Englenes hemmeligheter (Innbundet)

Deres natur, språk og hvordan du åpner opp for dem

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202383152
Kategori: Selvutvikling
Omtale Englenes hemmeligheter

Våre himmelske hjelpere røper sine hemmeligheter!

Hver og en av oss har mulighet til å finne sin unike sannhet og måte å oppleve englene på, sier forfatterne av Englenes hemmeligheter. De har skrevet boken i håp om at den vil gi deg inspirasjon til å søke svar og veiledning i vårt guddommelige univers.

Av Kari Kahrs

Det finnes uendelig mange engler som mer enn gjerne vil ha kontakt med oss, sier de. Har du lest Märthas og Elisabeths første bok, Møt din skytsengel, er du kanskje allerede i kontakt med din indre kilde, en kilde de har fått vite aldri går tom. Jo mer vi bruker av den, jo mer vil den gi og jo sterkere blir den. Dette gjelder også kontakten med englene. Det er som et vennskap som utvikler seg og blir dypere med tiden. I begynnelsen kan det være vi må konsentrere oss litt for å opprette kontakten, sier forfatterne, men etter hvert vil den bli en naturlig del av hverdagen. Da vil vi vite at englene alltid er hos oss, og vi vil kunne øse av deres visdom og kjærlighet til enhver tid.

Englene er ren energi
Og nettopp fordi de er energi, kan vi oppleve dem med alle sansene våre. Det betyr at de kan vise seg som lysglimt som kommer og går, i form av farger, som et vedvarende lys eller en skygge, kanskje et omriss. De kan oppleves som en kald eller varm bris mot huden, som kulde eller varme som brer seg i kroppen, eller som en sitring. Hvis vi er riktig trege og ikke får med oss de finere tegnene, kan de gå mer direkte til verks og gi oss et puff i skulderen eller ryggen, stryke oss over kinnet, eller sende ut en duft.

Eller vi kan høre dem: De kan avgi en tone, eller de kan snakke til oss. Mulighetene er mange! Kanskje har du allerede hatt et englemøte eller to? Ettersom englene er ren energi, er de ikke bundet til tid og rom. De kan være flere steder samtidig. Det vil si at alle kan ha kontakt med den samme engelen samtidig. Märtha og Elisabeth opplever ofte at elevene deres ikke tar kontakt med englene så ofte som de egentlig vil fordi de tror at de opptar tid som mange andre kunne ha større behov for. Men det er altså ingen grunn til å nøle – de er her for oss alle til enhver tid.

Lær å lytte
Ifølge forfatterne forsøker englene å kommunisere med oss stadig vekk, men hvis vi ikke kjenner til de ulike måtene de kan snakke til oss på, er det ikke alltid like enkelt å høre dem. Ettersom det er så stor variasjon både i deres måte å henvende seg til oss på og i vår måte å oppleve dem på, er det desto viktigere at vi har kontakt med vårt eget hjerte og vår egen sannhet, sier Märtha og Elisabeth, for det er herfra kontakten med englene springer ut.

Englene respekterer alltid vår frie vilje. Likevel deltar de gjerne i prosessene våre og kan gå rent fysisk til verks for å få formidlet budskapet sitt. Det kan resultere i at de kan slå en bok ut av hånden på deg som åpner seg på den siden der det budskapet du trenger å høre står svart på hvitt. De kan påvirke oss slik at det kjennes som om hjertet åpner seg, det kan oppleves som frysninger eller ilinger i kroppen, og en rekke andre reaksjoner. Det gjelder å være lydhør og bli vant med hvordan englene kontakter nettopp oss.

Engler med og uten vinger
De fleste av oss kjenner englene fra bilder der de gjerne fremstilles med praktfulle vinger. Forfatterne av Englenes hemmeligheter har erfart at dette bare er en ganske liten del av bildet: Englene kan vise seg for oss som menneskeskikkelser med kjortler, langt hår og store fjærkledte vinger. De kan vise seg som menneskeskikkelser med lysende klær, uten vinger. De kan vise seg som et hvitt eller farget lys uten stråler. De kan vise seg som hvitt eller farget lys, med stråler som brer seg ut som vinger. De kan vise seg som hvite eller fargede glimt. De kan gi seg tilkjenne gjennom en duft, eller ved at vi bare får en viten om at de er der, ved en prikking i kroppen, eller en varme- eller kuldefølelse – eller noe helt annet. Englene har ingen fysisk kropp og er derfor ikke begrenset av det fysiske. Heller ikke er de bundet av form, farge, tid eller rom.

Englenes vinger er for øvrig et kapittel for seg. En av forfatternes himmelske kontakter sier det slik: "Vingene mine skimrer i regnbuens farger. Likevel, hvis du går inn og ser på hver enkelt fjær, vil du se at hvert strå har disse kvalitetene i seg. Hver fjær skimrer
med alle valørene ned til minste detalj. Hvis du bruker bildet med fjærene på vingene våre, rommer hver fjær en helhet. Det vil si at makrokosmos og mikrokosmos
går ut på ett; vi kan være alle steder samtidig og denne kontakten er uavbrutt. I virkeligheten er vi bare, og det ville være for vanskelig for dere å oppfatte oss ut fra denne væren. Fordi dere mennesker ikke har utviklet dere dit hen at dere kan være i nuet, i total balanse mellom det maskuline og feminine, i deres egen storhet, må vi finne andre måter å vise oss på. Derfor møter vi ethvert menneske der de er, og slik de klarer
å ta imot oss.»

Märtha og Elisabeth sier at de av og til hører et brus idet en engel sveiper med vingene over dem for å fortelle dem noe. Men englene har aldri slått med vingene når de har møtt dem. Vingene har stått stille. Hvorfor skulle forresten noen som uansett kan være alle steder på en gang bruke vinger for å komme seg omkring? Englene er jo allerede der vi ser dem når vi får kontakt – der de har vært bestandig.

Vær våken for fjær!
Har du funnet noen fjær på din vei i det siste? Ja? Kanskje var den en hilsen fra en engel. Märtha og Elisabeth forteller at den vanligste måten å få svar på når vi stiller spørsmål til engleverdenen, er gjennom hvite eller mønstrete fjær. De har en rekke eksempler på at dette stemmer, og de sier at når vi først begynner å legge merke til fjærene, dukker de opp på de rareste steder og på en slik måte at det ikke er mulig å ta dem for noe annet enn nettopp det de er – kommunikasjon med englene.

Hva forteller fjærene oss? Erkeengelen Ariel sier: "Fjær er min spesialitet. Jeg strør fjær til trøst og ettertanke. Disse fjærene berører manges liv, og har en frekvens som matcher hvert enkelt menneskes egen hjertefrekvens. De minner dere på den kjærligheten dere besitter. De minner dere om fuglenes vinger, våre vinger og aller viktigst: at du kan utvikle dine egne vinger. Med dem kan du komme inn i din guddommelige eksistens på jorden. Fjærene er også til glede og oppmuntring i en travel hverdag, der det kanskje trengs at du stanser opp litt og kjenner etter hvor du er. Fjærene er gode til dette. Du må jo stanse opp og se på fjæren, kanskje plukke den opp og studere den. Dermed husker du å kjenne etter, og med det kommer minnet om hvem du er, og du blir igjen et bevisst menneske. Som du skjønner, har fjær mange muligheter som kommunikasjonsmiddel. La dem vise vei."
Fjær fra englene kan vise oss veien rent fysisk, sier forfatterne, vise oss hvilken retning vi skal gå i. I tillegg kan fjærene dukke opp for å trøste oss i vår tvil om at engler finnes. De er en bekreftelse fra dem til oss. Både Märtha og Elisabeth har erfart at englene svært gjerne vil ta del i livet vårt, bare vi tillater det. Fjærene kan også komme til oss som en takk, en takk for at vi gir englene muligheten til å utføre den oppgaven de er satt til å utføre: å være der for oss mennesker.

Med Englenes hemmeligheter viderefører forfatterne sitt åndelige selvutviklingsprosjekt, og håper å inspirere deg til å søke innover i ditt eget åndelige univers!

Til toppen

Andre utgaver

Englenes hemmeligheter
Bokmål Lydbok-CD 2012
Englenes hemmeligheter
Bokmål Nedlastbar lydbok 2012

Flere bøker av Elisabeth Nordeng og Prinsesse Märtha Louise:

Utdrag

Allerede fra det øyeblikket da sjelen tar bolig i kroppen – inkarnasjonsøyeblikket – er det engler som følger oss. Vi kan se overgangen som en gyllen trakt eller stige. Den går fra der du er som sjel til kroppen din, som skapes i din mors mage. Denne gylne trakten
er omgitt av engler og fylt av gudskraft – den reneste kjærlighetskraften. Det er bare én engel som blir med deg ned i trakten på vei mot jorden, og det er skytsengelen din. De andre englene som omkranser deg og skytsengelen din, er utenfor trakten. Derfor blir vi født med en solid forankring til englene.
          Altet, Gud, den ubetingede kjærligheten, eller hva du enn velger å kalle denne kraften som skaperkraften er, vil ikke la oss dra til jorden uten guddommelig følge. Når vi tør å møte dem, tør vi samtidig møte denne delen av skaperkraften. De blir derfor et bindeledd mellom skaperkraften og oss. I tillegg til å ha en direkte kontakt med skaperkraften kan vi altså ha kontakt med englene. Det ene utelukker ikke det andre, men gir enda en inngangsport til det guddommelige.
          Som spedbarn har vi en sterk forbindelse til disse lysvesenene som danser rundt oss. Jo mer vi kommer inn i kroppen og inn i livet, desto mer fjerner vi oss dessverre fra denne kontakten. Det vi kan ta og føle på blir vår virkelighet, og vi glemmer eller velger vekk, ettersom vi vokser til, at det åndelige aspektet er en viktig del av hvem vi er. For selv om vi kanskje har en iboende lengsel etter at det må finnes noe mer enn den fysiske virkeligheten, begynner vi å bortforklare opplevelsene med disse lysvesenene. Vi forholder oss kun til den fysiske delen av oss selv, og glemmer at vi også består av en energidel.
          Plutselig står vi der som voksne og har gjort alt riktig; vi har gått på skole, vi har fullført utdannelse, fått oss jobb, skaffet oss et sted å bo, kanskje giftet oss og fått barn, og likevel er det som om noe mangler. For i denne streben etter å leve i intellektet glemmer vi hvem vi i virkeligheten er; at vi er guddommelige sjeler som har fått en kropp, og at vi vandrer på jorden en tid for å lære. Vi kan iblant føle at vi er her på jorden forgjeves og alene. Mange kjenner at de ikke hører til her, eller at de vil hjem, hvor enn nå hjem er. De glemmer at de har noen med seg. Noen som de har dyttet langt unna og som de ikke lytter til lenger. For englene respekterer alltid vår frie vilje. Det er vi mennesker som kutter kontakten og sier at vi ikke har bruk for dem mer.
           Englene sitter alltid klare til kontakt, når vi måtte ønske det. Med én gang du bestemmer deg for å gjenoppta kontakten, så er de der. Det finnes et vell av arbeidsledige engler der ute som bare venter på at du skal bli en av dem som kan gi dem meningsfylte oppgaver. De er her for å hjelpe oss. Når vi ikke bruker den muligheten, får de heller ikke gjort det de er ment for, nemlig å vise oss muligheten til å leve ut ifra kjærlighetsimpulsen i oss – fra lyset vi bærer i vårt indre. Hvis du vil hjelpe englene med å gjøre sine oppgaver her på jorden, begynn med å gjenoppta kontakten med dem. For det er faktisk slik at selv om de hjelper oss, hjelper vi også dem. Problemet for oss mennesker er ofte at når vi først har stengt av denne kontakten, er det vanskelig å finne tilbake til den. Vi har begynt å fylle livene våre med overbevisninger om at verden er et utrygt sted. Vi lever ut ifra frykt om hva som vil hende hvis vi gjør det ene eller det andre. 
             Det i oss som tidligere var fylt med tillit til livet, englene og verden, er nå fylt med frykt. Det er en vei å gå til å kunne gi slipp på denne frykten som så intenst prøver å overbevise oss om at verden ikke er et godt sted å være. Og det er ikke spesielt vanskelig å være overbevist om det. Det er bare å se seg rundt, så får frykten rett. Det er kriger, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølger, sultkatastrofer, økonomiske kriser, terror og vold. I nærmere skala er det frykt for å gi slipp på jobben du mistrives i, fordi du er redd du ikke finner en ny. Hvis du er arbeidsledig, kommer frykten for ikke å finne en ny jobb og for ikke å kunne forsørge familien eller frykt for å tørre å sette den ideen ut i livet som du så lenge har gått og båret på, for det kan jo være den ikke slår an. Uansett hva det måtte være som holder deg tilbake, vær sikker på at det på en eller annen måte har med frykt å gjøre.
                Og ja, du kan godt fortsette å leve i den overbevisningen og se og møte verden ut ifra frykten i deg. Bare vær klar over at ved å gjøre det skaper du også mer frykt i deg selv og rundt deg. Du vil tiltrekke deg hendelser som trigger frykt, du vil kjenne på mer frykt. For slik er universet laget, at det vi fokuserer på, det forsterkes.

Til toppen

Om forfatter Elisabeth Nordeng

Elisabeth Nordeng og Prinsesse Märtha Louise traff hverandre på Holistisk Akademi. Etter endt utdannelse der startet de sammen i 2007 Astarte Education, eller Engleskolen, der de gir kurs i selvutvikling. Kontakt med englene står sentralt blant skolens åndelige verktøy.
De to har tidligere utgitt Møt din skytsengel (2009) som er kommet ut i flere land.
www.astarte-education.com

Følg Engleskolen på Facebook og Twitter:
www.facebook.com/pages/Engleskolen/287140705400
www.twitter.com/Engleskolen

Til toppen