Hvile (Heftet)

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Ved hjelp av fysiske avslapningsteknikker som yoga, meditasjon og pusteøvelser med tillegg av mudraer, bandhaer og urlyd, viser Yogi Ashokananda ved hjelp av tekst og tretti fargeillustrerte trinn for trinn-øvelser at kroppen er inngangsporten til sjelen. La deg inspirerer til fornyelse og foryngelse av kropp og sinn!

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 159
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Power of Relaxation
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202545307
Kategori: Selvutvikling
Omtale Hvile

Veien til ekte hvile går gjennom kroppen

Yogi Ashokananda betraktes som en av de ekte nålevende mestere innenfor yoga og meditasjon. Systemet han etterlever og underviser i, har sin opprinnelse i urgammel indisk tradisjon som han har tilpasset til vår tid.

Av Kari Kahrs

Yogi Ashokanandas første møte med yoga skjedde gjennom bestefaren, som praktiserte på en striesekk hjemme i den lille landsbyen i India. Med ham som lærer forsto Ashokananda tidlig i livet hvilken forskjell yoga og meditasjon kunne utgjøre. I dag legger han stor vekt å respektere tradisjonene og være tro mot opphavet til de metodene han underviser i, som stammer fra fortidens yogier. Han bor og arbeider hovedsakelig i London, og metodene er tilpasset den hektiske hverdagen mange i dag lever i, uten at de av den grunn har mistet noe av sin opprinnelige ekthet og hellighet.

 

Helhetlig praksis

Åndedrettet, sinnet og vår indre kraft eksisterer i vår fysiske form. Derfor, sier Ashokananda, går den eneste veien til ekte hvile gjennom kroppen. Det er grunnen til at metoden hans handler mye om forbindelsen mellom sinn og kropp og forholdet mellom organene, det indresekretoriske systemet, chakraene og de fem elementene. Den formen for yoga Ashokananda underviser i, er en helhetlig praksis der kroppsstillinger, kontroll over åndedrettet, håndstillinger og meditasjon pluss renselsesritualer kombineres for å regulere energiflyten i kropp og sinn. Metoden bidrar til å balansere motstridende elementer og energier, som ild og vann, varmt og kaldt, maskulint og feminint, positivt og negativt, bevissthet og materie i den hensikt å oppnå høyere bevissthet.

 

I Hvile – Veien til din indre kraft har han samlet øvelser som kan forsterke vår kroppsbevissthet og stimulere energistrømmen. Ved jevnlig praksis vil du erfare at du ikke distraheres like lett som før, og at du evner å nå dyp avslapning.

 

Dyp hvile er terapi

Dyp avslapning med tilhørende velsignelser er opplevd og beskrevet av mange yogier, helgener og vismenn til alle tider. Men det handler ikke bare om å være i stand til å slappe av. Dyp avslapning er et samspill mellom og en sammenkobling av kropp og sinn. Dyp hvile gir frihet fra brysomme og oppstykkede tanker, minner og emosjoner slik at sinnet blir klart og årvåkent. Den formen for avslapning som Ashokananda byr på, fungerer som en komplett terapiform, som, hvis den benyttes jevnlig, vil bidra til varig god helse. Blant annet sier han at alle som lider av depresjon, bør holde seg fysisk aktive med for eksempel yoga eller energisk gange, og praktisere pusteøvelser for å få i gang energien. I slike tilfeller vil det ikke ha noen effekt bare å sitte stille i meditasjon, det fysiske og det psykiske må fungere sammen.

 

Kropp og sinn

Når vi konsentrerer oss om både kroppen og sinnet, blir vi rotfestet i vårt eget senter, og det blir mindre sannsynlig at vi vil miste likevekten av det som måtte skje omkring oss. Ashokananda har erfart at mange tiltrekkes av meditasjon fordi de ønsker å flykte fra noe, å være et annet sted enn der de befinner seg her og nå. Det kan lede til et skille mellom kropp og sinn, og er det motsatte av det som må til for å oppnå ekte hvile. Kropp og sinn kan ikke eksistere uten hverandre. Enhver ubalanse i den fysiske kroppen forstyrrer strømmen av energi i sinnet, og dette påvirker mulighetene og handlingene våre. Uansett hvilken vei vi velger for å finne frem til den evnen til avslapning vi alle har i oss, er kroppen av avgjørende betydning. For å gi bevisstheten anledning til å vise sitt sanne uttrykk, må vi ta i bruk både sansene og kroppen. Den fysiske kroppen, sier han, er rett og slett veien til det ikke-fysiske.

 

Fred i sinnet

Ashokananda treffer dem i alle sammenhenger der han foreleser og underviser: mennesker som søker hans hjelp fordi de er overarbeidet, stiller for høye krav til seg selv eller er overstimulert. Selv i en ganske alminnelig travel hverdag er det mange stressfaktorer. Vi er aldri langt unna de siste nyhetene og den belastningen som direkte kommunikasjon, påminnelser og oppdateringer medfører. Vi blir ledet til å tro at vi stadig bør sette oss nye mål og jage etter spennende nye opplevelser. Fra barnsben av lærer vi at det er sunt å konkurrere, vi bedømmer og bedømmes, sammenligner oss med andre og setter oss mål det kan være vanskelig å nå.

 

Hvile, sier Ashokananda, er grunnlaget for å nå sine mål med fred i kropp og sjel. Ikke bare er det bra for vår fysiske, mentale og emosjonelle helse – hvile gjenforener oss med det stille rommet i vårt indre, et rom der det alltid er fred og glede. Et overdrevent travelt sinn kan lett føre til at man blir ineffektiv, frustrert og stresset. Selv om det er flott å tilegne seg informasjon og være breddfull av ideer, kan et fredfylt sinn være det sterkeste virkemidlet vi har når det gjelder å oppnå suksess i den ytre verden. Når vi senker farten og oppdager det indre stillhetens rom, vil vi kunne erkjenne og akseptere både våre sterke sider og eventuelle mangler. Å ha mot til å være den man egentlig er, gjør det mye enklere å koble seg til sine skapende evner og oppfylle de reelle mulighetene man har.

 

Yogi Ashokanandas metoder gjør det også enklere å være til stede i sine egne følelser, å akseptere uten å fortrenge og ignorere. Det er ikke alltid like lett å være menneske, men gjennom Hvile, veien til din indre kraft har Yogi Ashokananda gjort sitt for at det skal bli både enklere og fredeligere.

Til toppen

Utdrag

Metodene i denne boken har vært svært effektive i mitt eget liv. De har hjulpet meg gjennom vanskelige personlige omstendigheter, og de har bidratt til å heale emosjonelle sår. Sårede følelser, skuffelse, forvirring og begjær er vanlig hos alle mennesker. Disse følelsene kan etterlate arr og smerte i en grad som avhenger av den enkeltes egen bevissthet. Mange opplever psykiske problemer når de forsøker å følge åndelige teknikker og metoder. Disse problemene er dels resultat av dårlig undervisning, men de kan også oppstå hvis man kastes for raskt inn i en dypere indre tilstand uten at man først har fått en psykisk stabilitet på plass.

 

Jeg har møtt mennesker som har trodd at de kunne forandre seg gjennom åndelig praksis eller ved å bli med i en åndelig gruppe, uten at noe forandret seg i dem. Det eneste som skjedde, var at de ble «åndelig bipolare» og stadig mer frustrert over uforenligheten mellom det livet de hadde sett for seg, og det livet de levde i virkeligheten. I mange tilfeller har New Age-tankegangen ansvar for denne tilstanden ettersom den hovedsakelig handler om umiddelbare resultater og oppfordring til å lete etter åndelighet her og der. Den forteller oss at vi kan heale oss selv, eller avlede oss fra symptomene på eller årsakene til ulykke eller sykdom ved å anta en ny identitet som en som tenker positivt. Men sann åndelig vekst handler ikke om raske løsninger og erstatninger. Den krever tålmodighet, aksept og forvandling.

 

Når vi antar et nytt trossystem eller en ny tenkemåte, kan vi få inntrykk av at vi må tenke positivt hele tiden. Dette er både urealistisk og utmattende! Da jeg kom til Vesten, ble jeg virkelig slått av hvor mange som følte seg skyldbevisste fordi de hadde negative følelser, og at de forsøkte å «renske ut» disse tankene og følelsene.

 

De metodene jeg deler med deg i denne boken, gir deg en mulighet til å hvile i ditt sanne selv uten at du føler deg presset til å måtte være «lykkelig» til enhver tid. Når dette presset forsvinner, vil man ironisk nok føle seg mer tilfreds og oppfylt. Vi blir mer oppmerksomme på atferdsmønstrene våre, og splittelsen mellom den materielle personligheten og det åndelige selvet blir helbredet.

Til toppen

Om forfatter Yogi Ashokananda

Yogi Ashokananda er oppvokst i India og begynte å praktisere yoga tidlig i barndommen. Senere gikk han i lære hos flere av de store indiske læremesterne. I dag har han sin base i London og India, og han reiser mye internasjonalt. Han er svært anerkjent på sitt område både som sann yogaekspert, meditasjonsmester og foredragsholder om åndelighet. Yogi Ashokananda er seniorlærer ved Yoga Alliance UK, og underviser jevnlig ved de større yogasentrene i London. I tillegg leder han retreater, kurs og seminarer og gir yogalærerutdanning rundt om i verden. www.yogiashokananda.com

Til toppen