"Kortene på bordet" (Innbundet)

for at vi kan snakke om det

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 271
Forlag: Samtaleforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788269135602
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale "Kortene på bordet"
DENNE BOKEN VIL FÅ DEG TIL Å TENKE NYTT OM PSYKISKE SAMMENHENGER.
Den er skrevet fordi allmennlegen Martin Haugen mener at dagens håndtering av psykiske helseproblem er ineffektiv. Det blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til de store belastningene som dette utgjør for den enkelte. Selv om vi bruker svært mye ressurser på behandling, er det for mye bruk av tvang og for mange selvmord. Alt for mange behandles kun med medikamenter, og alt for mange med psykiske helseproblem ruser seg.
Han mener at vi har hatt for stor tro på det verbale språket i dialogene. Dette har ført med seg at mange som har psykiske helseproblemer, opplever avmakt fordi fagpersoner tar eierskap til dialogene.
I kriser blir våre språklige evner prioritert ned til fordel for synssansen. Derfor presenterer Martin Haugen et forslag til enkle skisser som kan benyttes under samtalene. Boken redegjør for bruken av disse skissene. De er utformet til bruk under samtaler om sårbarhet og styrke, omstillingsreaksjoner, ulike tankemønstre og personlighetstrekk, vanlige psykiske reaksjoner, læring, psykisk modning og utvikling.
Ved bruk av skissene vil den det gjelder i større grad selv beholde kontroll og eierskap over samtalen.
Boken vil være nyttig for alle faggrupper som er involvert i oppfølging av psykiske helseplager, eksempelvis sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, leger, psykologer, sosionomer, lærere, barnevernspedagoger mv.
Boken er også lagt til rette for å leses av personer som ikke har bakgrunn fra psykiske helsefag eller har lite erfaring med å samtale om følelser og psykiske sammenhenger.

Til toppen