Klarhet (Heftet)

Om å være gjennomskinnelig i en gjennomskinnelig verden

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Vi beveger oss fra informasjonsalderen og over i intuisjonsalderens høyere frekvens der løgn og hemmelighold viker for ærlighet og åpenhet. Ved hjelp av øvelser og eksempler leder forfatteren oss gjennom den forvirrende overgangstiden vi lever i nå og viser oss hvilken strålende ny virkelighet som venter oss!

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 400
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Transparency: Seeing Through to Our Expanded Human Capacity
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202580872
Kategori: Selvutvikling
Omtale Klarhet

Ekte væren er ekte vare

Vi er på vei ut av en ugjennomskinnelig virkelighet. Vi er i ferd med å oppdage en ny måte å være på der det er trygt å fremstå som den man er, være gjennomskinnelig. Det gir oss kraft til å gjennomskue situasjoner som blinder og forvirrer, se alt og alle slik det og de egentlig er. Prisen for å erverve seg «røntgensyn», er å ha tillit, være ærlig, sårbar, ekte, og tilgjengelig.

Av Kari Kahrs 

I dag, sier Penney Peirce, lever mange av oss i en ugjennomskinnelig kropp i en ugjennomskinnelig verden. Vi klarer ikke å se inn til det som er virkelig, og vi blir sjelden sett for den vi egentlig er. Vi avfinner oss med en foreldet, treg form for oppfattelse i det som er blitt en ubehagelig ugjennomtrengelig virkelighet. Denne fasen er vi på vei ut av, og det nytter ikke å skjule seg. I en gjennomskinnelig verden må fortielse og usannhet vike for åpenhet og ærlighet. Når vi tillater oss å bli gjennomskinnelige, vil vi bli kjent med den vi egentlig er, og det vil også alle andre.

Økt jordakselerasjon, økt sensitivitet
I overgangen fra informasjonsalderen til intuisjonsalderen øker jordens akselerasjon. Økningen har pågått lenge, sier Peirce, og mange har merket virkningen av den på sin evne til å oppfatte og på sin opplevelse av seg selv. Kanskje er du en av dem. Akselerasjonen påvirker og øker også frekvensen i emosjonene våre og i den typen tanker vi tenker. Fryktbaserte emosjoner, som mistro, hat, likegyldighet, ringeakt og misunnelse, vibrerer langsomt sammenlignet med emosjoner som kjærlighet, glede, hengivenhet, begeistring, vennlighet og takknemlighet. Fastlåste tanker, som urokkelige meninger, trossystemer, overbevisninger og dogmer, vibrerer på en lavere frekvens enn tanker som flyter fritt, som inspirasjon, nysgjerrighet, fantasi og intuisjon.

Vi endrer oss
Økt frekvens i emosjoner, tanker og fysisk kropp gjør at mange føler seg utilpass og stresset, samtidig som de er blitt supersensitive og mer bevisst på sin indre verden av energi og bevissthet. Det som var tregt, settes i bevegelse, og bevisstheten våkner i kroppen. Dette kan frembringe forskjellige symptomer, man kan føle seg ørsken og elektrisk, overopphetet eller manisk og oppleve fysiske plager. En plaget kropp kan frembringe forstyrrede emosjoner; det kan igjen føre til irritabilitet, til en oppfarende og impulsiv væremåte, til og med til panikkanfall. Den viktigste årsaken til at akselerasjonen utløser frigjøring av emosjoner, sier Peirce, er at følelser med lave vibrasjoner, gamle emosjonelle sår og frykt som har vært fornektet og undertrykt, ikke lenger kan skjules. De blir presset opp fra gamle hvilesteder og tvunget til å bevege seg opp i vibrasjon og inn i det bevisste sinnet for å bli anerkjent og renset, ledet til gjennomskinnelighet. 

Fra kaos til klarhet
Informasjonsalderen som vi er på vei ut av, ga oss datateknologi, blant annet Internett, sosiale media og avanserte mobiltelefoner. Oppfinnelsene ga oss en ny forståelse av hvor nær forbundet vi er, hvor lett tilgang vi har til informasjon, og hvor raskt kommunikasjon kan skje. Allikevel, sier Peirce, er vi kommet til et punkt der informasjonsalderen virker hemmende, for akselerasjonsbølgen ruller videre, og den ruller raskt! Skal vi kunne forholde oss til all den informasjonen vi har tilgang til, trenger vi en ny måte å oppfatte på. Og det skjer. Nå i intuisjonsalderen utvikler vår oppfatningsevne seg stadig raskere i alle retninger. Det er, sier Peirce, jordakselerasjonen som driver oss inn i et ønske om gjennomskinnelighet. Enkelte er allerede svært klare og åpne og forstår hovedtrekkene i den nye måten å oppfatte på. Andre søker å forstå, mens atter andre motsetter seg forandring av enhver sort. I denne perioden, sier Peirce, lastes det underbevisste sinnet ned i det bevisste sinnet, og gammel frykt og sårede følelser dukker opp på nytt og utageres, noe som kan skape kaos. Mange oversvømmes av negativitet, og det gjelder ikke bare enkeltpersoner. Myndigheter, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og hele familier befinner seg også i kaos og forvirring idet den nye måten å være i verden på erstatter den gamle.

I flyt med bølgen
Forvandlingsprosessen lar seg ikke stanse, og Peirce hevder at den vil utvikle vår bevissthet fra frykt- til kjærlighetsbasert. For å gjøre prosessen enkel for oss selv, sier hun at vi må delta aktivt. Vi må oppløse frykten og de følelsesmessige sårene vi har forsøkt å ignorere – for eksempel ved hjelp av kunnskapen og øvelsene som beskrives i Klarhet. Utrensing av fryktbaserte emosjoner og tanker er en svært avgjørende fase i forvandlingsprosessen. Det er nettopp utrensningen som leder oss inn i gjennomskinnelighet, sier Peirce, som kan fortelle at i den nye gjennomskinnelige virkeligheten finnes ingen ytre verden, ingen fortid eller fremtid. Det finnes bare et endeløst nå der alle mulige virkeligheter flyter, og som eksisterer på forskjellige frekvenser.

Penney Peirce er svært bevisst på at hun står med begge bena (og hodet og hjertet) midt i utviklingen. Det har hun for øvrig gjort så lenge hun kan huske, noe som har resultert i flere bøker om dyptgripende forvandlingsprosesser hos enkeltpersoner og i samfunnet. Hun lever i flyten og lærer av flyten, og hun formidler sin kunnskap med klarhet. Derfor er Klarhet blitt både personlig og håndgripelig samtidig som den formidler avanserte forestillinger som kan stimulere tanken og anvendes rent praktisk ved hjelp av enkle øvelser som er en viktig og inspirerende del av alle bokens kapitler.

Til toppen

Andre utgaver

Klarhet
Bokmål Ebok 2017
Utdrag

Penney Peirces bøker er klassikere om hvordan man skal navigere seg gjennom livets kompleksitet, arbeid, personlige forhold, store overgangsperioder og periodene imellom

I Klarhet får du vite hvordan du bytter ut murene og hemmelighetene dine med en gledefremkallende evne til å se gjennom tingenes overflate og bli virkelig sett av alle for den du er. Du vil finne styrke i din egen sårbarhet og i å ha en gjennomgripende tillit til deg selv og andre. Penney viser deg hvordan du skaper ut ifra dine iboende evner og får intuisjonen din til å skyte fart. Jeg vet at det er mulig, for jeg har selv levd ut min forvandling gjennom å bli gjennomskinnelig – gå fra mørket til lyset – takket være Penneys veiledning.

I de første trettien årene av livet mitt levde jeg i en ugjennomskinnelig tilværelse og kropp. Selv om jeg sett utenfra virket vellykket – jeg arbeidet med et nyopprettet forretningsforetak, deretter hos Google, før jeg tok spranget over i min egen gründervirksomhet og flyttet til New York City da den første boken min ble utgitt i 2011 – var jeg plaget av bekymringer, uro, et sterkt behov for å behage andre, og perfeksjonisme. Det gjennomsyret dagene mine. Jeg hadde selvfølgelig lest flere titalls selvhjelpsbøker, men jeg forsto ikke hvordan jeg skulle integrere innholdet i mitt eget liv. Jeg klarte ikke på et indre nivå å føle sannheten i de temaene som Penney dekker med så stor klarhet og dybde: intuisjon, drømmetolkning, frekvens, indre blåkopier, sfærisk og holografisk persepsjon og gjennomskinnelighet. Jeg gjennomlevde altfor mange sykluser med utbrenthet, depresjon og sjelesøking – flere enn jeg følte jeg var i stand til å håndtere – uten engang å vite at jeg hadde en sjel.

Velkommen til gapet mellom der du befinner deg nå, og den fullt ut gjennomskinnelige, overgitte tilstanden som Penney vil lede deg mot – en blåkopi som allerede finnes i deg!

Fra forordet av Jenny Blake, forfatter av Pivot

Til toppen

Om forfatter Penney Peirce

Penney Peirce er en svært begavet intuitiv person, en anerkjent visjonær og en foregangsperson når det gjelder bevissthetsforvandling og utvikling av vår intuisjon. Hun er en populær forfatter, foreleser, rådgiver og instruktør med utvikling av intuisjon, indre energidynamikk, utvidet persepsjon, forvandling og drømmearbeid som spesialområder. Hun veileder næringslivsledere, myndigheter, forskere, psykologer, kjendiser og personer som befinner seg på en åndelig vei i den skjulte dynamikken i hva som skaper ekte suksess. Hun har skrevet flere bøker, blant annet Lær deg å bruke intuisjonen, Frekvens og Bevissthetsspranget. www.penneypeirce.com

Til toppen