Dine mange liv (Heftet)

Hva kontakt med parallelle virkeligheter kan lære oss om forhold, healing og forvandling

Forfatter:

Lisbeth Lyngaas (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Beyond Past Lives
Oversatt av: Lyngaas, Lisbeth
ISBN/EAN: 9788202455903
Omtale Dine mange liv

Alt skjer nå

For sjelen din er fortid, nåtid og fremtid akkurat det samme

Av Kari Kahrs

Tviler du på at du har levd flere liv, eller synes du at du har nok med det ene du lever nå? Da bør du lytte til Mira Kelley. Som ung hadde hun sterke regresjonsopplevelser. Hun fulgte lærdommen de formidlet, og i dag lever hun av å hjelpe andre med å finne løsninger på fastgrodde problemer gjennom å søke etter årsaken i tidligere liv.

Velg din virkelighet
De livene vi lever blir aldri valgt ut på måfå, og livsveien er ikke bestemt en gang for alle. Det vi til enhver tid opplever, er en gjenspeiling av de overbevisningene vi har om hva som er mulig for oss. Det finnes uendelig mange mulige virkeligheter vi kan velge. Hva vi enn måtte ønske, finnes det en mulig virkelighet der nettopp dette er tilgjengelig for oss – rikdom, nære venner, god helse, et vakkert hjem, kjærlighet … Det finnes et mulig «deg» som opplever alle disse velsignelsene, sier hun. Det eneste som skal til, er å la bevisstheten smelte sammen med denne muligheten. Dette hjelper Mira Kelley daglig sine klienter med, og i Dine mange liv gir hun deg tilgang til sin metode.

Hvilken virkelighet du skal velge? Lytt til Mira: «Begeistring er den fysiske utgaven av de svingningene som sjelen din har valgt å skape i dette livet. De tingene som fremkaller begeistring i deg, er de tingene som likner deg mest. De gjenspeiler deg i din høyeste utgave. Glede peker deg i retning av det du er i stand til å utføre mest uanstrengt.»
 
Ny fortid - ny fremtid
Regresjon til andre liv vi har levd er også til stor hjelp når vi vil forstå og forløse fobier og traumer. Gjennom regresjon kan vi finne ut mer om hvorfor vi forholder oss til andre på den måten vi gjør, og se hvilken rolle andre har spilt i de livene vi har kjent hverandre. Det blir enklere å se de forbindelsene som er blitt skapt gjennom tiden, og dermed forstå den situasjonen vi befinner oss i i dag.

Når vi i regresjon trer inn i våre øvrige liv og på den måten finner frem til og kan oppløse fastlåste overbevisninger, skjer det endringer i cellestrukturen og energifeltet. Det blir ryddet opp i omstendigheter her og nå, og samtidig blir en ny fortid skapt. Forløsningen av følelsesmessige spørsmål og negative overbevisninger i nåtid vil, utrolig som det kan høres, i sin tur påvirke fortiden! Den gamle psykologiske essensen og den biologiske oppbyggingen slik de eksisterte på et bestemt punkt i fortiden, blir endret. I nået velger du en ny fortid. I denne nye fortiden opplevde du aldri disse situasjonene, eller du opplevde dem i en mye mildere form. Slik healer du fortiden og nåtiden og legger gode føringer for fremtiden.
 
Den samme innfallsvinkelen kan brukes på evner som du betrakter som sovende. Tenk på alle de ferdighetene og talentene du har, men som ikke er utviklet. Hver av dem representerer en mulighet som kan virkeliggjøres. Når disse nye områdene for uttrykk og kreativitet blir vekket, kan de gjøre tilværelsen din mye rikere. «Vi kan ganske enkelt bestemme oss for at disse talentene skal bli en del av livet vårt og identiteten vår,» sier Mira Kelley. «Tenk på disse ferdighetene i dagliglivet, bruk fantasien og konsentrer deg om hvordan de kan gi deg glede. Oppmerksomheten og intensjonen frembringer en fortid der disse opplevelsene blir en del av livet ditt. Du vil da reagere annerledes på minner fra fortiden, og dermed skape en fremtid der denne nye fortiden er blitt en del av identiteten din.»

Hva skjer under regresjon?
Under en regresjon går vi over fra betatilstand, som er typisk for normal våken bevissthet, til alfatilstand, som er typisk for avslapning. Under Mira Kelleys veiledning går klienten herfra enten inn i theta- eller gammatilstand. Theta er den tilstanden der man er oppmerksom, men søvnig. Man opplever den oftest rett før man faller i søvn, og igjen rett før man våkner. Theta er grensetilstanden mellom det bevisste og det ubevisste. Når den brukes med hensikt, er det en tilstand der dyp læring, healing og vekst kan finne sted. I gammatilstanden opplever man en forsterket fornemmelse av sansning og bevissthet. Dette fører til en følelse av enhet med alt - lykksalighet og en iboende forståelse av tilværelsens vesen. Det er i theta- og gammatilstandene det kraftfulle regresjonsarbeidet finner sted.
 
Mira Kelley benytter seg av lett hypnose for å lede klientene sine inn i dette dype nivået av transe. Egoet liker ikke tanken på å skulle gi avkall på kontrollen. «Men sannheten er at vi ikke trenger å oppgi kontrollen over vår egen person for å nå et dypt nivå av transe,» sier hun, og understreker at under regresjonen har klienten fullstendig kontroll.

Det er faktisk viktig at egoet - sinnet - er til stede gjennom hele seansen. Sinnet blir en del av prosessen, for det er den delen av oss som lærer og forstår. Den nye informasjonen som avdekkes under en regresjon, bidrar til at hele personligheten, også egoet, får et utvidet ståsted og en bedre mulighet for å utforme tilværelsen. Når bilder, følelser og inntrykk begynner å strømme under en regresjon, identifiserer vi intuitivt hvem vi er i det parallelle livet vi opplever. Vi blir den «andre» versjonen av oss selv. Vi ser, hører, lukter, fornemmer, vet og føler ut fra denne andre personens perspektiv.
 
Alt skjer samtidig
Ingenting ved personligheten er en varig konstruksjon. Mira Kelley sier at vi endrer oss hele tiden, vi skifter stadig mellom parallelle universer, og alle disse universene eksisterer her og nå. Gjennom de valgene vi tar i hver enkelt situasjon, blir vi svingningene i et eller annet parallelt liv som vi opplever som vår virkelighet. På det høyeste svingningsnivået er alle menneskelige vesener som lever og har levd på jorden en del av den samme energien, sier hun, alt og alle kommer fra den samme kilden.

Videre forteller hun at menneskesinnet blir stadig bedre til å behandle flerdimensjonal tenkning i tid og rom, og at vi derfor er klare til å overskride de enklere forklaringene som mange generasjoner av våre forgjengere har overført til oss. Utenfor den jordiske virkelighetsdimensjonen virker tiden etter et annerledes mønster. Den er ikke lineær - alt er ett eneste nå. I det nåværende øyeblikket vil det derfor være slik at hvert liv fortsatt foregår, og allerede er blitt fullført. De andre samtidige livene er ikke statiske og fastfrosne i tid. Vi tenker kanskje at disse livene som fant sted før dette øyeblikket, har passert i lineær tid, men de er ikke «over». De eksisterer i høyeste grad og utvikler seg her og nå. Det er derfor ganske naturlig og normalt at motstykkene våre utveksler ideer og opplevelser utenfor den bevisste oppmerksomheten. Og det bevisste sinnet er i stand til å gjenkjenne de tankene og de følelsene som kommer som en følge av denne utvekslingen.

Mira Kelley oppfordrer oss til å gjøre en tidsreise i vårt eget sjeleliv. Hun vet av erfaring at klientene hennes har funnet stor verdi i å besøke andre liv de har opplevd, og en av grunnene til at hun har skrevet Dine mange liv, er et ønske om å gi flere mulighet til å oppleve det samme. I boken presenterer hun en metode vi kan benytte for å lede oss selv inn i en regresjon. Forbered deg på en sterk forvandling når du opplever de dype leksene som ligger i dine tidligere liv!

Til toppen

Andre utgaver

Dine mange liv
Bokmål Ebok 2015
Utdrag

En annen regresjonshistorie jeg gjerne vil fortelle, kommer fra Bianca, som er en vakker italiensk kvinne. På begynnelsen av sesjonen fortalte hun med skrekk hvordan hun hadde begynt å miste håret. Under regresjonen opplevde klienten et liv der hun og en venn hadde evne til å se inn i fremtiden og hjelpe folk til å bli friske. I stedet for å bli akseptert og verdsatt av lokalsamfunnet ble de brent på bålet. Rett før bødlene satte fyr på dem, kuttet de av dem håret. På det punktet i regresjonen led Bianca store kvaler fordi de tok fra henne kraften hennes ved å kutte av håret hennes. De siste øyeblikkene i det livet var grusomme, og sesjonen var en svært følelsesmessig opplevelse for Bianca. Det høyere selvet forklarte senere at menneskehår er en fysisk representasjon av de antennene som knytter oss til Alt som er.

Før sesjonen hadde Bianca fortalt at hun var klar over healingevnene sine, men noe stoppet henne. Da hun hadde sett på dette livet, forsto hun at hun underbevisst hadde vært livredd for å bli drept igjen. Hårtapet var en måte å beskytte seg på, for det hindret henne i å få kontakt med det guddommelige. Vi arbeidet med å gi slipp på disse overbevisningene, og jeg veiledet henne til å føle seg trygg i kontakten med Gud.

Til toppen

Om forfatter Mira Kelley

Mira Kelley vokste opp i Bulgaria, der hun i en alder av 13 år hadde en sterk regresjonsopplevelse. Med stort mot og tillit i hjertet fulgte Mira intuisjonen sin og reiste til USA for å studere. Etter avsluttede jusstudier praktiserte hun som forretningsadvokat i et stort firma i New York. En smertefull fysisk lidelse førte til at hun oppdaget den øyeblikkelige følelsesmessige og fysiske helbredelsen som er oppnåelig gjennom regresjoner. Nå hjelper hun mennesker med å forvandle sitt eget liv på samme måte. Historier fra Miras sesjoner er inkludert i Fra ønske til virkelighet av Wayne W. Dyer og Miracles Happen av lege og psykiater Brian L. Weiss. De er også blitt presentert på Oprah.com.
Besøk Mira Kelley på www.mirakelley.com

Til toppen