Healingkraftens hellige dimensjon (Innbundet)

Om de mystiske sidene ved sann helbredelse

Forfatter:

Lisbeth Lyngaas (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 272
Forlag: Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Defy Gravity
Oversatt av: Lyngaas, Lisbeth
ISBN/EAN: 9788202330149
Omtale Healingkraftens hellige dimensjon

Vi kan ikke tenke oss friske: Helbredelse er en mystisk erfaring

Vi har ikke fullt ut aktivert den treenigheten av sjel, kropp og sinn som danner grunnlaget for god helse, sier Caroline Myss. Fordi vi fortsatt tror på sinnets enerådende makt og er tilbakeholdne når det gjelder å trekke sjelen, det mystiske og forvandlende, inn i helbredelsesprosessen.

Kari Kahrs
Selv om vi kanskje bruker sjelens språk, bruker vi sinnets metoder, og søker først og fremst å finne årsakene til det som skjer i livet. Vi tror at hvis vi bare klarer å avdekke disse årsakene, vil vi bli friske. Men dette skjer sjelden, sier Caroline Myss, for i det å resonnere seg gjennom sykdom og krise mangler det et viktig element.

En ny modell for helbredelse
Caroline Myss har hentet sin nye innfallsvinkel fra personlige erfaringer med ganske alminnelige mennesker som mot alle formodninger har overvunnet alvorlige fysiske og psykiske lidelser. Hun har også gått de store mystikerne nærmere etter i sømmene, og i deres visdom har hun funnet en dypere forståelse av det åndelige grunnlaget for helbredelse. Disse tankene har hun koblet til sin lange erfaring som medisinsk intuitiv healer og har kommet frem til den nye helbredelsesmodellen hun presenterer i denne boken.

Caroline Myss stiller spørsmål ved tanken om at vi helbredes bare vi finner de dypereliggende årsakene til lidelsen. Det skal mer til for å oppnå gjennomgripende healing, mener hun. Gjennom den nye helbredelsesmodellen hun har utviklet føres vi inn i en indre sannhet som gir denne dypere og mer virkningsfulle effekten.

Hun legger stor vekt på det mystiske aspektet ved helbredelse, og oppfordrer oss til å tenke som de gamle mystikerne. Da vil vi innse at livet alltid vil være fullt av utfordringer og kriser, og at måten å håndtere dem på ikke er å gå på jakt etter metoder som bærer løfter om at vi aldri mer vil bli utsatt for lidelse. I stedet må vi lære hvordan vi kan holde ut og søke forvandling i møte med tunge hendelser.

Vi må trosse tyngdekraften i vår egen verden – tenke, sanse og handle på bevissthetens mystiske nivå. Det innebærer å fungere i harmoni med de mystiske lovene som styrer livet, å sprenge grensene for alminnelig tankegang. Gjør vi det, vil vi forstå hvordan vi kan sette en stopper for personlig lidelse og finne evnen til å bygge opp et nytt liv. I boken forteller hun hvordan vi kan få i gang en prosess som bidrar til at vi kan utvikle oss i denne retningen.

Legg fornuften til side
I Healingkraftens hellige dimensjon kan vi lese at helbredelse ikke handler om visualiseringer, hellige oljer, bearbeiding av krenkelser og tente stearinlys. Helbredelse er i siste instans resultatet av en mystisk overgivelse, en oppvåkning som overskrider alle religioner. Det er en nær dialog om sannhet mellom enkeltmennesket og det guddommelige. Ord og bilder i sinnet kan ikke helbrede, sier Caroline Myss, de er bare ord og bilder.

De personene hun har fulgt som har opplevd ”umulig” helbredelse, fortalte at de hadde klart å gi slipp – på sine tidligere forestillinger om Gud, på krenkelser, på behovet for å ha rett, på behovet for å vinne, på behovet for å vite hvorfor det som skjedde faktisk skjedde. Det var da de oppdaget at det de egentlig ga slipp på var frykten og mørket – og sykdommen. Mønsteret gjentok seg i alle helbredelsene hun var vitne til, og det er dette mønsteret som ble hennes inspirasjon til å skrive denne boken.

Fortiden gjør ikke frisk
Sinnet er et utilstrekkelig hjelpemiddel når det gjelder å komme seg helskinnet gjennom den strabasiøse ferden mot å bli frisk. Caroline Myss hevder at det kreves langt mer enn at man bare engasjerer sine intellektuelle ressurser, det er ikke nok bare å lete i fortiden.

Helbredelse innebærer å forandre en prosess med nedbryting av livet til en prosess med tilbakevending til livet. Hadde det ikke vært for at hun selv har vært vitne til dette fenomenet flere ganger, ville hun aldri hatt mot til å begi seg inn på dette helbredelsens territorium og ha delt sine erfaringer med andre. Men som de fleste vet er Caroline Myss både intuitivt seende og svært kunnskapsrik. Den nye måten å tilnærme seg helse og helbredelse på som hun presenterer i Healingkraftens hellige dimensjon, er ikke påfallende konkret og håndgripelig. Vi må være villig til å åpne oss for dimensjoner som vi kanskje ikke er helt bevisst på til enhver tid. For det er mystisk visdom med stor vekt på sjelens viktige rolle i livet generelt og i helbredelsesprosessen spesielt, vi tilbys.

Frykten for forandring
De tradisjonelle helbredelsesmetodene handler om å avdekke og få kontroll over problemer. Dette, sier Caroline Myss, helbreder ingenting. Det identifiserer bare problemet. Vi kan naturligvis endre på spisevanene, begynne å trene og iverksette andre praktiske tiltak – alt dette hjelper en stund, men det vil ikke føre til gjennomgripende forvandling i systemet. Som regel vil gløden for å opprettholde en slik innsats svekkes fort, og da er veien tilbake til utgangspunktet kort.

Under mye av det som skjer i livet ligger frykten for forandring – også en frykt for forandring til helbredelse. For så å si alle som befinner seg i krise, vil det alltid dukke opp dypere spørsmål som vi kanskje ikke er villig til å stille oss: Hvor raskt kan jeg tillate meg å bli følelsesmessig og psykisk helbredet? Vil jeg egentlig bli helbredet?

Engasjer deg i din egen forvandling
Spørsmålene dukker opp fordi helbredelse egentlig ikke handler om sykdommen eller krisen som har rammet oss. Helbredelse handler om evnen til å engasjere seg i sin egen forvandling fra frykt til mot, fra å holde fast på fortiden til å gi slipp. Når vi betrakter sykdom og kriser gjennom en mystisk bevissthet, vil vi se at de fungerer som en katalysator som kan frigjøre holdninger som ikke lenger er til nytte. Og når vi gir slipp på gamle mønstre, vil den verden som mønstrene holdt sammen også oppløses.

I likhet med mange sier også Caroline Myss at energi går forut for materie. Når vi kutter de energimessige båndene, frigjøres materien som er knyttet til energien. Kutter vi båndene raskt, endres vår verden raskt. Det er en tanke som ikke nødvendigvis skaper indre ro sånn umiddelbart, men hun får formidlet at det er den eneste veien å gå for den som søker gjennomgripende helbredelse.

Hun understreker at vi alle har ressurser som ennå ikke er frigitt, og oppfordrer oss til å ta modige valg og leve som om vi har kraft til å endre verden – for det har vi. Hun anbefaler oss å leve som om vi var fristilt fra vanlig tankegang, utenfor grensene for logikk og fornuft, til å ta modige beslutninger og tenke nye tanker. Som hun selv sier det:

”Tenk og lev med en mystikers sjel, og betrakt verden som et felt av nåde der du vandrer som en kanal for lyset. Lev etter disse sannhetene. Bli disse sannhetene. Dette er ditt ekte høyeste potensial.”

Til toppen

Om forfatter Caroline Myss

Caroline Myss er en internasjonalt anerkjent pioner innenfor energimedisin og åndelig bevissthet. Takket være sin medfødte medisinsk intuitive evne har hun spesialisert seg på å hjelpe andre med å forstå de emosjonelle, psykologiske og fysiske årsakene til at sykdom utvikler seg i kroppen.

I 2001 grunnla hun CMED Institute (Caroline Myss Education) som presenterer utvidede studieprogrammer innenfor dette området. Hun holder foredrag over hele verden og har undervist i mer enn 25 land. En rekke av bøkene hennes har ligget på New York Times’ bestselgerliste, blant andre disse som er oversatt til norsk: Ånd og energi; Kropp, sinn og ånd; Dine åndelige kontrakter; Din magiske kraft og Inn i borgen.
www.myss.com

Til toppen