Den tolvte innsikt (Innbundet)

Beslutningens time

Forfatter:

Dag Biseth (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Twelfth Insight
Oversatt av: Biseth, Dag
ISBN/EAN: 9788202364243
Kategori: Romaner
Omtale Den tolvte innsikt

Verden går den veien vi velger. Beslutningens time er nå

Den tolvte innsikt er den tiden som mange fornemmer er i ferd med å vokse frem, sier James Redfield. Denne tiden peker i retning av fred. Såfremt vi velger bort frykten.

Av Kari Kahrs

«Vi er på vei mot en mer individuell måte å søke åndelig kunnskap på,» sier James Redfield, «en måte som vil føre til at vi sammen kan skape en ny kulturell tilnærming til livet som kan bli nøkkelen til å løse mange av de problemene samfunnet vårt står overfor.» Han har allerede en fornemmelse av hva som skjer – synes han hører et rop om gjensidig respekt, vanlig folkeskikk, og ærlighet i politikken og i forretningslivet. Til tross for alle våre problemer har vi muligheten til å oppleve en ny bevissthet som kan vise seg å få en stor positiv smitteeffekt: Den tolvte innsikt. James Redfield er udelt optimistisk: «Det er ikke endetid. Vi har bare så vidt begynt. Det er morgen i verden!»

Åndelig innsikt
Redfield er en god forteller med dypt åndelige budskap. Den niende innsikt er oppdagelsen av en helt annen, utelukkende åndelig dimensjon ved livet. Den tiende innsikt befatter seg med etterlivets mysterium. Den ellevte innsikt lærer oss at vi er her som deler av en større plan. I Den tolvte innsikt trekker han paralleller til virkelige hendelser og øser av den omfattende kunnskapen han sitter inne med etter mange års interesse for og studier av åndelige, historiske og filosofiske spørsmål, og han utforsker likhetene og forskjellene blant verdens religioner. Han trekker frem de viktigste budskapene vi finner i de store trossystemene, budskap som kan bygge opp under menneskenes opplevelse av åndelighet og drive frem en ny bølge av integritet og reformer som kan forvandle vår tilværelse og vår verden.

Mystisk dokument
Også i denne boken følger vi helten fra de tidligere innsikt-bøkene og hans gode venn Wil på en farefylt og omfattende jakt på kunnskap og sannhet som kan redde menneskeheten, denne gangen fra en mulig kollaps som følge av lang tids ustabilitet på mange fronter og anspente forhold mellom mange religioner som har bygget seg opp.

Den spennende historien er bygget opp omkring de to vennenes intense jakt på et mystisk dokument som er oppdelt og spredt over store deler av verden, et manuskript som skal beskrive en ny tilnærming til åndelighet for hele menneskeheten på tvers av trossystemer. Wil får vite at den som har frigitt dokumentet har sendt utvalgte deler til forskjellige personer med en bestemt avslutning i tankene.

For å kunne forstå og formidle den fulle betydningen manuskriptet har for menneskeheten og for å snu utviklingen i retning av fred og bedre tider i verden, legger vår helt og Wil ut på en intens jakt for å samle fragmentene og få frem budskapet i sin helhet. Stadig blir de bevisst på synkrone hendelser som driver dem videre i riktig retning – og inn i farefulle situasjoner. Hele veien blir de konfrontert av mektige politiske krefter og religiøse ekstremister som stiller seg i veien for de åndelige avsløringene. Ikke alle er like interessert i å få offentliggjort og formidlet den enorme betydningen innholdet skal ha for menneskeheten.

Jakten begynner
”Så merkelig at Wil hadde funnet disse tekstene nå. Han hadde lenge forutsagt at en annen innsikt, den tolvte, ville dukke opp – som ville bære bud om en endelig avsløring for menneskeheten, fortsette der den ellevte innsikten hadde sluttet. Ville den tolvte innsikten endelig vise oss hvordan vi skulle ‘leve’ denne åndelige kunnskapen?" Vår helt er i dype tanker der han kjører mot flyplassen for å møte sin venn Wil. De har bestemt seg for å reise til Egypt der det første fragmentet av det hemmelige dokumentet, er sendt fra.

Signalene er klare. Han forstår at det handler om at i den nåværende perioden i historien vil det enkle materielle livet mange lever, bli vanskeligere, hverdagen vil bli preget av økonomisk og sosial uro i stadig større omfang. Men det skal også være slik at utfordringene tvinger frem en større åndelig oppvåkning som gir tilgang til nye evner og betraktningsmåter. Men vi må selv ta beslutningen. Vil vi ta imot den dypere åndeligheten, eller vil vi fortsette å la frykten få råde? Han forstår at det vil stilles krav til mot og praktisk innstilling, og innser at vi vil bli tvunget av det som skjer omkring oss til å omsette det vi tror på i handling.

Bro over trossystemer
Enkeltvis er alle religioner i verden ufullstendige, sies det i Den tolvte innsikt. Redfield skriver at når medlemmer av et trossystem først opplever en ekte guddommelig forbindelse i sin tro, forstår de at den må være like følelsesmessig sterk for alle, uansett religiøs bakgrunn. Alle de store verdensreligionene har sine aspekter av den store opplevelsen. I den ene troen kan enkelte sider være mindre vektlagt enn andre, enkelte aspekter kan være utelatt, atter andre kan være tillagt sterkere vekt, eller de finnes bare i den ene troen. Legges stridigheter til side, kan man lære av hverandre, trekke inn det som måtte mangle i den ene troen, dele, hente inspirasjon hos hverandre og få styrket alle trosretninger.

Gjennom den tolvte innsikten skal det bli naturlig å forvente og opprettholde synkronitet, å si sannheten og akseptere at andre gjør det samme etter hvert som detaljene i et nytt åndelig livssyn bygges ut. Målet er at hvert enkelt menneske skal klare å bevare harmoni og bli i den bevisstheten som forsyner oss med visse evner: forutanelser som kan virke beskyttende, veiledende intuisjon, større nestekjærlighet, en åpning til full persepsjon, evne til å motta budskap fra det hinsidige. Den tolvte innsikten sier at hvis tilstrekkelig mange klarer å bli i denne harmonien og opprettholde et slikt nærvær, kan planen bli bevisst i den menneskelige kulturen på tvers av skillelinjer. Med den nye innsikten vil det oppstå en opplyst vei som bygger bro over forskjellige trossystemer og politiske ulikheter. Omtanke og medmenneskelighet vil prege forholdet mennesker imellom.
 
Det må et visst antall personer til for å snu en hel verdens innstilling og få i gang utviklingen mot den ideelle verden som profetiene forutsier, men våre venner i Redfields fortelling har tatt saken. De forfølges gjennom boken, det er ikke alltid like lett å si hvem som er venn og hvem som er fiende i den intense jakten på fragmentene som samlet vil danne den tolvte og avgjørende innsikten. Men pågangsmotet og drivkraften er uuttømmelige kilder hos dem, og stadig får de fatt i nye fragmenter som leder dem mot det store bildet. Vil de klare det? Står verden til å redde? Vil mange nok ta riktig beslutning?

Til toppen

Om forfatter James Redfield

James Redfield vokste opp på landet nær Birmingham i Alabama og hadde fra han var ganske ung et behov for å søke klarhet i åndelige saker. Han er oppfostret i metodistkirkens tro og opplevde den som preget av både omsorg og samfunnsorientering, men han var frustrert over mangelen på svar på de spørsmålene han hadde om åndelige opplevelsers sanne natur. Derfor studerte han flere av Østens filosofiske retninger, blant annet taoisme og zen, mens han tok sosiologi som hovedfag ved Auburn University. Senere tok han mastergraden i rådgivning og arbeidet som terapeut i mer enn 15 år for vanskeligstilte tenåringer. I denne perioden søkte han å finne teorier om oversanselige fenomener som kunne hjelpe klientene. Hele tiden arbeidet han med tanker som etter hvert skulle finne veien til Den niende innsikt.

I 1989 sluttet Redfield i jobben som terapeut for å skrive på heltid. Det ga ham mulighet til å kombinere interessen for interaktiv psykologi, Østens og vestens filosofiske retninger, vitenskap, futurisme, økologi og historie.
www.celestinevision.com

Til toppen