Celleoppvåkning (Innbundet)

Hvordan kroppen skaper og holder på lys

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Cellular Awakening
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202355630
Omtale Celleoppvåkning

Lær å danse til naturens rytmer!

Vi er bygget for å kunne reparere oss selv. Det er bare så altfor sjelden vi gir kroppen vår tid og anledning til å gjøre jobben.

Av Kari Kahrs 

Hverdagen er hektisk, og det er mye enklere å ta en pille eller to og bli kvitt plagene enn å la kroppen bruke den tiden den trenger på å drive ubehaget ut på en naturlig måte. Men undertrykker vi den grunnleggende årsaken til sykdom med medikamenter, trekker sykdommen seg bare enda dypere inn i kroppen, til andre organer enn der den først åpenbarte seg, sier Barbara Wren. Etter 35 år i sitt fag hevder hun å ha belegg for at også såkalte kroniske lidelser kan fordrives uten at vi må ty til vaksiner og medikamenter. Det handler om cellerens.

I Celleoppvåkning utforsker hun sykdommens sanne natur og hensikt. Hun viser deg nøyaktig hvordan og hvorfor sykdom oppstår, og hvordan du frigjør den fra kroppen. Den moderne medisinen er basert på upresise teorier, sier hun, og  det er på grunn av mangel på forståelse av sykdommens sanne natur at kroniske lidelser oppstår.

Rense cellene ... ?
I dagens moderne samfunn blir alle født mer eller mindre forgiftet, sier Barbara Wren, men det kan man gjøre noe med. Hun viser oss hvordan vi vekker kroppen til nytt liv og god helse ved å rense den helt fra cellenivå på en trygg måte. Hun snakker om noe så enkelt som tørrbørsting av huden, vekselvis varm og kald dusj, forskjellige bad for kroppen og føttene, innpakninger med oljer, klyster - godt utprøvde metoder som renser cellene og gir dem gode arbeidsforhold, og som dermed gir gode og varige resultater.

Vår opplevelse av god helse, helhet og dyp glede er forbundet med det som skjer i oss på cellenivå. Hver eneste en av alle de trillioner av celler som finnes i vår fantastiske kropp, har evne til å bevare og utnytte lys. Når en celle blir belyst, blir også DNA-et i cellen belyst, noe som gir oss tilgang til universets visdom som rommes i cellen.

Kroppens organhierarki
Kroppen har sitt spesielle organhierarki med hjernen og hjertet som de viktigste elementene. Via dette hierarkiet vil sykdom som undertrykkes finne veien stadig lenger inn i kroppen, men Wren viser oss hvordan vi kan benytte det samme hierarkiet for å bygge opp god helse fra grunnen av. Hun forklarer det trinn for trinn: Organet nederst på rangstigen er huden. Den er også kroppens største organ. Dermed er den svært nyttig, for hvis vi kan få i stand en utskilling av giftstoffer gjennom huden, kan det i mange tilfeller bringe stor lindring til en overbelastet kropp. Denne oppløsningen kan skje ved svetting, slik det skjer når en person manifesterer feber. Når kroppen produserer feber, blir huden den viktigste utskillingsveien. Å undertrykke feber er det samme som å drive sykdommen lenger inn i kroppen.

Det neste organet i hierarkiet er tykktarmen. En ubalanse i tykktarmen vil føles mer ubehagelig for oss enn en ubalanse i huden. Deretter følger leveren. Leveren er det mest fleksible av alle organene våre. To tredjedeler av den kan bli ødelagt, og den vil fortsatt fornye seg. Den er enormt robust. På de neste plassene i hierarkiet finner vi nyrene og lungene, som styrkes når vi underbygger leveren. Øverst i kroppens hierarki står hjertet, hjernen og sinnet. Uten disse overlever vi ikke lenge. Det er åpenbart at disse livsviktige delene trenger all den beskyttelse de kan få, og denne beskyttelsen frembringes av de andre, gradvis mer underordnede organene.

Vaksiner – udetonerte bomber?
Vår tids besettelse av å fjerne symptomer er en undertrykkende prosess som kan skape ny sykdom, sier Wren. Hun henviser blant annet til vanlige vaksinasjonsrutiner, og forteller at det ikke er uvanlig at småbarn i store deler av verden blir vaksinert mot opptil 32 sykdommer før fylte to år. Hun mener at vaksinene utgjør et vibrasjonsmessig budskap fra alle sykdommene de skal beskytte mot, og at vibrasjonene blir liggende i kroppen. Med litt uflaks møter man en vakker dag en vibrasjon i den ytre verden som vekker gjenklang med en av disse indre vibrasjonene. Som eksempel nevner hun at hos 90 prosent av de pasientene hun har behandlet for anoreksi, har tilstanden oppstått i løpet av seks måneder etter at de fikk BCG-vaksine i tenårene. Ofte, sier hun, viser det seg at vaksiner i stedet for å beskytte individet mot å pådra seg sykdommen, tenner slumrende ubalanser som er overlevert fra forfedre som enten har hatt lidelsen eller som har vært bærere av sykdommen. Hun nevner også den jevne økningen av lidelser som autisme og ADHD hos dagens barn, noe hun mener kan ses i sammenheng med økningen i vaksinasjoner.

En frisk og sunn kropp fjerner giftstoffene automatisk
Mange lider av kroniske tilstander og klarer ikke å frembringe varig forandring fordi de hele tiden konsentrerer seg om symptomene. Det blir som å betrakte et problem i det uendelige i stedet for aktivt å forsøke å finne frem til en løsning, sier Wren. En frisk og sunn kropp kvitter seg med giftstoffene automatisk. Giftstoffer frigjøres til lymfesystemet på cellenivå, lymfen går over i blodet, blodet strømmer gjennom leveren, leveren filtrerer ut giftstoffene og utskiller den forgiftede gallen i tarmen, fra tarmen utskilles giftstoffene fra kroppen. I en kropp der avgiftningsprosessen er svekket, kan giftstoffene bli blokkert på et hvilket som helst av de ovennevnte trinnene.

For Barbara Wren som for svært mange andre, henger følelser og fysikk sammen. De mange gode og praktiske rådene i boken bidrar til at følelsene og vårt innerste vesen forandres i takt med den fysiske helbredelsesprosessen.

God helse og vår plass i universet
Når Barbara Wren snakker om helse, snakker hun ikke om mangel på symptomer, men om en dyptgripende forbindelse med den vi egentlig er og vår plass i universet. Denne forbindelsen må få anledning til å utfolde seg på et fysisk, følelsesmessig og åndelig nivå, sier hun, men i vestlige land står disse aspektene langt fra hverandre. I den ene enden har vi forvirrende og ofte motstridende informasjon om hvordan man opprettholder den fysiske kroppen gjennom ernæring, mens man i den andre enden har åndelig praksis. En person som lider av et emosjonelt problem, vil i beste fall oppsøke en terapeut, i verste fall få foreskrevet en undertrykkende medisin som ytterligere avskjærer forbindelsen til den vedkommende egentlig er.

Det er vår følelsesmessige livsreise som bringer det fysiske og det åndelige sammen og forener dem. Hvordan vi har det følelsesmessig er uten tvil den aller beste indikatoren vi har når det gjelder å vise om vi er på vei mot harmoni eller disharmoni. Når vi har det godt, vet vi at vi er på vei i riktig retning. Når vi ikke har det godt, vet vi at vi er på vei bort fra det livet vi egentlig ønsker å leve.

Alt i universet henger sammen. Ingenting skjer isolert, ingenting skjer tilfeldig. Når vi forstår hvordan kroppen fungerer og hvordan den reagerer på universets naturlige rytmer, ser vi at symptomer er tegn på et mønster som utvikler seg og som kan reverseres. Når vi kjenner vår egen historie, vil sykdommens mysterium gå i oppløsning, og med den, frykten for fremtidig dårlig helse. Når vi blir kjent med våre egne grunnleggende muligheter, finnes ikke lenger ”uhelbredelige” sykdommer, sier Wren. Da vet vi at all sykdom kan helbredes helt og fullt innenfra. Da frykter vi ikke lenger hva fremtiden vil bringe. Da er vi alltid gjennomsyret av en indre viten om at vi er herre over vår egen skjebne.

Til toppen

Om forfatter Barbara Wren

Barbara Wren er grunnlegger av The College of Natural Nutrition. De unike metodene som er utviklet her, har som mål å helbrede kroppen slik at den kommer i takt med universets rytmer og vi kan respondere positivt på livets kontinuerlige forandringer.
For ytterligere informasjon om Barbara Wren og hennes arbeid, se www.natnut.co.uk

Til toppen

Utdrag

”Alle planetene i solsystemet vårt utøver sin påvirkning på oss idet de går i sine baner. De påvirker forskjellige organer og mineraler i kroppen vår. Dette er et faktum jeg har vært bevisst på i flere år, og det har vist seg å være svært nyttig, spesielt når jeg forsøker å opprette forbindelse mellom klientene mine og det som utfolder seg i deres egen kropp til forskjellige tider.

For eksempel ble jeg oppsøkt av en herre, en pasient, og under konsultasjonen spurte jeg ham om han led av hodepine. Han fortalte at det hadde han gjort før, men etter å ha oppsøkt en av mine tidligere elever, som foreslo at han skulle drikke to og en halv liter vann om dagen, hadde hodepinen forsvunnet. Han hadde ikke hatt et eneste tilbakefall siden, ikke før i det siste, da han helt uventet var blitt rammet av migrene. Jeg stanset ham på dette punktet, og sa at jeg følte at jeg visste nøyaktig hvilken dag det hadde skjedd. Jeg sa hvilken dag det var, og han ble forbløffet over at jeg hadde rett. Jeg kunne fastslå dagen fordi jeg kjente til flere fakta som hadde forbindelse med hverandre. Jeg visste at migrene og leveren i sitt innerste vesen er forbundet med hverandre, og at planeten Mars har en sterk energimessig påvirkning på leveren. Jeg visste også at på sin bane rundt solen hadde Mars nylig kommet ganske nær jorden, så jeg valgte den dagen da planeten hadde vært på sitt nærmeste og dermed hadde den sterkeste effekten. Hvis pasienten hadde kjent til denne informasjonen før han oppsøkte meg, kunne han meget vel ha vært i stand til å understøtte leveren sin med en passende metode (se kapittel 9) og dermed ha unngått å pådra seg migrene. Selv om han ikke hadde vært i stand til å klare dette, ville ikke migrenen ha kommet som en så uventet og uforklarlig hendelse.
Ingenting i universet skjer tilfeldig. Alt er en del av en stadig fremskridende prosess med gjensidige forbindelser.”

Til toppen