Himmelske samtaler 4 (Heftet)

Om å vekke menneskeheten. En ny og uventet dialog med Gud

Forfatter:

Ole Gorseth Augestad (Oversetter)

Neale Donald Walsch, kjent for en rekke bøker som gjengir samtaler han har hatt med Gud om alt mellom himmel og jord – bokstavelig talt – er tilbake etter flere års taushet, med nye dialoger med Vårherre. Nå handler det om at vår klode tilbys hjelp fra utenomjordiske høyt utviklede skapninger, og hvordan vi jordboere kan fremskynde vår evolusjon mot en oppvåkning av bevisstheten.

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Conversations with God Book 4
Oversatt av: Augestad, Ole Gorseth
ISBN/EAN: 9788202573775
Kategori: Religion
Omtale Himmelske samtaler 4

… men Gud hadde mer på hjertet

For omtrent ti år siden erklærte Neale Donald Walsch at den omfattende dialogen han hadde hatt med Gud gjennom mange år var avsluttet. Men en augustnatt i 2016 ble han igjen vekket til en samtale. Gud hadde mer på hjertet, og Walsch var som tidligere den utvalgte kanalen. 

Walsch ble overrasket; hvorfor tok Gud kontakt med ham nå? "Det er dere som kommer til meg. Du har bedt meg, dere har alle bedt meg, om hjelp. Alt dere tenker på, sier og ber om, forteller meg at dere vil at livet skal endre seg. Og at dere vil at livet på jorden skal være annerledes. Forestiller du deg at jeg ikke hører dette?" Det som er helt klart, fortsetter Gud, er at det eneste som kan endre menneskenes liv til det bedre, er en ny oppvåkning, og det starter med én mann: Gjennom sin personlige utvikling skal Walsch være Guds talerør på jorden. Guds rolle er å gjøre ham klar for oppgaven og på den måten samtidig sette flere i stand til selv å virkeliggjøre det de ønsker skal skje, ikke bare vente på eller forvente at andre skal få det til å skje. Guds rolle er å gi oss friheten og midlene til å skape vår egen virkelighet, trekke opp linjene i vår egen fremtid og legge grunnlaget for at vi skal oppnå de resultatene vi ønsker. Som Han sier: "Hele poenget er å sørge for at dere blir i rollen som skapere. Jeg hadde aldri til hensikt at menneskene bare skulle være samlebåndsarbeidere, som skulle sette sammen det jeg hadde utformet. Hensikten var helt fra starten av å plassere dere ved tegnebordet for å komme opp med deres egne planer."

 

Tiden er inne

IfølgeGud er nå den perfekte tiden for å oppnå fremskritt på jorden. Akkurat nå ligger alt til rette for fremgang for oss som individer og som art. Denne nye, dype samtalen handler om hvordan Walsch’ individuelle tilværelse fungerer, hvordan han opplever den, og hvordan han skal bruke sitt personlige liv, sin oppvåkning og vekst, til å vekke menneskeheten. For, som Gud sier til ham: "Den raskeste veien til menneskenes oppvåkning er at du bidrar til å vekke andre. Når du begynner å fokusere på dette, vil du innse at du allerede er våken, selv om det kanskje ikke alltid føles slik. Men det vil utgjøre hele forskjellen. Det vil forandre måten du tenker, snakker og handler på, og hvordan du velger å opptre til enhver tid og i hver enkelt situasjon. Det vil igjen påvirke hva du tiltrekker deg i livet ditt, og hvordan du opplever det som kommer til deg. Vi ville ikke hatt denne samtalen om ikke denne bevissthetsendringen var tydelig og i gang akkurat nå."

 

Walsch mener at han ikke alltid er våken slik Gud beskriver det. Av og til, sier han, opplever han det mer som om verden snarere beveger seg bakover enn fremover, og det oppleves som at hele menneskeheten blir mindre sivilisert, mindre tolerant, mindre i stand til å kontrollere både tilbøyeligheter og sinne, og at vi blir mindre flinke til å oppsøke de beste sidene ved vår egen natur. Det gjelder ikke minst ham selv. Men Gud har funnet sin kanal. Walsch får klar beskjed om at dette for hans del er den perfekte tiden for å våkne til det faktum at han faktisk er våken, og at det er den rette tiden til å stå frem i sin egen utvikling og med det inspirere andre til oppvåkning. For den som lever ut den høyeste og største, innerste sannheten om seg selv og hensikten med livet, kan ikke unngå å røre ved andre på en måte som gir dem noe tilbake. Gud forteller Walsch at alt som skjer nå, miljømessig, politisk, økonomisk, sosialt og åndelig, rommer krystallklare signaler om hvordan Neale kan gripe saken an. Tiden er inne.

 

"Du kan ikke vekke menneskeheten uten å først vekke deg selv. Den raskeste måten å våkne opp på, er at du blir årsaken til at andre våkner. Sannheten er at du er våken, du er bare ikke klar over det. Så i den forstand er du ikke våken. Med andre ord: Du er ikke våken overfor det faktum at du er våken, og derfor føles det som om du ikke er våken."

 

"Du vil inspirere til oppvåkning"

Denne samtalen handler først og fremst om Neals personlige åndelige reise og om hans individuelle utvikling som et grunnlag for at verden kan endres til det bedre. "Man kan ikke lenger late som om man ikke vet, eller la være å forstå," sier Gud, "men dere oppfører dere fortsatt ikke som om dere vet. Dere vet altså, men dere handler ikke som om dere er klar over at dere vet. Dere er våkne med hensyn til hva dere er, og hva som er sant, men dette reflekteres ikke i handlingene deres. Dere fortsetter å oppføre dere som om dere går i søvne. Av og til, spesielt når dere er unge eller handler umodent, er det mer fristende å late som om dere ikke vet alt det dere faktisk vet, eller rett og slett ignorere det faktum at dere vet. Din art er svært ung. Dere er som barn. Dere er universets spedbarn. Og dermed går dere rundt og gjør ting som dere vet ikke er bra for dere, fordi det fremstår som mer moro i øyeblikket. Eller dere glemmer rett og slett det dere har lært. Dette er historien om deres arts kollektive opplevelse på jorden."

 

Du skal skape det du vil

Hensikten med at Gud skapte levende vesener, er at Gud skal få oppleve seg selv som det han er: skaperen av fri vilje og av egne opplevelser. Vi får vite at det er viktig å forstå at Gud både er skaperen og det skapte. Mellom de to finnes det ikke noe skille. Gud har aldri noe ønske om et spesielt resultat, bare et ønske om at alle levende skapninger i universet skal bli satt i stand til å materialisere det de selv ønsker. Gud opplever selve skapelseshandlingen og tillater derfor at alt som er skapt selv kan frembringe hva det vil. Slik har vi full frihet til selv å utforme livet vårt, og vi har full frihet til selv å velge, på godt og vondt. Dette, sier Gud, er kraften som er gitt alle levende skapninger – at vi alltid blir satt i stand til å motta, skape, uttrykke og oppleve alt det vi måtte ønske.

 

Neale Donald Walsch’ eget liv er blitt endret som et resultat av alle samtalene med Gud. Han opplever ikke seg selv som unik, men hevder at vi alle har en dyp og personlig, konstant forbindelse til Gud, at det er mulig for oss alle å kommunisere direkte med det guddommelige og be om råd, hjelp og innsikt når enn vi måtte ønske.

Til toppen

Andre utgaver

Himmelske samtaler 4
Bokmål Ebok 2018

Flere bøker av Neale Donald Walsch:

Utdrag

Jeg vet at det ikke ser sånn ut når man ser på våre handlinger, men mennesker ønsker virkelig å overleve. Det er derfor vi roper om hjelp. De fleste mennesker vil si at overlevelse er det grunnleggende instinktet.

Faktum er at overlevelse ikke er det grunnleggende instinktet deres. Hvis dere alle fulgte dette grunnleggende instinktet, ville det ikke være tvil om artens overlevelse, den ville være garantert.

Jeg vet det.

Menneskehetens grunnleggende instinkt er å uttrykke enkeltmenneskets sanne identitet, som er guddommelighet. På menneskespråket kan dette oversettes med ren kjærlighet. Kjærlighet som ikke kjenner noen betingelser, og som uttrykkes uten hensyn til konsekvenser. Det er den fundamentale impulsen, som er grunnen til at mennesker løper inn i en brennende bygning i stedet for bort fra den, hvis de hører et gråtende barn. På det høyeste nivået, der de mest tvingende beslutninger må tas, står ikke menneskene og vurderer oddsene for å overleve mens barnet gråter. De gjør det som ligger i deres sanne natur å gjøre.

I slike øyeblikk forstår dere at dere ikke på noen måte kan opphøre å eksistere. Deres ånd, essensen av hvem dere er, vil leve evig; og i dypet av dere selv er dere helt klare på det. Derfor er ikke lenger overlevelse tematikken. Det er ikke et spørsmål om hvorvidt dere skal overleve, men om hvordan dere skal leve, det være seg i tjue år til eller tjue minutter.

Altså, det er sant at dere kan ha et sterkt ønske om å fortsette å leve i den nåværende fysiske formen i mer enn tjue minutter til, men deres grunnleggende instinkt – å uttrykke guddommelighet ved å bli personifiseringen av betingelsesløs kjærlighet – overvinner og overstyrer dette ønsket.

Dessverre opplever ikke alle artens medlemmer dette nivået av klarhet i løpet av livets normale øyeblikk. Antallet som gjør det, er faktisk svært lavt. Det er lett å gå seg bort i livets labyrint. Det er bare i de mest kritiske øyeblikkene, når sjetongene er på bordet, at de fleste mennesker oppfører seg som om de er ute av seg selv. Fordi de faktisk er akkurat det. De følger i stedet sjelens impulser.

Hvis menneskene fulgte sjelens impulser i hvert eneste øyeblikk, ville de kunne skape himmel på jorden over natten. Det ville de kunne gjøre ved bare ganske enkelt å se på hvert enkelt øyeblikk av hver eneste dag som et «brennende-bygning-øyeblikk». Et øyeblikk da vi faktisk, lett og plutselig, får tilgang til de beste delene av vår natur.

Dette er det alle som har identifisert seg selv som en som velger å bidra i prosessen med å vekke opp arten deres, kommer til å gjøre. De kommer til å følge sin sjels impuls hvert eneste øyeblikk, og de kommer til å oppmuntre andre til å gjøre det samme, samtidig som de kommer til å forsøke å være rollemodeller og vise hvordan dette gjøres.

Men husk at arten deres er svært ung; ikke mange av dere forstår hvorfor dere er på jorden, eller tar inn over seg følgene av det evige livet med Gud. I den grad mennesker forestiller seg at det finnes en form for evig liv i det hele tatt, tror de fleste på noen slags form for evig belønning eller straff og ser dermed Guds kongerike som et meritokrati (samfunn hvor posisjoner og makt fordeles utelukkende basert på dyktighet og intelligens, og hvor man dermed får sin plass som fortjent. Av latin: «merito» = fortjent, «krati» = styre. Overs. anm.). Altså har de skapt en verden av belønning eller straff, noe som i sin fysiske realitet er svært lite egnet til å gjenspeile en forståelse av den totale virkeligheten.

Ja, ja, jeg vet det. Vi har snakket om disse falske forestillingene før, i våre tidligere dialoger.

Nå, la oss gå tilbake til mitt poeng fra tidligere, hvor jeg pekte på at de fleste av dere ønsker at arten skal fortsette å eksistere i sin nåværende fysiske form. Dere vil at barna deres, og deres barn igjen, skal få den samme muligheten som dere har hatt, muligheten til å oppleve denne fantastiske planeten, dette spesielle og vakre miljøet og denne spesifikke livsformen. Men så kommer ironien. Samtidig som dere sier til dere selv at dere ønsker at arten skal videreføres, og at den skal fortsette å forbedre sin måte å leve på, gjør mange av dere ting som får dette til å bli svært vanskelig.

Ikke med vilje, da.

Nei, ikke med vilje. Men det er også poenget. Arten deres har ikke noen klar hensikt med hvordan dere lever de kollektive livene deres. Mange av dere sier én ting, men gjør noe helt annet. Og dette er den viktigste utfordringen som møter menneskene som art, hvis dere virkelig ønsker å benytte den fordelen dere har av at dette er den perfekte tiden for fremskritt for arten, noe som kan gi den muligheten for fortsatt eksistens i en vakker og hyggelig versjon av fysisk tilstedeværelse.

Og i dette øyeblikket ber vi om litt hjelp her, for vår versjon av fysisk tilstedeværelse er ikke så vakker og ikke så hyggelig for så altfor mange medlemmer av arten. De fleste av de systemene vi har satt sammen for å skape et bedre liv for oss alle her på planeten, har ikke gitt oss disse resultatene.

Eksempelvis har våre politiske systemer bare produsert kontinuerlig uenighet og uorden. Våre økonomiske systemer har gitt økt fattigdom og massiv økonomisk ulikhet. Helsesystemene våre gjør ikke på langt nær nok for å minske ulikhetene i tilgang på moderne medisiner og helsetjenester. Sosialsystemene våre skaper i økende grad uoverensstemmelser og misforhold, for ikke å snakke om hyppig urett.

Og, tristest av alt, de åndelige systemene våre har altfor ofte og på altfor mange steder ført til rettferdig harme, sjokkerende intoleranse, utbredt raseri, dypt rotfestet hat og selvrettferdiggjort vold.

Forstår du hva jeg mener når jeg sier at du allerede er våken? Du observerer tingene klokkeklart her. Selvfølgelig finnes det unntak, men din overordnede vurdering kan bekreftes overalt i de faktiske forhold.

 

Til toppen

Om forfatter Neale Donald Walsch

Neale Donald Walsch har forfattet tjueni bøker om moderne åndelighet i løpet av de tjue årene som har gått siden han opplevde et nærvær av det guddommelige som inspirerte ham til å skrive ned spørsmål på en notatblokk og motta svar i en prosess som han kaller å ta diktat. Prosessen resulterte til slutt i ni bøker, inkludert trilogien Himmelske samtaler, som er blitt utgitt over hele verden, også i Norge. Walsch regnes for en av vår tids større åndelige budbringere hvis arbeid har berørt livene til millioner. Han bor sammen med sin kone, den amerikanske lyrikeren Em Claire, i Oregon, og han kan nås via nettstedet cwgconnect.com.

Til toppen