Kjærlighetens hage (Heftet)

Kanaliserte budskap fra naturens devaer

Forfatter:

Bente Rismo (Oversetter)

Plantene ønsker å hjelpe oss i vår åndelige utvikling. De vet at de har et bånd til oss, de ser oss som sine brødre og søstre. Gjennom kanaliserte budskap får du vite hvem og hva ulike trær og blomster egentlig er. Det er langt mer enn du kan forestille deg!

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Nature, Jardin d'Amour
Oversatt av: Rismo, Bente
ISBN/EAN: 9788202530884
Omtale Kjærlighetens hage

Nærkontakt med naturens hjelpere

Så lenge Sylvie Hetzel kan huske har trær og blomster avslørt sitt sanne vesen og sine hemmeligheter for henne. Det har skjedd gjennom kanaliserte budskap fra devaene, en slags plantenes «engler».

Av Kari Kahrs

Fra tidenes morgen har det eksistert et bånd mellom mennesket og naturen, sier Sylvie. Det ligger dypt forankret i cellene våre. Naturen ønsker å åpenbare seg for oss slik at vi kan lære å leve i harmoni med alle andre riker på jorden. Fra devaene har hun mottatt jordnær kunnskap om hvordan vi kan trekke ut essensen fra ville vekster og bruke den til å styrke vår helse og vårt velvære. I tillegg til spennende kunnskap om devaene og alt de kan fortelle om oss og om jordens utvikling, inneholder Kjærlighetens hage en rekke øvelser som lærer deg å ta kontakt med devaene.

 

Bindeledd mellom bevissthetsplan

Deva er sanskrit for «å være av skinnende lys» og betegner et åndelig, ikke fysisk vesen. Sylvie har erfart at det finnes en deva for hver dyrerase, planteart og mineraltype. Devaene har en utvidet bevissthet om sitt kosmiske miljø, og de kan være til stede overalt på samme tid. Devaenes rolle er å formidle guddommelig vibrasjon fra ett bevissthetsplan til et annet. Hvis vi er tilstedeværende og tror, sier Sylvie, vil vi løftes til et høyere mentalt plan der møtet med devaene kan skje.

 

Et av devaenes særtrekk er at de har et sterkt ønske om å samarbeide med og hjelpe oss mennesker. De sørger for at guddommelig energi blir overført til den arten eller den artsgruppen de har ansvaret for. Det finnes spesialiserte energier for hver enkelt vekst som har ansvaret for hver sin del av planten. Det betyr at det finnes en energi for grenene, en for bladene og en for blomstene. Sylvie forteller at det også kan finnes andre mellomledd i dette guddommelige hierarkiet. For eksempel kan en ånd ha ansvaret for en hel skog eller for en gruppe trær.

 

Helbredende essenser

Da Sylvie sammen med sin forhenværende mann mottok det første budskapet fra plantenes verden, var det bjørketreets deva som inviterte dem til et samarbeid. De fikk forklart hvordan de kunne fremstille essenser som ville inneholde bjørketreets gode og vennlige energi. I boken deler hun raust av sin omfattende kunnskap når det gjelder fremstilling av essenser i samarbeid med devaene. Blant annet handler det om å tilby planten et vann- eller oljebad som kan ta opp i seg plantens energi.

 

Opptaket av energi starter gjerne ved soloppgang og varer i flere timer. Flere modertinkturer fremstilles for treets ulike nivåer, for grenene, bladene, stammen og sevjen. Sylvie understreker at det er viktig å respektere treet, og sier at det som bløtlegges, ikke skal fjernes; grener skal ikke brekkes av, men bøyes, og blader skal ikke plukkes. Modertinkturene fortynnes i en baseolje som blir eksponert for sollys. Fremgangsmåten sikrer at oljen inneholder de levende og vibrerende egenskapene til den utvalgte arten. Det er også mulig å kombinere energien fra flere planter.

 

Magisk møte med enhjørning

Sylvies kjærlighet til naturen er dyp og inderlig, og hun formidler den med stor innlevelse og følsomhet. I sitt nærmiljø har hun sitt eget magiske sted der vann springer ut av bakken før det renner over svaberg via en kulp ved en grotte. Stedet er omgitt av buskas. Hun forteller at det råder en dypt åndelig stemning der, og at hun føler nærværet av en vokter som passer på stedet. En gang hun hvilte der i fred og ro, fornemmet hun plutselig en tilstedeværelse på et berg som lå rett over kilden. Det viste seg å være en enhjørning. Det var for henne et reelt nærvær i en uventet visjon, et magisk øyeblikk som etset seg inn i hukommelsen hennes.

 

Hun åpnet en samtale med enhjørningen, som forklarte at den bruker hornet sitt til å rense vannet med. Det gjør den ved å dyppe hornet i vannet og skape en virvelstrøm som fører til at urenhetene folder seg sammen lik et slør og løsner fra vannet. Da Sylvie kom hjem, søkte hun opp "enhjørning" på Internett: "I middelalderen var enhjørningen et symbol på makt, hovedsakelig uttrykt ved hornet i pannen, men også på overdådighet og renhet. Ifølge en gammel indisk legende skal enhjørningen være i besittelse av en magisk kraft. Hornet skiller rent fra forurenset vann og finner fram til giftstoffer, og det er bare jomfruer som kan berøre en enhjørning ustraffet. I middelalderen ble den et symbol på renhet, og den er avbildet på mange våpenskjold." Hun innrømmer at hun ble forbauset …

 

Å lytte med hjertet

Legg intellektet til side og gå en tur i naturen. Gjør det til en vandrende meditasjon. La deg lede mot for eksempel et tre som kaller på deg. Sylvie sier at man kan føle energien fra et utvalgt tre selv om man er et godt stykke unna. Åpner du hendene i treets retning, vil du føle en slags tetthet midt i håndflaten. Det du kjenner, er treets energi eller aura. Deretter nærmer du deg forsiktig og respektfullt. Du kan gjerne tegne en spiral med åpne hender i retning av treet idet du nærmer deg. Ved å ta i bruk en slik fremgangsmåte ber du treet og de skapningene som passer på det om tillatelse til å komme nærmere.

 

Ifølge Sylvie vil du på et eller annet tidspunkt få følelsen av at en dør åpner seg og at du blir ønsket velkommen. Da kan du gå inntil treet. Når du er kommet helt frem, bruker du alle dine sanser for å oppleve det. Du kan berøre treet, kjenne lukten av det, lytte til lyder du måtte oppfatte og beundre det. Deretter, sier hun, setter du deg ned ved foten av treet og lytter til din egen pust. Kjenn etter om pusten forandres når du er inntil treet, om den for eksempel blir raskere, roligere eller dypere. Vær oppmerksom på alle slags følelser i kroppen. Kanskje kjenner du varme, svalhet, prikking i hendene, kanskje senker skuldrene seg. Alle følelsene er viktige. De forteller deg at du er til stede i øyeblikket med hele din bevissthet og at du lytter. Og det du føler vil gi deg et bilde av de egenskapene som nettopp det treet du har valgt – eller som har valgt deg – utstråler og ønsker å gi deg.

 

Å lytte slik, på et subtilt plan til trær og andre vekster, krever ingen spesielle evner. Det er noe alle kan få til. Når man først har lært seg teknikken, sier Sylvie, kan den benyttes på alle levende vesener, på dyr og mennesker, på steder og også på menneskeskapte ting. Prinsippet er hele tiden det samme – vi må åpne oss for energiene og lytte med hjertet. Metoden er beskrevet med all ønskelig tydelighet i Kjærlighetens hage.

Til toppen

Utdrag

«Gyvelen er en plante med avsluttet karma, hvor utviklingen er fullført. Gyvelen er inkarnert i materien, den er solid til stede på jordkloden og godt forankret i sine røtter. Gyvelen vender seg også mot det guddommelige lyset, og balanserer godt de to dimensjonene. Gyvelen så dagens lys for flere tusen år siden etter en forvandling av en gruppe planter som siden er forsvunnet. Slik den fremstår i dag er gyvelen en ny plante som har svært gamle røtter. Denne gamle plantegruppen nådde enden av et karma slik at gyvelen kunne oppstå og trekke en del av det guddommelige lyset ned på kloden, slik ethvert vesen som realiserer seg selv gjør det. Det er også slik at plantens blader er vendt mot dens opprinnelse, mot den guddommelige kilden. Du kan bruke gyvelen på personer som ønsker å bli født på ny etter større prøvelser. Du kan bruke den på dem som ønsker å vende seg mot lyset og samtidig beholde sin forankring til jorda. […]

I sin eksistens er naturen ett, men ikke i sine prinsipper. Hver art har sin egen rolle, sin egen historie og befinner seg på sitt eget utviklingsstadium. Hver art har en spesiell rolle, som gjør at naturen er i likevekt. Det er dette dere mennesker kaller den biologiske likevekten. Til tross for denne likevekten er naturen, akkurat som menneskene, i evig utvikling. Hver enkelt art utvikler seg videre og finsliper sin rolle for å komme nærmere den guddommelige kjærligheten, eller den kan velge å utvikle seg i en helt annen retning hvis planten føler at en annen utvikling er mulig. Vi har vært gjennom begge disse stadiene: Først var vi en plantegruppe som opplevde forandring gjennom vår kontakt med naturen, og nå er vi en fullendt plante med en konkret rolle […]» Gyvelens deva

Til toppen

Om forfatter Sylvie Hetzel

Allerede som ung fikk franske Sylvie Hetzel oppleve at naturens vesener rakte henne en utstrakt hånd. Siden har hun viet livet sitt til naturens healende kraft. Plantene selv bistår henne i å lage essenser, og hun holder workshop-er om intuitiv kontakt med naturen. I dag bruker hun tiden til å formidle det hun har opplevd gjennom mange år for å vekke til live vår bevissthet om det guddommelige som eksisterer overalt i og omkring oss. Kjærlighetens hage er en lovprisning av livet, og det er hennes andre utgivelse. 

www.selva-nature.fr

Til toppen