Indigobarna (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 288
Forlag: Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Beyond the Indigo Children
ISBN/EAN: 9788204139825
Omtale Indigobarna

Barn av det tredje øyets farge

Ifølge profetier går den femte solen, eller den femte verden i mayakalenderen, inn i oppstigning den 21. desember 2012. Denne datoen representerer en ”port” i jordens utvikling som vil åpne oss for nye måter å leve på og for nye verdener av muligheter.

Av: Kari Kahrs

I gamle tradisjoner er det forutsagt at en vellykket overgang via denne porten avhenger av den femte rotrasen en ny bestand i menneskearten - som er forutbestemt til å hjelpe resten av oss gjennom de spennende og omfattende endringene som ligger foran oss.

P.M.H. Atwater belyser karaktertrekkene hos de usedvanlige ”nye barna” i den femte rotrasen, de begavede - og lett respektløse  - barna som er født etter 1982. Hun ser dem i forhold til profetiene i mayakalenderen og kan legge frem omfattende informasjon om rotrasene og den store bevissthetsforandringen som allerede er i gang. Vi får vite hvem indigobarna er, hvorfor de er her og hvordan vi gjenkjenner dem, og vi får praktiske forslag til hvordan vi skal forstå, oppdra og hjelpe dem med å tilpasse seg og takle sine omgivelser slik at de kan nå sitt fulle potensial.

De kommer på grunn av endringene
Etter å ha fulgt indigobarna fra tidlig på åttitallet, har Atwater kommet frem til at disse barna har en uvanlig følsomhet for smak, struktur, berøring og lukt, og for lys og lyd. De har større intuisjon, intellekt og viten enn unger flest, de er mindre konkurransedrevne og mer gruppeorienterte, og de har en utrolig evne til å forstå andres følelser og behov. Atwater har i lang tid forsket på nær-døden-opplevelser hos barn og har funnet store likhetstrekk mellom disse barna og barn som er født fra tidlig på 1980-tallet, spesielt de som er kommet til verden omkring tusenårsskiftet.

Mange av barna fra Atwaters undersøkelser forteller at de er i dette livet på grunn av endringene som skjer, at jorden og alle folkeslag på jorden står foran store omveltninger som vil forandre verden. I mystiske tradisjoner sies det at de nye barna er reinkarnasjoner fra Lemuria og Atlantis, høyt utviklede skapninger fra eldre sivilisasjoner. Atwater forteller om barn som kan få fysiske gjenstander til å bevege seg ved hjelp av tankens kraft, barn som kan levitere, forutsi fremtiden, helbrede syke, og som kan utføre andre mirakuløse bragder.

Husker sin fødsel
Det som kanskje er spesielt for de nye barna er at mange av dem husker sin egen fødsel og sine tidligere liv  - i detalj. De fleste av dem vet at det er en hensikt med at de er her, og mange vet også hva den går ut på. De samtaler uten problemer med engler og utenomjordiske, med lysvesener, guder og veiledere fra andre verdener. De ser de døde som om de var levende, og betrakter hellige personer  - for eksempel Jesus  - som sine beste venner. Og de gjenkjenner som regel hverandre umiddelbart. Et annet spesielt trekk er at flere av de mer uvanlige barna lider av alvorlige sykdommer eller handikap. Noen er lammet, andre er livstruende syke. Det som er annerledes med disse barna, er at de hevder at de har valgt å bli født slik for at vi skal lytte til dem  - for de er her for å spre kjærlighet.

Sinte barn, naturlige healere
Ifølge tradisjoner i kinesiske profetier er vi på vei inn i ”det store hjulets femte omdreining” der raseriets krefter vil utfordre alle folkeslag, og barn fødes med et sinne i seg. Nettopp sinne er et av kjennetegnene på de nye barna. Kanskje merker du det på dine egne håpefulle? Det er sterke barn som uten styring og omsorg kan komme til å mangle retning i livet. Dessverre blir de ofte tilbudt forbruk og tilfredsstillelse som erstatning for medfølelse og omsorg. Mange blir overlesset med nettopp de tingene som gir dem minst tilfredsstillelse, noe som fører til temperamentsutbrudd, frustrert kommunikasjon og glatt likegyldighet. Disse reaksjonene er en naturlig respons på at frekvensene omkring oss stiger raskere enn folk flest klarer å følge med på. Forandringene skjer nå så fort at det kan være en utfordring for hvem som helst, uansett alder, å henge med.

Et annet kjennetegn på de nye barna er at mange av dem er naturlige healere. Helt fra de er bitte små er det som om de vet hva den indre kraftstrømmen i dem er til for. Det er sjelden barna viser noen bevisst forståelse av sine handlinger. De kan gå bort til andre og tilby en hånd eller et smil eller en klapp på kinnet, og plutselig føler vedkommende seg bedre. De gjør det kun fordi det føles riktig. Mange ser eller fornemmer energien som strømmer ut fra dem  - av og til i strålende farger, av og til gyllen eller skinnende hvit, av og til fulgt av et spesielt bildespråk eller lyder.

Indigobarna er blant de første betydelige undersøkelsene av dagens barn og deres plass i vår verden, som er i rask endring. Objektiv forskning og mystiske avsløringer og profetier forklarer hvorfor disse barna lager bølger på planeten og hvorfor det skjer akkurat nå.

Til toppen

Utdrag

”Hele menneskeheten er ett eneste organ i et større levende vesen  - planeten jorden. Planeten jorden har forskjellige organer. Menneskeheten er bare ett av organene, dyrene er et annet, skogene, havene andre. Alt fungerer fullkomment sammen. Samtidig er planeten jorden lik et atom som kretser rundt sin kjerne  - solen.
De fleste av de nye barna er født med denne kunnskapen intakt. Forsøk å forklare dette for dem, og de hyler av latter. Jeg gjorde det overfor en ung gutt, og han klukklo: ’Hvorfor klarer du ikke å se det som sinnet ditt vet?’”

Til toppen

Om forfatter P.M.H. Atwater

P.M.H. Atwater er en respektert forsker og visjonær som kombinerer objektiv analyse med esoterisk visdom i sine mange bøker om dagens barn og deres plass i verden. Hun er spesielt opptatt av vår plass i universet og vår utvikling som med hvert barnekull gjør et kvantesprang langt utover det vi kan forestille oss.

www.pmhatwater.com

Til toppen