du benytter mer av sanseevnene dine, vil oppmerksomheten bli direkte erfaring og direkte viten. Du vandrer omkring i ditt milde, sfæriske, personlige felt, tar det med det overalt hvor du går, alt i din sfære er bevisst, og du er bevisst på det.

Når oppmerksomheten din fyller ditt her og nå, kan det virke som om tiden stanser opp. «Hastighet» blir en magisk form for ikke-hastighet der alt er umiddelbart, koordinert og synkront. Zen-krigerne forsto at suksess var basert på flyt i handling og spontan reaksjon – og at dette ikke var en funksjon som hadde sitt utgangspunkt i hastighet. Suksess var mulig gjennom umiddelbarhet i oppmerksomhet og sinnets frihet, når oppmerksomheten ikke stanset opp og dvelte ved bestemte elementer, for det ville forårsake et brudd i flyten, noe som ville føre til nederlag.

Løsningen som kan heale stresset i samfunnet som er forårsaket av tidsakselerasjonen og slutten på informasjonsalderen, ligger i den sfærisk-holografiske persepsjonen – i oppmerksomhet konsentrert i nået, i kroppen vår og i oss selv. Når du fyller sfæren din med oppmerksomhet, vil du legge merke til mye som skjer samtidig, og du vil også oppleve en vedvarende, inspirert handling.

Til toppen

Om forfatter Penney Peirce

Penney Peirce er en svært begavet intuitiv person, en anerkjent visjonær og en foregangsperson når det gjelder bevissthetsforvandling og utvikling av vår intuisjon. Hun arbeider som opplæringskonsulent og coach for næringslivet, myndigheter, forskere, psykologer og personer som befinner seg på en åndelig vei, og hun har samarbeidet med sjamaner og ledet åndelige reiser til kraftsteder. Arbeidet hennes har hatt en fremtredende plass i undervisningsplanen ved en rekke universiteter og læresteder. Hun har skrevet seks bøker hvorav Bevissthetsspranget, Lær deg å bruke intuisjonen og Frekvens utgjør den såkalte forvandlingstrilogien. www.penneypeirce.com

Til toppen