Helbred ditt liv med Life Alignment (Heftet)

Jeff Levins banebrytende healingsystem

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Life Alignment
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202392055
Omtale Helbred ditt liv med Life Alignment

Ta en prat med deg selv

Skulle du gjerne hatt det bedre, men vet ikke helt hvordan du skal få det til? Snakk med en som har greie på den slags. Snakk med deg selv!

Av Kari Kahrs

”’Det er det første tegnet på galskap!’ sa mor da hun hørte at jeg snakket med meg selv. Som barn snakket jeg ikke bare med meg selv, jeg snakket også med hunden min og med fuglene. Langt fra å føle meg gal, virket det ganske normalt for meg å snakke med meg selv.”

For Philippa Lubbock har samtale på alle nivåer vært en naturlig del av livet fra barnsben av. Som voksen tok hun denne egenskapen med seg inn i utdannelsen som gikk i forskjellige retninger innenfor healing. Da hun ble kjent med Jeff Levins healingsystem, Life Alignment, var det som å komme hjem. Her handler det nemlig om å samtale med kroppen.

Et komplett healingsystem
Life Alignment handler om hvordan vi gjenoppretter balansen i den fysiske kroppen, i hjerte og sinn, i hjemmet, i yrkeslivet, i personlige forhold – ja, på alle livets områder – ved hjelp av samtaler med det høyere selvet. Det høyere selvet er den eneste som kjenner både den grunnleggende årsaken til og løsningen på problemene i hvert eneste område av livet vårt.

For tretti år siden måtte Jeff Levin meditere i flere timer for å få kontakt med lysvesenene som formidler Life Alignment til ham og kanaliserer de energiene som blir overført. I dag får han tilgang til disse healingfrekvensene og arbeider med dem uten forutgående meditasjon og uten å opprette bevisst forbindelse med de høyere dimensjonene. Nå forteller han hvordan vi alle kan få tilgang til disse kraftfulle frekvensene.

Life Alignment fungerer sammen med din høyere bevissthet, som du får tilgang til gjennom muskeltesting og pendulering. Healingsystemet består av Body Alignment, Life Purpose Alignment, Vortex Alignment, Home Alignment, Organization Alignment og Body Spin. Disse metodene utgjør en integrert samling energihealingsystemer som også kan praktiseres som fjernhealing. Også mens boken ble skrevet, ble ny informasjon lastet ned til Jeff Levin og innlemmet i Life Alignment-systemet. Boken gir detaljerte beskrivelser av hver av de forskjellige teknikkene, hvordan de fungerer og hvordan man benytter dem.

Alt er forent
Filosofien bak systemet er at det fysiske og det psykiske henger sammen, og at det som oftest er det psykiske som er opphav til fysiske lidelser. Gjennom Life Alignment bearbeides følelsesmessige problemstillinger gjennom direkte veiledning fra det høyere selvet. Å klarlegge og bearbeide undertrykte minner er den aller viktigste delen av healingprosessen, fordi det er uløste spørsmål fra vår egen historie som skaper sammenbrudd i auraen vår, eller energifeltet, og at det er dette som i sin tur svekker kroppen og gir opphav til de symptomene vi lider av. Altså må vi få kontakt med det høyere selvet, eller det underbevisste sinnet, der de gamle minnene fortsatt lever og påvirker oss.

Underbevisstheten kan sammenlignes med et enormt bibliotek. Overalt finnes bøker, de er stablet fra gulv til tak, bøker der alt vi noensinne har opplevd er registrert i detalj mellom permene. Alt som rommes i disse nedtegnelsene utøver en påvirkning på vårt daglige liv. Som om ikke det var nok, er det personlige biblioteket også en integrert del av universets store bibliotek, som er oppbevaringssted for hver eneste tanke, følelse, ord, gjerning og intensjon hos hver eneste sjel som noensinne har levd på jorden fra tidenes morgen. Ved hvert eneste åndedrag påvirker vi og påvirkes av dette uendelige feltet for mystisk visdom, fra fortid, nåtid og fremtid, vi er utsatt for dets enorme innvirkning på følelsene våre, trossystemene, de personlige forholdene og det vi tiltrekker oss i livet. Hvis det er slik Jeff Levin og Philippa Lubbock hevder, at vi er ett med den kollektive underbevisstheten, kan vi aldri koble oss fra den.

Vi kan ikke fjerne gamle minner
Men vi kan kvitte oss med følelsene og tankemønstrene som er nedlagt i disse minnene, de som skaper sykdom. Det bevisste sinnet er på vakt hvert eneste våkne øyeblikk, og en stor del av tiden liker det å konsentrere seg om det som skjer utenfor kroppen, for eksempel om tanker og følelser som dreier seg om hendelser og personer, virkelige eller innbilte. Det betyr at vi forsøker å forandre det ytre for at vi skal få det bedre i det indre, men hvis målet er å føle seg bedre, fungerer det motsatt. Vi fungerer bedre om vi innser at vårt forhold til verden er farget av vanemessige tankemønstre og trossystemer som ligger begravd i det underbevisste sinnet, som ofte overstyrer det rasjonelle sinnet og fører til at vi av gammel vane engasjerer oss i følelsesmessige reaksjoner og selvbegrensende atferdsmønstre som i de aller fleste tilfeller er den grunnleggende årsaken til sykdom.

Life Alignment har som mål å rette opp brudd i kommunikasjonen mellom sinn og kropp. Metoden tar utgangspunkt i at følelsesmessige, mentale, åndelige, samfunnsmessige og atferdsmessige faktorer har en direkte påvirkning på den fysiske helsetilstanden. Fremfor å konsentrere seg om å reparere en bestemt kroppsdel eller enkelte symptomer, er målet å finne den grunnleggende årsaken til den fysiske eller psykiske lidelsen og dermed gjenopprette sunnhet i sinn og kropp. Det viktigste budskapet er dette: Man kan ikke helbrede kroppen uavhengig av dens omgivelser, det være seg indre eller ytre. Det som skjer i de indre omgivelsene våre, enten det er snakk om traumer eller triumf, påvirker kroppen. Når tanker og følelser stiger opp, registreres de umiddelbart i cellene. På cellenivå er vi og omgivelsene våre uatskillelige. De påvirker hverandre. Vi kan ikke fjerne gamle minner, men vi kan frigjøre fanget energi, følelser og tankemønstre som er nedlagt i disse minnene, de som skaper sykdom i den fysiske kroppen.

”En tilstand du har levd med fra barndommen av kan helbredes like spontant som et symptom som dukket opp for noen dager siden, hvis det bare blir bearbeidet i høyere dimensjoner enn den fysiske,” sier Jeff Levin. Med Life Alignment-systemet viser han deg at mirakler skjer når du snakker med deg selv!

Til toppen

Utdrag

En sommerettermiddag i 2004, assistert av noen få lærere og studenter, sto Jeff Levin ved Life Alignment-standen under The Mind, Body, Spirit Festival i London. Han var i Europa for å undervise og holde forelesninger med demonstrasjoner av Body Spin, en enkel teknikk som kan medføre forandring i løpet av minutter, en teknikk som er spesielt velegnet i tettbefolkede og offentlige rom. Det hadde dannet seg en kø med personer som ventet på å motta en 20-minutters healing. Nestemann i køen var Barry, en nærmere hundre og ti kilo tung langtransportkjører, som så huløyd ut. Han holdt seg på ryggen og kom seg forsiktig opp på behandlingsbenken.

”Han har hatt smerter i 20 år,” sa kona, som fulgte bekymret med. ”Så langt har ingenting hjulpet, så nå tenkte jeg at vi kunne forsøke dette.”

Jeff gikk til enden av benken og holdt Barrys føtter sammen. Sålen på den venstre skoen stakk mer enn to og en halv centimeter lenger ut enn den høyre. Deretter plasserte Jeff tommelfingrene sine på Barrys hofteben og pekefingrene på nederste del av ribbena. Det var mer enn 6 centimeters uoverensstemmelse mellom venstre og høyre side. Da Barry la hendene sine over issen med håndflatene sammen, lå fingertuppene på høyre hånd to og en halv centimeter nedenfor fingertuppene på venstre hånd, noe som viste en strukturell forskyvning som snodde seg gjennom hele kroppen hans. Jeff forente seg med Barrys høyere selv. Han benyttet Barrys arm for å muskelteste, og ble vist det prioriterte punktet: et svakt energiområde omkring Barrys lunger. Ved hjelp av en pendel identifiserte Jeff tilgangspunktet, den energimessige åpningen som Barrys kropp kunne gi slipp på blokkeringen gjennom. I de støyende og overfylte omgivelsene var det verken tid eller tilstrekkelig uforstyrrethet til å avdekke de følelsesmessige problemene som hadde kommet til uttrykk gjennom alle årene med ryggsmerter. I løpet av disse få minuttene arbeidet Jeff med det Barrys fysiske kropp viste ham, og han plasserte vortexkort på kroppen hans for å påskynde reguleringen i de subtile legemene.

Det gikk fem minutter. Barrys kone sto noen centimeter fra behandlingsbenken, hun betraktet Jeffs hender lik en katt ved et musehull. Jeff benyttet vortexkortene seed of life og resonance og lagde en virvelbevegelse over to ”åpninger” inn til Barrys energifelt. De virvlende bevegelsene omdannet vibrasjonsfrekvensene i energitilstopningen til nye frekvenser som ville hjelpe Barrys kropp med å helbrede seg selv.

Ti minutter senere smilte Jeff til ham. ”Vi er ferdige!” Barry så tvilende ut. Jeff samlet føttene hans igjen. De var perfekt justert. Det var også blitt lik avstand mellom hoftene og ribbena på begge sider, og Barry la håndflatene sammen og stirret på den jevne plasseringen av fingre mot fingre. Han satte seg opp, lot seg gli ned fra benken og sto oppreist ved siden av sin kone. De så vantro på hverandre. ”Det gjør ikke vondt lenger!” hvisket han.

”Hva har du gjort?” spurte hun. ”Hvordan klarte du det? Hva har skjedd? Vil det vare?” Spørsmålene rant ut av henne. Med et blikk på køen som stadig vokste, forklarte Jeff de grunnleggende prinsippene bak Body Spin, og paret gikk sin vei mens Barry mumlet: ”Det er et mirakel!”

Var det et mirakel? Det som skjedde med Barry var ikke magi, det er noe som kan skje når vi tenker ”utenfor boksen”, fristilt fra våre trossystemers begrensninger og med åpent hjerte og sinn. Først når vi løfter bevissthetens tak, kan vi forstå hva healing handler om og hvordan det som tilsynelatende er mirakler skjer. Sinnet resonnerer med at det ikke er til å unngå at det vil ta dager, uker, kanskje til og med år, å helbrede en tilstand vi har levd med lenge. Og ja, hvis vi forsøker å helbrede lidelsen på det fysiske nivået der den er manifestert (slik det skjer i den tradisjonelle medisinen), kan det ta lengre tid, og i enkelte tilfeller er det heller ikke sikkert at det vil skje en forandring. Men en tilstand man kanskje har levd med fra barndommen av, kan helbredes like spontant som et symptom som dukket opp for noen dager siden, hvis det bare blir bearbeidet på høyere dimensjoner enn den rent fysiske. Vi trenger ikke å vente i månedsvis for å føle oss bedre, heller ikke trenger vi å bruke flere år på å bearbeide stressende minner. Fysisk og følelsesmessig smerte er i alt vesentlig vibrasjoner som er ute av balanse. Vi er skapninger bygget opp av flere legemer. Den massive materielle kroppen inneholder de anatomiske delene våre, mens de subtile, ikke-materielle legemene rommer tankene våre, følelsene og essensen i den vi er. I kapittel 5 ser vi nøyaktig hvor kraftfulle de subtile legemene våre er, og hvor direkte cellene i kroppen vår lytter til og reagerer på det vi tenker og føler.

Hvordan kunne Barrys rygg bli bra i løpet av sekunder? Intelligensen i kroppen hans ledet Jeff til den subtile dimensjonen som rommet årsaken til smerten. I tidens løp hadde den tilstoppede energien forflyttet seg til den fysiske dimensjonen der Barry opplevde den som smerte. Da vibrasjonsfrekvensen ble forandret på det høyere årsaksmessige nivået, skjedde det en spontan forandring på det lavere effektnivået. ”De universelle lovene som styrer vår tredimensjonale verden er, i visse henseende, begrensede,” sier Jeff. ”Forandring skjer langsomt. Body Spin og de øvrige Life Alignment-teknikkene fungerer på høyere virkelighetsdimensjoner der et annet sett med regler gjelder. Det er der healing på et personlig og miljømessig nivå kan skje i en hastighet vi betrakter som mirakuløs.”

Til toppen

Om forfatter Philippa Lubbock

Philippa Lubbock er Life Alignment-lærer og -terapeut. Hun har bakgrunn fra klassisk musikk, teater og gestaltterapi og benytter Levins healingsystem også når hun arrangerer seminarer i familiekonstellasjoner.
www.life-alignment.com

Til toppen