Du er medisinsk intuitiv (Heftet)

Lær å lese deg selv og ta grep som kan forbedre helsen

Forfatter:

Benedicta Windt-Val (Oversetter)

Om de fire hovedgruppene og de fem grunnleggende ferdighetene innenfor medisinsk intuisjon, og med tester som bestemmer hvilken type medisinsk intuitiv du selv er. Pluss enkle trinn for trinn-øvelser, styrte visualiseringer, praktiske råd og klienthistorier.

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Develop Your Medical Intuition
Oversatt av: Windt-Val, Benedicta
ISBN/EAN: 9788202526276
Omtale Du er medisinsk intuitiv

Kroppen din er en intuitiv gullgruve

Den snakker til deg hele tiden, og den ønsker å bli hørt

Sherrie Dillard er medisinsk intuitiv med rundt tretti års erfaring. Som alle profesjonelle medier og klarsynte har hun et nøkternt forhold til sine evner: «Alle har vi dem, og vi vet egentlig også hva som skal til for å holde oss friske fysisk, følelsesmessig og mentalt. Gjennom vår medfødte intuisjon har naturen utrustet oss med evnen til å koble oss til kroppens visdom.»

 

Sherrie lærer oss å lytte til den kloke, indre stemmen som kommer fra vår egen sjel og som kommuniserer med oss hele tiden. Gjennom enkle trinn for trinn-øvelser, visualiseringer, klienthistorier og praktiske råd viser hun hvordan vi kan oppfatte intuitivt hvordan det står til i kropp og sjel.

 

Kjernen i medisinsk intuisjon er evnen til intuitivt å koble seg på organene, kretsløpet og hjertet, skjelettet, kjertlene og andre av kroppens systemer for å kartlegge ubalanse, sykdom eller funksjonsforstyrrelser. Medisinsk intuitive kan også oppfatte og tolke de skjulte følelsesmessige, psykiske, personlige og åndelige påvirkningene som skaper sykdom og hindrer helbredelse.

 

Du har det i deg

Til forskjell fra vitenskap og medisin oppfattes intuisjonen av mange som noe skjult, mystisk og esoterisk. Men, sier Sherrie, vi er alle intuitive, og hver eneste dag lytter vi til vår indre viten og handler ut fra den på mange forskjellige vis. Kanskje følger du en intuitiv innskytelse og ringer til en venn fordi du føler at vedkommende har behov for det. På samme måte mottar vi spontane intuitive budskap om vår egen eller andres helsetilstand. Via den medisinske intuisjonen oppretter vi kontakt med de usynlige innflytelsene som påvirker helsen. Når de er avdekket, blir det mulig å korrigere ubalansen og problemene som ligger til grunn for lidelsen. Medisinsk intuisjon gir oss en unik mulighet til å ta beslutninger om helsen basert på viktig og vesentlig informasjon direkte fra de ømme punktene i kropp og sjel, og samtidig aktiverer den våre indre, helbredende krefter. 

 

Det handler om å helbrede ubalanse

Ifølge Sherrie finnes det fire hovedgrupper av medisinsk intuitive: den mentale, den følelsesmessige, den fysiske og den åndelige, pluss fem grunnleggende medisinsk intuitive ferdigheter: klarsynthet, klarfølthet, klarhørsel, klarviten og vibrasjonssensitivitet. Disse fem intuitive evnene er de fem vesentlige oversanselige ferdighetene som utgjør grunnlaget for medisinsk intuisjon. De kan brukes som et middel for å skaffe tilgang til energetisk informasjon på mange forskjellige områder, noe Sherrie beskriver inngående i Du er medisinsk intuitiv

Boken er en personlig, logisk oppbygd og praktisk gjør det selv-veiledning til medisinsk intuisjon spekket med nyttige øvelser og meditasjoner og interessante klienthistorier. Noe av det mest spennende ved å være medisinsk intuitiv, sier Sherrie, er den intuitive vissheten vi får om at vi er en del av et kraftfullt, overjordisk nettverk av visdom, healing og kjærlighet. Når vi tar i bruk den åndelige kraften, aktiverer vi en flerdimensjonal forbindelse med uante ressurser av kjærlighet, visdom og healing.

 

Å ta inn og tolke energi

Når vi utvikler evnen til å kommunisere med og arbeide med energi, vil det også øke den intuitive sensitiviteten vår. Det gjelder ikke bare på det personlige planet, sier Sherrie. Når vi kollektivt oppnår en dypere forståelse av kraften i intuisjon og energetisk dynamikk, vil det også bli klart for oss at vi er ett med alle andre. Denne bevisstheten hjelper oss til å forstå den påvirkningen våre tanker, følelser, holdninger og åndelige bevissthet har på vår egen helse og vårt eget velbefinnende, også når det gjelder helsen til andre mennesker, både i vår nærhet og over større avstander.

 

Energi er ikke avgrenset til tid og sted. Den kjenner ingen fysiske grenser, og den er alltid til stede. Hver eneste dag absorberer vi energi fra andre. Ikke bare blir vi gjennomsyret av energien til alle som befinner seg i vår umiddelbare nærhet, sannsynligheten er stor for at vi også opptar energi fra fjerntliggende hendelser, og fra tanker og følelser fra personer som befinner seg langt borte, sier hun. Internett og andre sosiale medier gjør oss langt mer utsatt for alt som skjer over hele kloden enn hva som har vært tilfellet før i tiden. Vi har rask tilgang til andre menneskers følelser, holdninger og problemer, noe som øker vår intuitive sårbarhet for energier fra episoder som rører ved hjertet eller påfører oss sorg og bekymring, men som også gir store muligheter til egen utvikling.

 

 

Øvelse gjør mester

Det er viktig å praktisere intuitive ferdigheter så ofte som mulig. Et av problemene når man skal utvikle medisinsk intuisjon, er å finne noen å trene på. Ønsker du å bruke familie og venner som prøvekaniner, må du få deres tillatelse før du intuitivt kobler deg på energien deres. Det er ikke etisk å foreta en intuitiv reading av et annet menneskes fysiske kropp uten å innhente tillatelse først. Men det finnes andre måter å praktisere på: Ethvert levende vesen har et energifelt, ja alle levende vesener har bevissthet, tanker, følelser og en sjel, og du kan lære ganske mye av energifeltene til planter og trær. Alle levende vesener vil kommunisere med deg. Dyr er fantastiske å trene på. Kjæledyr vil elske det hvis du kobler deg på deres energi; de er klarsynte og vil oppfatte det når du kommuniserer intuitivt med dem. Som en ekstra belønning vil du bli i stand til å ta tak i eventuelle ukjente helseproblemer de måtte ha.

        

Du kan også praktisere på fugler og ekorn og andre dyr som du støter på. Det er kanskje en litt større utfordring, ettersom de ofte dukker opp og forsvinner like brått. Likevel har jeg fått med meg forbløffende mye innsikt ved å bruke intuisjonen min på energien til dyr og planter rundt meg.

 

Forvandling av tanke og holdning

Når vi vil aktivere intuisjonen, må vi starte med å gi slipp på selvpålagte begrensninger og stole på en indre kraft og åpenhet, sier Sherrie. Uansett hvor inderlig man måtte ønske å lede intuisjonen mot sin egen eller andres helse, har hun mange års erfaring for at de aller fleste opplever både tvil og frykt for å ta feil, kanskje til og med angst for å mislykkes i å få frem nyttig informasjon. Denne usikkerheten kan utgjøre en alvorlig hindring når man skal forsøke å få tilgang til sin intuitive viten. Da er det bare å ta for seg av den kunnskapen som formidles i Du er medisinsk intuitiv, og følge de fremgangsmåtene Sherrie Dillard beskriver for å lokke frem intuitive evner. 

Til toppen

Andre utgaver

Du er medisinsk intuitiv
Bokmål Ebok 2017
Utdrag

En medisinsk intuitiv vet at fysisk helse blir påvirket av mange faktorer, både fra den usynlige indre natur og fra den konkrete, fysiske verden. Den fysiske kroppen din, vibrasjonen fra din egen usynlige energi, forbindelsen mellom deg og sjelen din, og den følelsesmessige og mentale energien din – alt dette må tas med i betraktningen. Oppgaven for en medisinsk intuitiv er ikke slutt i det øyeblikket man har avdekket en funksjonsfeil i den fysiske kroppen. Det er minst like viktig å finne frem til de underliggende energetiske årsakene som har frembrakt det fysiske problemet, og lytte til visdommen fra kropp, sinn og sjel.

 

Stol på intuisjonen din

Som medisinsk intuitiv får du hjelp fra kosmiske og guddommelige krefter. Når du bruker intuisjonen din til beste for både deg selv og andre, arbeider du aldri alene. Det er åndelige krefter som veileder deg og velvillig støtter deg i dine anstrengelser. Din jobb er å komme i harmoni med disse kreftene og åpne deg som en kanal for visdom, kjærlighet og helbredelse for andre og for deg selv. Når man arbeider med medisinsk intuisjon, er det alltid fristende for egoet å prøve å ta over seansen og skaffe seg kontroll over det som foregår.

        

Selv om det kan være nyttig med en bakgrunn fra naturfag, medisin og anatomi når man skal foreta en effektiv, intuitiv skanning av kroppens helsetilstand, er det ikke avgjørende. Hvis du ikke har medisinsk bakgrunn, får du i stedet muligheten til å stole utelukkende på intuisjonen din. Dette kan være en velsignelse. Det er i de situasjonene der jeg føler meg sterkest utfordret, at jeg har vært raskest ute med å be om og ta imot hjelp fra de høyere makter. Dette har alltid gitt uttelling for meg. Når jeg underviser i medisinsk intuisjon, lærer jeg først og fremst elevene mine hvordan man intuitivt kan lese det menneskelige energifeltet.         

 

Fundamentet

Å utvikle medisinsk intuisjon er på mange måter det samme som å utvikle intuitive evner til bruk på andre områder. Her er noen grunnleggende elementer som du bør huske på når du går videre.

 

Du er naturlig intuitiv

Alle er intuitive, du også. Det er på samme måte som at alle kan synge, men noen har kanskje behov for undervisning i stemmebruk for å utvikle det naturlige talentet. Slik er det også med intuisjonen. Selv om du har medfødte intuitive evner, vil du kanskje trenge litt hjelp til å videreutvikle og få mest mulig ut av denne nyttige sansen.

 

Intuisjonen er stemmen til sjelen din

Intuisjonen din springer ut av dybden i sjelen din. Sjelen er knyttet til kilden til alt som er. Den består av evig energi, og den har tilgang til all visdom og perfekt kjærlighet. Den kommuniserer med deg gjennom intuisjonen.

 

Den fysiske kroppen er energi

Kroppen din er en fortettet form for energi. Selv om den fremstår som en solid masse, består den av partikler av vibrerende energi.

 

Intuisjonen opererer utenfor tid og rom

Intuisjonen er ikke begrenset av lovene som styrer der materielle verden. Den er ditt vindu til et rike som flyter over av ubegrensede muligheter. Når du kobler deg på intuisjonen din, arbeider du utenfor grensene for det fysiske og finitte.

 

Du har tilgang til universets visdom og kjærlighet – du kan stole på at denne kraften vil hjelpe deg som medisinsk intuitiv

Du føler deg kanskje alene i en verden som består av tilfeldige begivenheter. Men sannheten er at du er kjent, og du blir elsket og støttet på en helt personlig måte. Dette virker ubegripelig for den logiske fornuften. Ikke overgi makten din til den overtenkende bevisstheten. Du får hjelp av et usynlig nærvær.

 

Du kan kommunisere med energi

Vi tenker som regel på energi som en ubevisst og opphøyet kraft. Men energi lever og responderer. Den er interaktiv og vil reagere og svare på forespørslene dine. Medisinsk intuisjon er en interaktiv dialog med energi. Kroppen, følelsene, tankene og sjelen din består av energi som du kan kommunisere med.

        

Ha en klar hensikt

Energi reagerer på anmodningene dine og hensiktene dine. Selv om egoets stemme kanskje bombarderer deg med distraherende tanker og følelser, skal du formulere målet ditt med ord og være fast besluttet på å skaffe deg tilgang til energetisk informasjon til beste for deg selv og andre. Hold målsettingen enkel når du utfører en intuitiv medisinsk kroppsskanning. Mens du beveger deg gjennom de mange forskjellige aspektene og områdene av kroppen, kan du holde fast ved konsentrasjonen ved for eksempel å si: «Vis meg et bilde av bihulene», eller: «Hvordan påvirkes den fysiske kroppen min av den sorgen og smerten jeg føler?»

        

Stol på førsteinntrykket

Selv om jeg oppmuntrer deg til å bruke god tid og ikke trekke forhastede konklusjoner og slutninger, er det viktig å legge merke til det første intuitive inntrykket du får. Noter deg det som kommer til deg først, og skap rom for at det kan utvikle seg videre og snakke til deg.

 

Bruk fantasien

Fantasien og intuisjonen arbeider sammen. Fantasien oversetter intuitiv energetisk informasjon til en form du kan tyde og forstå. Selv om det kan skje at du kommer over illusoriske bilder som ikke har tilknytning til intuisjonen, vil fantasien din stort sett arbeide hånd i hånd med intuisjonen når du utfører intuitivt arbeid. Med tiden vil du bli i stand til å oppdage når de bildene du mottar, representerer energetisk informasjon, og når de ikke har noen forbindelse med energetisk innflytelse.

        

Ta et sprang

På et eller annet tidspunkt under hver enkelt intuitiv reading vil du føle det som om du slipper taket i alt du kjenner til, og tar spranget ut i det ukjente. Motstå fristelsen til å holde fast ved det trygge og velkjente. Utviklingen din kan ikke fortsette med mindre du gir deg selv lov til å bevege deg inn på det ukjentes uklare og skremmende område. Det er her alt skjer.

        

Tvil er vanlig, gi slipp på den

Tvil er en av de største hindringene for intuitiv utvikling. Det er normalt å tvile, så ikke la det begrense og kontrollere deg. Den plagsomme stemmen som forteller deg at du er i ferd med å dumme deg ut, at du ikke er noe flink til å bruke intuisjonen, og at det er best å pakke sammen og gi deg i kast med noe annet, vil sannsynligvis forfølge deg. Dette er egoet som forsøker å ta kontroll over situasjonen. Intuitiv innsikt kommer fra sjelen. Tvilens stemme bør ikke få lov til å hemme deg.

 

Det er helt greit å ta feil

Alle vil gjerne være intuitivt korrekte, slå ned på det viktige, fremstå som et geni og treffe blink. Men sannheten er at med mindre du tillater deg selv å gjøre feil og feiltolke eller feilidentifisere energetisk informasjon, vil du aldri komme særlig langt. Når du skal utvikle intuisjonen din, er det like viktig å ta feil som det er å treffe riktig. Med tiden vil du selv bli klar over når og hvorfor du feilleser og feiltolker energetisk informasjon, og ha en intuitiv følelse av når du har rett.

 

Kommuniser det du mottar

Beskriv den energien du intuitivt oppfatter, så autentisk og nøyaktig som mulig. Ikke prøv å gjøre bruk av medisinske termer og samle det du intuitivt oppfatter, i en ryddig og logisk pakke. Til å begynne med vil du kanskje famle etter ordene og føle at det du skildrer, ikke gir mening. Men litt etter litt vil høyre og venstre hjernehalvdel begynne å samarbeide om å skape en sammenhengende forståelse. Når den høyre delen av hjernen mottar de intuitive impulsene, vil venstre halvdel hente frem de riktige fortolkningene og ordene som beskriver den energetiske informasjonen. Etter hvert vil du bli mer tillitsfull og tryggere på at det spontane språket som dukker frem, vil beskrive det du intuitivt oppfatter.

 

Ha disse retningslinjene i tankene når du gjennomgår materialet i denne boken. Med denne forberedelsen til intuitiv utvikling, og med det grunnlaget du nå har fått, er du klar til å koble deg på den medfødte intuitive energien i din egen kropp, sjel og sinn.

Til toppen

Om forfatter Sherrie Dillard

Sherrie Dillard har arbeidet som medisinsk intuitiv, klarsynt, medium og terapeut i mer enn femogtyve år. Hun har undervist ved høyere læresteder og har ledet seminarer og kurs i åndelig utvikling og åndelig helbredelse, både nasjonalt og internasjonalt. Hennes lidenskap for sammensmeltingen av intuisjon, åndelighet og bevisst personlig vekst har gjort henne til en populær foredragsholder og lærer ved retreater og konferanser. Hun har skrevet flere bøker og er en prisbelønnet radioprogramleder. www.sherriedillard.com

Til toppen