Frekvens (Innbundet)

Lær å bruke kraften i dine personlige vibrasjoner

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Frequency
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202340155
Kategori: Selvutvikling
Omtale Frekvens

Finn din personlige frekvens!

Kanskje er du en av dem som er følsomme for de usynlige riker og som allerede har merket at den subtile frekvensen i kroppen og i selve jorden stadig øker. Dette skaper en bevegelse, først i det indre som kan føre til en følelse av ubehag uten at vi helt kan forklare hvorfor. Deretter øker hastigheten i den ytre verden som virker stadig mer oppskrudd og kaotisk. Etter hvert tilpasser vi oss det nye høyere energinivået, og frekvensen i vår bevissthet øker til samme nivå.

Penney Peirce hevder at vi er på vei ut av informasjonsalderen og inn i intuisjonsalderen, noe som medfører store forandringer i måten vi oppfatter virkeligheten på. Vi blir påvirket av en utviklingsprosess som beveger seg gjennom konkrete stadier, og som fører til at energifrekvensen i kropp, følelser og sinn øker i hastighet, og vi blir gradvis mer bevisste og følsomme. Utfordringen i de kommende årene vil bli å arbeide med følsomheten, å holde den personlige vibrasjonen ren og lære å bruke ”frekvensprinsipper”.

Penney Peirce tar oss med inn i nye sfærer. Hun forklarer energiens dynamikk og hvordan vi kan forbedre vår egen evne til å materialisere en tilværelse der vi kan trives og utvikles. En enkel endring i den personlige energien er i mange tilfeller det eneste som skal til for å forandre depresjon til fred, frykt til begeistring og fastlåste situasjoner til magiske resultater.

Du har din egen vibrasjon
Et av forfatterens mål er at vi skal få en visshet om at vi består av energier som gjennomtrenger og gjennomtrenges av millioner av andre energier. Hun forklarer at fysiske energier som det elektromagnetiske spekteret, lyd og varme, har sine paralleller i et høyere bevissthetsspekter som inneholder forskjellige oppmerksomhetsfrekvenser. Ettersom livet selv er i stadig bevegelse og sinnet veksler mellom å være bevisst og ubevisst, er det normalt å veksle mellom lave og høye frekvenser. Vi har alle vår personlige vibrasjon som forandrer seg avhengig av hva vi tenker, føler og gjør. Vi kan selv påvirke vibrasjonen og bestemme hvordan vi ønsker å ha det.

Din høyeste frekvens kan bli det normale
Vi trenger verken guruer eller overnaturlige og dramatiske opplevelser for å få en høyere opplevelse av selvet og en langt bedre tilværelse. Vi kan innstille oss på de høyere frekvensene her og nå i vår fysiske kropp og selv oppleve at det som før ble betraktet som metafysisk, oversanselig og paranormalt føles helt naturlig.

Peirce skrev Frekvens for å hjelpe oss med å oppløse de siste sperrene mot å våkne helt og fullt og faktisk kunne føle det utvidede selvet som vil bli vår normaltilstand i tiden som kommer, i intuisjonsalderen. Hun ønsker å hjelpe oss med å forstå denne halvt usynlige prosessen vi påvirkes av, og hun lærer oss teknikker som kan forandre blokkerte emosjoner til høy følsomhet slik at vi kan tolke budskapene som ligger i de myriadene av vibrasjoner vi hele tiden er omgitt av. Videre har hun et ønske om å gjøre det enklere for oss å ta valget om å leve med utgangspunkt i vår høyeste, mest naturlige personlige vibrasjon – den som stemmer overens med sjelen.

Fornemmelse av energier
Ettersom vitenskapen i lang tid har lært oss kun å stole på det vi kan se og berøre, legger vi ofte ikke merke til at vår ånd, våre tanker, følelsene og kroppen er bygget opp av energi. Alt vibrerer. Vår personlige vibrasjon forteller omverdenen hvem vi er og bidrar til å forme vår virkelighet. At vi betrakter oss som energiskapninger er det viktigste gjennombruddet i vår tid. Penney Peirce klargjør mange av de energiprinsippene som tidligere ikke har vært anerkjent, men som vi nå kan benytte oss av bevisst for å bevare helsen og forbedre den virkeligheten vi lever i. Denne forhøyede, direkte følsomheten er en ganske ny evne som nå kommer opp i dagen – helt uten forutgående forberedelser og opplæring. Og – som hun selv har erfart: Det kan oppleves forvirrende når man innser at man begynner å få kunnskap om noe man ikke ante at man kunne vite noe om, og man ikke egentlig vet hvordan man får det til. Men hvilke muligheter står vi ikke overfor!

I nær fremtid kommer vi til å bli i stand til å fornemme mange flere subtile innflytelser. Vi kommer til å føle de vibrasjonsfeltene vi trer inn i og forlater, vi vil vite hva som er sunt og usunt, vite når andre har det bra eller ikke. Vi kommer til å føle når en energibølge forandrer seg til en ny frekvens og vi må tilpasse oss for å komme i harmoni med den. Kroppen vil fortelle oss når noe ikke kommer til å fungere, når veiledning banker på for å få slippe inn, og når det dukker opp problemer i det fjerne og andre trenger hjelp. Med forsterket følsomhet vil vi bli i stand til å sortere ut vibrasjoner som kommer fra flere kilder og vite hvilke som er sanne og utstråle bevisste vibrasjoner for å nå konkrete mål. Dette er egenskaper vi alle har i oss og som vi bruker, bevisst eller ubevisst, i varierende grad, avhengig av vår individuelle utvikling. Peirce har erfart at mange, ved å praktisere de øvelsene hun har utviklet, bevisst har forsterket sin intuitive evne og dermed bevisst har tiltrukket seg energi og kunnskap fra innsiktens, intuisjonens og inspirasjonens opprinnelige lager – fra livets kilde i vårt indre og i alt som omgir oss.

Din personlige vibrasjon deltar aktivt i materialiseringsprosessen
Vi har nå utviklet oss til et nivå av viten der vi kan se på hvilken måte vår indre sinnstilstand, våre tanker og følelser påvirker vår fysiske virkelighet – hvordan det ikke-fysiske faktisk gir opphav til det fysiske. Materialisering – eller manifestering – er forestillingen om at vi ved hjelp av viljestyrke, ønske og målrettet energi kan omdanne ønsker til virkelighet på det fysiske nivå. Dette viser at vi er klare for å forstå hvordan kraften i personlige vibrasjoner bidrar til å forme vår virkelighet. Loven om tiltrekning sier grunnleggende sett at ”likt tiltrekker likt”, ”du skaper det du vibrerer” og ”å være lykkelig hjelper deg med å materialisere det livet du ønsker deg.” Peirce mener at det ikke er hele sannheten. Sinnet og følelsene spiller en underordnet rolle når det gjelder å materialisere. Stort sett tjener de til enten å blokkere og forsinke eller til å lette og påskynde sjelens intensjoner. Alt avhenger av hva vi velger å rette vår oppmerksomhet mot og virkeliggjøre – den kjærlighetsfylte sjelen eller det fryktsomme egoet. Når frykten oppløses, vil sinnet og følelsene smelte sammen og danne en opphøyet følsomhet og fungere som en linse for overføring. Da blir personlighetens ønsker og sjelens intensjon identiske. Da trengs det ingen viljekraft for å ”få” det man ønsker seg, for det neste som er helt riktig for oss vil alltid dukke opp. I denne sinnstilstanden skjer skapelses- og oppløsningsprosessen lett og uanstrengt, og på grunn av lettheten blir man fri til å materialisere erfaringer som er i harmonisk flyt.

Penney Peirce har skrevet en tankevekkende og nyttig bok som gjør det enklere å gjenkjenne den grunnleggende vibrasjonen i det sanne selvet og utnytte vår følsomhet slik at alle områder i livet kan forandre seg til det bedre.

Til toppen

Om forfatter Penney Peirce

Penney Peirce er en internasjonalt anerkjent klarsynt og oversanselig. Siden 1977 har hun undervist og gitt råd til forretnings- og regjeringsledere, forskere, psykologer og personer som befinner seg på den åndelige vei.
På norsk foreligger Lær deg å bruke intuisjonen.

Til toppen