Budskap fra Pleiadene (Innbundet)

Forfatter:

Toril Øien Eller (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 272
Forlag: Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Path of Empowerment
Oversatt av: Eller, Toril Øien
ISBN/EAN: 9788202295202
Omtale Budskap fra Pleiadene

Vi er ikke alene. Noen holder øye med oss.

Ikke bare holder de øye med oss, de vil gjerne hjelpe oss i vår utvikling. Hvem de er? Åndevesener fra Pleiadene, en stjernegruppe i stjernebildet Tyren, som siden mai 1988 har snakket gjennom Barbara Marciniak.

av Kari Kahrs

Ifølge Barbara Marciniak, forfatter av en serie kanaliserte bøker, senest Budskap fra Pleiadene, har pleiadianerne metodene som kan åpne menneskenes bevissthet når det gjelder å endre tankemønstre og gjenvinne vår kraft.

Pleiadianerne kan fortelle at jorden for tiden gjennomgår en kraftig omveltning på bevissthetsplanet, mer omfattende enn noen gang tidligere i historien. Vi skal allerede være langt inne i en tid hvor viktige forandringer finner sted; menneskene står på terskelen til en ny forståelse av kosmiske krefter. Dette har også skjedd før i historien, men da ble kraften misforstått og misbrukt. Hvert individ på jorden har tidligere kjennskap til denne epoken, og valgte å være i live nå for denne enorme, gjennomgripende åndelige oppvåkningen uten sidestykke i historien.

Nå tilbys vi den samme kunnskapen igjen, og pleiadianerne taler til oss for å formidle sine tanker om den raske forandringen, tilby sin støtte og gi forslag til hvordan vi kan styre de svært forsterkede energiene som skaper uro på vår planet.

Fysisk og ikke-fysisk virkelighet
Pleiadianerne vil motivere oss til å våkne og ta kontroll over tilværelsen. De sier at alle på jorden er her for å delta i og bidra til den store bevisstgjøringen om at det vi tenker skaper vår virkelighet. Det viktigste å ta inn nå, for enkeltpersoner og menneskeheten som helhet, er forståelsen av kraften som ligger i tanken og troen. Når vi klarer det, kan vi åpne bevisstheten for et nytt syn på verden.

Vi kan forandre enhver situasjon ved å forandre våre holdninger og forventninger. Når vi bevisst velger tanker som forsterker det utfallet vi ønsker, endres frekvensen vi utstråler. Det åpner for nye sannsynlige resultater. Å begripe at alt som eksisterer er basert på frekvenser, er et felles mål for alle som lever i vår tid. En slik form for virkelighetsjustering er fremtidens metode som vi kan ta i bruk her og nå. Dette er ett av budskapene fra Pleiadene, og Pleiadianerne er dermed på bølgelengde(!) med en annen kanalisert størrelse, Abraham.

Ifølge Marciniak og hennes kontakter finnes det mange virkeligheter. Alle kan opprette forbindelse med et nettverk av interaktiv intelligens, som eksisterer innenfor og rundt de begrensningene av tid og rom som vi opplever i dette livet. I vår egen tid og vårt eget rom blir vi gradvis tilpasset den enorme forandringen i bevissthet som er nødvendig for å kunne gjenopprette forbindelsen til den kosmiske intelligensen. Etter hvert som den bevisste tanke åpner seg for de flerdimensjonale egenskapene i tilværelsen, vil vi lære å samle kunnskap fra andre steder og bringe den tilbake til vår egen hverdag, og forbedre og helbrede eget liv.

Vår iboende viten
Kunnskapen vi er på jakt etter finnes ikke på Pleiadene – den finnes i oss selv. Men vi trenger hjelp til å avdekke den, hjelp til å forstå hvem vi er. Hendelser som hverdagshjernen tror er tapt for lenge siden, kan fortsatt være – ja er fortsatt – virkelige, siden alt foregår samtidig ut fra den kosmiske intelligensens flerdimensjonale syn. Tid eksisterer med andre ord ikke. Virkeligheter som følger forskjellige tidslinjer er vevet inn i og forbundet med hverandre via de temaene som utspiller seg i den fysiske verden.

På cellenivå er vi alle i en tilstand av umiddelbar kommunikasjon. Iindivider fra andre tider er ofte bevisst på denne utvekslingen. Den moderne tidsepoken er grunnlagt på en tro blant oss mennesker på at informasjonsinnsamling er en ytre prosess, noe det også kan være, men vi er også skapt slik fra naturens side at vi kan erfare virkeligheten innenfra hvis vi bruker vår personlige kraft.

Tankene våre kringkastes som frekvenser av energi. De flyr bokstavelig talt ut fra hjernen og forbinder seg med det vi tenker på. Og når energien akselererer, slik det skjer i vår tid, skjer alt fortere og alt manifesterer seg raskere. Det å forstå de kosmiske lovene om manifestasjon, er som å ha nøkkelen til universet. Hvis vi er bevisst på tankene våre og vet at det vi konsentrerer oss om er det vi vil få, kan vi ideelt sett bevisst skape den versjonen av virkeligheten vi ønsker. En naturlig del av denne oppvåkningsprosessen består i å konfrontere og finne svar på en tilsynelatende endeløs strøm av spørsmål som ser ut til å komme dypt innenfra.

Sannheten frigjør
Innkommende kosmiske energier åpner nå portene på vidt gap for menneskenes bevissthet og stimulerer oss slik at vi blir mer oppmerksomme på en ny informasjonskilde dypt i oss – vår egen indre kunnskapsånd. Når dette skjer, vil nylig realiserte oversanselige og intuitive evner hjelpe oss med raskt å nå nye nivåer av åndelig kraft. Med menneskehetens indre evner styrket og frigjort, vil sannheten – på alle plan – bli stadig vanskeligere å skjule. Alt som tidligere var hemmelig vil bli mer og mer synlig. Nå som alt beveger seg stadig fortere, kan alle som er i takt med oppvåkningen gjøre enorme sprang fremover i bevisst oppmerksomhet, og lære hvordan de nylig avdekkede mentale, emosjonelle og intuitive evnene kan brukes. Det viktigste vi kan gjøre er å akseptere at vi er skapninger med makt, sies det fra Pleiadene via Barbara Marciniak.

Til toppen

Om forfatter Barbara Marciniak

Barbara Marciniak er et internasjonalt anerkjent transemedium fra USA, med flere bøker kanalisert fra Pleiadene bak seg, Bringers of the Dawn, Earth, og Family of Light. Serien er oversatt til mer enn tjue språk og har solgt i over 500 000 eksemplarer i USA. Marciniak underviser og holder foredrag og er også redaktør for tidsskriftet The Pleiadian Times.
www.pleiadians.com

Til toppen

Utdrag

Vi kom gjennom tiden for å være her, for å støtte dere, respektere dere, og lære av dere. Vår intensjon er å forklare hendelsene i din verden fra en annen synsvinkel, å bringe deg sannheten med nåde. Og selv om noen av disse sannhetene kanskje er tøffe sannheter, er de verdt å tenke over.
  Vi er mangedimensjonale personligheter, som eksisterer i din verden, i vår verden, så vel som mange andres. Vi kan kommunisere og fungere i forskjellig grad i disse forskjellige sfærene, og vi viser deg din egen mangedimensjonale skjebne. Du holder på å bli mangedimensjonal i bevissthet, og hver dag av disse tjuefem årene (1988-2012) bringer deg nærmere sannheten om din egen identitet.
  Hva du gjør her og nå, påvirker et urgammelt karmisk drama, et som har blitt satt til å repetere og spille igjen og igjen gjennom tilværelsens store sykluser. Det samme, gamle traumedramaet inkluderte styrt frykt og vold som med overlegg ble fortalt og solgt med lag av løgn. Og for de som er i stand til å se, de som har som jobb å forklare og utforske og spørre for å oppløfte menneskeheten, er sannheten lett å oppdage. Vi vil holde ut, kjære venn, for denne verdenen hvor en fredelig og levedyktig sannsynlighet er skapt.
Spørsmålet vårt er, vil du?

Til toppen