De nye barna (Innbundet)

Banebrytende og fascinerende om neste generasjon verdensborgere

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Children of Now
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202390587
Omtale De nye barna

Indigobarn, krystallbarn, stjernebarn, overgangsbarn ...

De nye barna utgjør et spennende sprang i menneskets utvikling!

Av Kari Kahrs
En ny generasjon barn med helt spesielle evner kommer nå til vår verden. Mange av dem kan huske hvor de befant seg før de kom til jorden, i mange tilfeller husker de også sine tidligere jordiske liv. De nye barna kan bevisst utføre flere oppgaver samtidig uten å miste tråden. Blir de stimulert og oppmuntret, sier Meg Blackburn Losey, vil de minnes og formidle de mest forbløffende talenter. Får de ikke denne støtten, vil de når de blir rundt 5–6 år gamle skape beskyttende energimessige murer omkring seg som stenger for den universelle informasjonsstrømmen som ellers kommer naturlig til dem. Da vil de fleste tegnene på forhøyet bevissthet raskt blekne, og dørene til den høyere bevisstheten vil lukkes.

Barna som får støtte i sin begavelse, blomstrer og kan skape fantastisk kunst, musikk og vitenskap, og tilføre omgivelsene innsikt av ubegrenset dybde. De ser oss i vårt innerste vesen, og med stor kjærlighet og følsomhet gir de uttrykk for det de oppfatter. Dessverre blir mange av de nye barna ikke hørt. Dypsindighetene deres blir avfeid som fantasi og innbilning. Men sannheten er at oppfatningene og erfaringene deres er helt reelle!

Gjennom de fininnstilte energifeltene sine tar de inn mer enn det er mulig å fatte for folk flest. Blackburn Losey sier at de nærmest fungerer som levende sendere og mottakere. Det kan sammenlignes med å ha en radio stående på hele tiden som er innstilt på alle stasjonene samtidig. Enkelte av barna klarer å filtrere bort overflødig og uønsket informasjon, andre har ikke behov for å gjøre det mens atter andre har lært å bearbeide all denne informasjonen samtidig fordi hjernene deres fungerer annerledes.

Ikke forstyrret – bare annerledes
Mens andre forsøker å lære ved hjelp av lineær logikk, begynner de begavede nye barna å kjede seg. De lærer for raskt. De blir utålmodige. Og utålmodigheten kommer ofte til uttrykk i form av dårlig oppførsel. Lærere, foreldre og andre omsorgspersoner oppfatter atferden som et tegn på at det foreligger læringsvansker, eller at det er en feil ved barna ettersom de ikke klarer å følge vanlig logisk tankegang. Det gjøres en innsats med eller uten medisiner for å begrense barna til bestemte sosiale normer og regler, en innsats som belønnes med enda mer nedbrytende atferd. I det offentlige skolesystemet får de ofte merkelappen problembarn, ironisk nok idet de allerede opplever seg som mistilpassede elementer fordi kunnskapen deres strekker seg langt utover de fleste menneskers fatteevne. Resultatet blir i mange tilfeller en rekke negative reaksjonsmåter – fordi det begavede barnet ikke ble erkjent og oppmuntret til å utvikle evnene sine.

Lik regnbuer av lys
Mens indigobarna har en dypblå (indigo) aura, har krystallbarna hele fargespekteret. Den som (i likhet med forfatteren!) kan se energifeltene deres, vil se et imponerende lysarrangement, hovedsakelig i edelstennyanser, lik praktfulle regnbuer av lys. Der energifeltene til indigobarna vekselvis utvider og trekker seg sammen, beveger krystallbarnas energifelter seg på en feiende måte, mye i likhet med søkelys man av og til kan se sveipe over nattehimmelen.

Krystallbarna farer fra den ene aktiviteten til den andre, gjerne uten å avslutte den ene før de tar fatt på den neste. Det er så å si umulig for dem å sitte i ro, og de får derfor lett problemer på skolen og med utagerende atferd. De er begrepsmessige tenkere, og har evnen til å oppfatte informasjon uten å ha behov for grundig muntlig formidling. De er bevisste på alt og alle og ser og hører som regel de oversanselige veilederne sine som om de skulle være til stede i den tredje dimensjonen. Sammen med barnas kommunikasjon med andre verdener følger en omfattende og dyp viten om vår eksistens. Krystallbarna er sosialt bevisste og oppmerksomme. De har en stor rettferdighetssans som hos folk flest først kommer med modenhetens og erfaringens visdom.

Krystallbarna er relativt nye på jorden, i skrivende stund omkring åtte år gamle eller yngre. Krystallbarna kommer ofte telepatisk til foreldrene i drømmer, eller som en ”viten” før de blir født. Denne bevisstheten kommer som regel til den forutbestemte moren til barnet som er i vente. Barna som skal komme, formidler ofte sitt eget navn til en eller begge foreldrene før de unnfanges. Ofte overbringer de også andre konkrete budskap til de vordende foreldrene.

Påvirker andre telepatisk
Stjernebarna kan i likhet med krystallbarna foreta fantastiske sprang i logikk, de kan bevege seg fra hypotese til løsning så å si i løpet av et øyeblikk. De har en forbløffende evne til å bearbeide store mengder informasjon samtidig. Det kan virke som om de mottar «nedlastinger» med informasjon, og de er i stand til å snakke om mange forskjellige temaer uten at det finnes noen som helst slags beviser for at de noensinne har studert disse emnene på skolen eller i andre sammenhenger. Stjernebarna er i mange tilfeller også flerdimensjonalt bevisste. De krysser lett flerfoldige virkeligheter samtidig, de er sterkt intuitive og har ofte en gjennomgripende forståelse av energihealing. Mange av dem kan se auraer og andre energifelter. Deler av den genetiske strukturen deres er blitt vekket på nytt, og de bringer hjelp av interstellarisk (derav stjernebarn) opprinnelse til vår verden. Blackburn Losey hevder at disse barna i fremtiden vil stå for utbredelsen av ny teknologi og forståelse for vitenskapsgrener som vi til dags dato bare så vidt har begynt å fatte omfanget av. Stjernebarna kan beskrives som barn av både menneskelig og utenomjordisk opprinnelse.

De skjønne tause
De fysisk svekkede, men åndelig høyt utviklede kaller forfatteren for de skjønne tause. At en person lever i en kropp som ikke fungerer godt, er ikke det samme som at bevisstheten ikke er livskraftig og oppmerksom, sier hun, som har erfart at de tause, og i mange tilfeller sterkt funksjonshemmede barna er forbløffende. Sett utenfra virker det kanskje ikke som om de forstår eller er i stand til å utrette stort, men bevisstheten deres streifer fritt hinsides den fysiske kroppen, gjennom hele virkeligheten. De reiser til andre tider og steder, og har stor sans for humor. De kommuniserer telepatisk og med letthet, og er blant dem som ofte kontakter Blackburn Losey i form av orber før hun treffer dem personlig.

Oversanselige overgangsbarn
Overgangsbarna kom til jorden med sekken full av blandede energier. De er ikke indigobarn, men de bærer i seg en del av indigobarnas energi. De er ikke krystallbarn, men deler av energifeltene deres fungerer på samme måte. De er ikke stjernebarn, men innehar mange av deres egenskaper. Blackburn Losey kan fortelle at enkelte av overgangsbarna oppfatter virkeligheten på ganske annerledes måter enn folk flest. Oversanselige veiledere, engler, ånder etter personer som har vandret videre, kan disse barna se og oppleve stadig vekk. I oppveksten føler mange av overgangsbarna seg utrygge. De plages ofte av følelsen av mørke skapningers nærvær. Mange av overgangsbarna er kunstnerisk anlagt, og gjennom kunsten gir de uttrykk for dybden og bredden i følelsene sine på dramatiske måter.

Gaven disse barna har med seg til jorden, heter opplysthet, og den iboende visdommen deres er en påminnelse til oss om tider og verdener vi har glemt. De nye barna er ute på et oppdrag som handler om å lære oss om en større virkelighet ut fra deres egen indre uskyld og klare sannhet. I tillegg er de vår verdens fremtid. Vier vi de nye barna oppmerksomhet, kan faktisk menneskehetens fremtid forandre retning fra den destruktive veien den nå befinner seg på, til en langt mer positiv og globalt orientert virkelighet. Er vi klare til å lytte til dem?

Til toppen

Flere bøker av Meg Blackburn Losey:

Utdrag

På grunn av visse stimuli eller forandringer i forholdene i den energimessige funksjonsmåten, kan barn av den nye utviklingen se annerledes ut eller også være åpenbart funksjonshemmede. Med andre ord fungerer enkelte av de nye barna tilsynelatende ikke ”normalt” ut fra et mentalt, følelsesmessig eller fysisk nivå. Noen av dem kan være rammet av forskjellige åpenbare funksjonshemninger i lettere eller tyngre grad. Mange av dem ser ut til å være dyptgripende fysisk uføre samtidig som de utviser en åndelig klarhet som viser en beherskelse og en visdom som går langt utenpå det de fleste voksne kan fremvise. De som ser ut til å være dyptgripende påvirket, vil i mange tilfeller ikke snakke, eller de er ikke i stand til å snakke, og for mange av dem er det enklere å kommuniserer telepatisk enn det for folk flest er å kommunisere med ord. Enkelte av barna oppfører seg heller ikke ”normalt”, eller slik det forventes, i visse situasjoner. Andre kan se ut til å være ”euforiske” eller å ha falt ”utenfor programmet”. Dette fordi programmet deres ligger langt over vårt enkle hverdagsprogram.

Enkelte av barna er bare ”annerledes dyktige”. De er høyt intuitive og strålende begavede, men allikevel viser de tydelige problemer når det gjelder lineær læring og det å lære utenat. På grunn av den høye intelligensen vil de ofte kjede seg, vise tegn til sløvhet i form av dårlige prestasjoner i skolefagene eller destruktiv atferd. En av årsakene til dette er at på grunn av den ”akselererende” tendensen i utviklingen i vår tid, kan forandrende eller disharmoniske energier i enkelte tilfeller bli i hjernebølgene og i barnas energifelter. De energimessige forholdene i hjernen og det generelle energisystemet støter på atmosfæriske forstyrrelser, mye i likhet med forstyrrelser vi kan høre på en radiostasjon. Energimønstrene kan i mange tilfeller begynne å fungere i sirkulære mønstre i hjernen, noe som påvirker hvilke intelligensområder barnet kan få tilgang til. I motsatt fall kan energifeltene i hjernen hos enkelte barn forenes og danne et nytt energifelt som gir tilgang til deler av hjernen som folk flest aldri tar i bruk.

På grunn av disse tilsynelatende avvikende energiforandringene, utviser enkelte av barna fysisk funksjonshemming, generell fremragende dyktighet (eller talenter på spesielle områder), og til og med bemerkelsesverdig iboende åndelig innsikt. Mulighetene er uendelige, og avhenger kun av organiseringen av de subtile energifeltene i barnets hjerne.

Selv om et elektroencefalogram (EEG) måler elektriske responser i hjernen, vil et slikt apparat som regel ikke fange opp denne typen aktivitet. Derfor vil mange barn med denne typen avvik få normale testresultater, og dermed bli betraktet som ”medisinske mysterier”. Dette fordi man i det medisinske fagmiljøet ikke medregner elektromagnetiske forhold verken i eller omkring kroppen, heller ikke det faktum at hvert eneste menneske består av lag på lag med subtile energiformer og -felter. Det tas heller ikke hensyn til barnas flerdimensjonale sider, som påvirker hverandre gjensidig kontinuerlig.

Nye forhold i energifeltene våre kan av og til sette oss i stand til å få tilgang til andre virkeligheter gjennom bevisstheten. Vi har evne til å gjøre vår universelle mottagelighet strømlinjeformet, noe som vil tilføre vår tredimensjonale erfaringsverden større bevissthet. Når hjernebølgeaktiviteten responderer på elektromagnetiske forandringer, vil disse frekvensene i enkelte tilfeller samles og danne interessante mønstre. Gammabølgene, ja, til og med enkelte høyere frekvenser, blir mer fremherskende. Gammabølger er de hjernebølgene som har høyest frekvens – de ligger et langt skritt over thetahjernebølgene, som vi får tilgang til under meditasjon og i intuitive øyeblikk. Så langt har den moderne vitenskapen ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne forklare hva som skjer når gammabølgene blir mer fremherskende eller dominerende i hjernen. Når hjernebølgene begynner å anta nye mønstre, påvirkes bevisstheten. Det har ingenting å gjøre med våken tilstand eller søvn – men på en måte har det allikevel det. Vi ”våkner” for større virkeligheter.

De nye barnas bevissthet blir mer våken for alternative virkeligheter og flerdimensjonale verdener. Faktisk vil bevisstheten deres etter hvert bli fullstendig fri for romlige og kronologiske begrensninger. Barna beveger seg lett fra den ene virkeligheten til den neste, og de er bevisst våkne for alle virkelighetene samtidig. Denne innledende bevisstheten er det jeg kaller innvielse – den tilstanden der hjernebølgemønstrene våre har forent seg, og en tidlig gjenkjennelse av virkeligheter av andre verdener begynner. På dette stadiet finnes en bevissthet om at andre virkeligheter eksisterer, men opplevelsen strekker seg ikke lenger enn som så. Det neste trinnet er fellesskap, som omfatter bevisst gjensidig påvirkning med andre virkeligheter. Ikke bare er barnet bevisst på andre virkeligheter, han eller hun blir også helt fortrolig med dem. Det betyr at de kan se og snakke med andre skapninger på andre virkelighetsnivåer. (Dette gir en helt ny mening til prinsippet usynlige venner!) Fellesskap innebærer også en villet opplevelse av energiene i annerledes virkeligheter, ja, til og med at man lærer av dem.  Barna er i stand til å se og samhandle med de åndelige veilederne sine og andre oversanselige skapninger, og kan til og med utvikle vennskap med dem. De er også i stand til å projisere sin egen bevissthet ut i universets formasjoner og reise i tid og rom, og dermed formidle visdom langt der utefra til vår verden.

Til toppen

Om forfatter Meg Blackburn Losey

Meg Blackburn Losey er en anerkjent forfatter, lærer og kursholder innenfor temaer som forholder seg til en større bevissthetsforståelse. Hun har skrevet en lang rekke bøker, blant annet Bevissthetens hemmelige historie, og har sitt eget TV-program i USA, The Dr. Meg Show: Conscious Talk for Greater Reality. Les mer på www.spiritlite.com

Til toppen