Kosmisk kontakt (Innbundet)

Forfatter:

, Kari Kahrs (Oversetter)

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Cosmic Connection
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202355753
Omtale Kosmisk kontakt

En kanal for kraften i alt som er

Plutselig åpnet min verden seg. Den virkeligheten som var dagliglivet mitt, virket bare som en liten del av hele den virkeligheten som var tilgjengelig for meg.

Av Kari Kahrs

Gjennom erfaringer, drømmer og reiser gjennom flere dimensjoner leder Carole Lynne oss på en fantastisk reise mot å bli bevisst den altomfattende guddommelige veiledningen vi alle har tilgang til. Uansett hvor fremmedartet tilværelsen som mellomledd mellom det hinsidige og vår verden kan virke, evner hun å overbevise oss om at det er mulig å få kontakt med den guddommelige bevisstheten. Lynne er ordinert prest i spiritistkirken, anerkjent medium og åndelig rådgiver for mange, men fremstår som en jordnær dame som sier at hun ikke godtar noe før det kan bevises. Kanskje er det derfor hun rakk å bli ganske voksen av år før hun sto frem med sine fantastiske åndelige opplevelser og den kunnskapen hun jevnlig får overlevert fra sin ”veiledning”, som hun kaller sin kontakt på den andre siden.

To skritt frem og ett tilbake
Carole Lynne har sittet i sitt lønnkammer og kommunisert med sine åndelige veiledere fra hun var ganske ung. Hun bestemte seg på et tidlig stadium for at hun ikke ville snakke om det hun opplevde. Hun var ganske sikker på at verken familien eller vennene hennes var modne for å få vite at hun snakket med skapninger som ikke var av denne verden, og som veiledet henne i små og store spørsmål. Hun regnet ikke med at de ville forstå det hun faktisk holdt på med: å motta budskap fra et åndelig rike, av og til i prosaform, av og til i verseform. Hun kunne ikke bevise hvor budskapene kom fra, og hadde en anelse om at familien ville si at fantasien hadde løpt av med henne. Derfor holdt hun kontakten med sin veileder i åndeverdenen hemmelig.

På de jevnlige mystiske reisene strømmer det åndelige lyset inn i og omkring henne, og nå som den gangen hender det hun har problemer med å tåle det fantastiske lyset hun forteller om. Hun kunne bli både svimmel, kvalm og utrolig søvnig etter sterke møter med åndeverdenen. Hun skriver at åndelig forvandling er som å vandre ut i strålende solskinn uten solbriller. Når det guddommelige lyset blir for mye for henne, tar hun derfor på motstandens mørke briller for å utestenge den åndelige kunnskapen som strømmer til fra de indre visjonene. Hun beskriver det slik:

”Idet jeg tar ett skritt forover åndelig sett og føler meg overveldet, gjør jeg motstand og tar et skritt tilbake. To skritt frem, ett tilbake, to frem, ett tilbake – dette er den beste måten for meg å rykke frem på min åndelige vei. Det skjer energimessige endringer i den åndelig søkende, og det skjer endringer i ens personlige og yrkesmessige liv. Man kan ikke bevege seg altfor fort.”

Carole Lynne gir oss sine personlige tanker om åndelig veiledning og åndelige veiledere basert på sine egne erfaringer etter å ha kommunisert i flere tiår med en kraft som er større enn henne selv – den guddommelige energikilden. Hun sier at når vi kommuniserer med åndelige veiledere som en gang har levd på jorden, kan vi komme til å se visjoner av hvordan de så ut den gangen de levde. Når vi kommuniserer med energier som er mer kosmiske og universelle, når vi har kommet videre i vår åndelige utvikling, vil vi nå et nivå der vi kan oppfatte disse energiene uten behov for å gi dem en fysisk form.

Lynne er overbevist om at det finnes én kilde som hele skaperverket springer ut fra, og at hver enkelt av oss er en gnist av denne guddommelige kilden. Gjennom vårt eget høyere selv kan vi kommunisere med denne kilden. Avhengig av kulturell bakgrunn og livserfaring mottar vi budskapene fra kilden på forskjellige måter. De kommer til oss i energibølger som vi selv tolker og oversetter til en form vi kan forstå. Dette verken forringer eller fjerner det hellige og guddommelige i kommunikasjonen. Tvert imot gjør det kommunikasjonen enda mer hellig fordi det viser at den guddommelige kilden i siste instans ligger hinsides ord, hinsides bilder, sier Carole Lynne.

Kanaliserte budskap i gåter og rim
Carole Lynne har mottatt en rekke budskap i form av gåter og rim i årenes løp. En del av dem er gjengitt i Kosmisk kontakt. Mer enn én gang har hun spurt seg hvorfor de som tydeligvis ønsker å gi råd og kommunisere med henne ikke bare kan fortelle det de har å si på et enkelt, dagligdags språk. Etter hvert har hun kommet frem til at det kanskje er enklere for den som mottar budskapene å ta inn de åndelige vibrasjonene som er innbakt i ordene i et dikt eller en lignelse der ordene ikke gir mening umiddelbart. Hun forestiller seg at i det øyeblikket vi må tøye vår forståelse, åpner vi for at en annen del av bevisstheten kan overta tolkningen.

At det i mange tilfeller har vært vanskelig å forstå ordene, har tvunget henne til å tenke utenfor boksen. Hun har vært nødt til å legge det logiske sinnet til side og la sjelen få oppfatte budskapet. Sjelen ble ikke bare påvirket av ordene, den ble også påvirket av den energien ordene skapte i henne. Det er når vi gir slipp vi blir i stand til å ta imot fra åndeverdenen, sier hun. Det er derfor vi mottar mange av budskapene i form av gåter og rim, for slike budskap forutsetter at vi drister oss utenfor de vante hverdagstankene for at det skal bli mulig å forstå dem. Gåter og rim kan lede oss inn i et annet bevissthetsnivå der vi kan oppfatte den endelige sannheten.

Hvis to personer mottar samme åndelige budskap, vil disse budskapene aldri komme gjennom med samme ordlyd. Det guddommelige taler til oss, og hver enkelt av oss formidler visdommen på vår egen måte. Dette prinsippet forklarer hvorfor det finnes så mange religioner som er bygget på forskjellige åpenbaringer hos forskjellige menn og kvinner som føler at de har forent seg med det guddommelige. Noen av dem vil kanskje si at de har mottatt åpenbaringer fra Gud, andre sier at de kommuniserer med den guddommelige bevisstheten eller en engel. Vi bruker forskjellige navn på det guddommelige, og de ordene som kommer gjennom i åpenbaringene våre er forskjellige fordi den guddommelige kilden vi kommer fra og som vi er en del av, i siste instans er hinsides ord.

Den åndelige reisen Carole Lynne la ut på for så mange år siden, og som hun fortsatt befinner seg på, har gitt henne stor innsikt og mye kunnskap. Hun har stilt seg til rådighet som medium og formidler av visdom fra sine veiledere i det hinsidige, og hun har påtatt seg å dele visdommen med oss. Hun har kommet frem til konklusjoner om hvordan universet ble dannet og hva som gjør at det vil fortsette å eksistere. Hun har tanker om hvordan du og jeg og alle andre er forbundet gjennom en utrolig åndelig energi: kraften i all skapelse. Hun har opprettet kontakt med kosmiske energier og eksistenser som har forandret måten hun betrakter seg selv og sine medmennesker på.

Til toppen

Om forfatter Carole Lynne

Som liten jente snakket Carole med Gud, ikke kirkens fryktinngytende Gud, men en kjærlighetsfull og hjelpsom Gud. Under en mystisk erfaring i tenårene inngikk hun en avtale med Gud om å bli utøvende kunstner i første halvdel av livet og arbeide for Gud i andre halvdel. Begge holdt sin del av avtalen. Etter et halvt liv som musiker erfarte hun i 50-årene til fulle sine medfødte oversanselige evner og forsto hun at hun nå hadde et hellig ansvar som formidler av åndelige sannheter.
Carole Lynne har skrevet en rekke prisbelønnede bøker, Consult Your Inner Psychic, How to Get a Good Reading from a Psychic Medium og Heart and Sound. www.carolelynnecosmicconnection.com

Til toppen

Utdrag

Som liten pike gikk jeg i kirken sammen med bestemor og søsteren min, og jeg betraktet Gud som en skapning som satt i himmelen og talte til meg. Gud og jeg kom godt overens, og jeg følte meg beskyttet og elsket. Jeg knelte ofte ved sengen min og snakket med Gud om alt som skjedde.

Som tenåring inngikk jeg en vakker vårmorgen en viktig avtale med Gud. Mens jeg satt på korbenken i kirken og ventet på å begynne å synge sammen med koret, så jeg en lyssfære som flommet inn i kirken – et lys jeg følte de andre ikke kunne se og som var rettet direkte mot meg. Det var som om jeg gikk ut av den fysiske kroppen min og som om ånden min smeltet sammen med lyssfæren for å samtale med Gud. Jeg ble fortalt at jeg ble kallet til å hjelpe andre i mitt jordiske liv. Som ung tenåringsmusiker og skuespiller protesterte jeg og sa til Gud at jeg ønsket å stå på scenen. Jeg hadde lyst til å arbeide innenfor underholdningsindustrien. Gud lyttet på den samme rolige måten jeg hadde begynt å forvente, og sa til meg: ”OK, Carole, første halvdel av ditt voksne liv vil du bli utøvende kunstner og kan gjøre alt det du har lyst til å gjøre. Andre halvdel av ditt voksne liv arbeider du for meg.” Det hørtes helt rimelig ut, og etter å ha tenkt over det et par minutter, sa jeg meg enig, og en åndelig avtale var inngått.

En middelaldrende kvinne holder sin avtale
Gud holdt sin del av avtalen og brola veien for mitt virke som musiker i tjue-, tretti- og førtiårsalderen. Jeg hadde det helt fantastisk mens jeg arbeidet som sanger og danser i TV-programmer som ble produsert på Manhattan, jeg var en del av besetningen ved Skuespillerforbundets sommerteatre, jeg arbeidet som sanger på TV- og radioreklamer, og arbeidet som sanger og gitarist i mange klubber i New York, California og Massachusetts. Jeg hadde også en blomstrende praksis med veiledning av sangere og offentlige talere.

Det var i førtiårene og første del av femtiårene jeg begynte å få klare visjoner av ånden, det var da jeg begynte å kanalisere og ble med i en spiritistkirke. Min evne til å se personer som hadde gått over til den andre siden utviklet seg raskt, og før jeg visste ordet av det, arbeidet jeg på små spiritistscener der jeg utførte demonstrasjoner av kommunikasjon med åndene. Yrkeslivet mitt var i ferd med å forandre seg. Jeg måtte slutte å opptre på konserter, slutte å veilede musikere og offentlige talere, for å få tid til å utføre avlesninger og demonstrasjoner. Jeg holdt den avtalen jeg hadde inngått med Gud.

Når jeg ser tilbake, lurer jeg på om jeg kunne hatt visjoner av ånden tidligere i livet hvis jeg ikke hadde inngått denne avtalen med Gud. Som barn hadde jeg sagt meg enig i å arbeide for Gud på den måten Gud forestilte seg, men jeg ville først arbeide som utøvende kunstner. Kanskje Gud faktisk hindret meg i å ha åndelige visjoner til jeg hadde fått mulighet til å arbeide som musiker og var klar til å påta meg det ansvaret det er å være klarsynt medium. Da jeg innså at jeg var et klarsynt medium, forsto jeg at det var et enormt ansvar – en åndelig vei, for å si det som det er – som jeg ikke hadde vært moden nok til å hanskes med da jeg var yngre.

En eldre kvinne utvikler seg og ser Gud i et annet lys
Nå er jeg i sekstiårene. Jeg føler fortsatt dyp kjærlighet til Gud, men jeg ser ikke den personifiserte Gud jeg så da jeg var tretten. Han er ingen gammel mann som sitter oppe i himmelen og styrer meg. Faktisk er Gud slik jeg ser ham verken han eller hun, og har ingen personlighet slik vi mennesker tenker på personlighet. Jeg ser Gud som kosmisk energi – åndelig lys. Gud er guddommelig bevissthet langt utover min menneskelige fatteevne. Jeg har verken tilstrekkelig forståelse eller dekkende ord som kan beskrive Gud nøyaktig. Jeg føler fortsatt kjærlighet til Jesus, men jeg ser Jesus i en annen sammenheng enn jeg gjorde da jeg var barn. For meg forblir Jesus i hjertet mitt, som en av de største åndelige læremestere, healere og medier som noensinne har levd. Jeg mener at Jesu ånd fortsatt leder oss. Og jeg tror fortsatt at Jesus er Guds sønn, men han er sønn av Gud slik vi alle er sønner og døtre av Gud. Jeg har kommet dit hen at jeg verdsetter ikke bare Jesus, men også mange andre store åndelige læremestere, som Buddha og Gandhi.

Hvis Gud ligger bortenfor menneskelig fatteevne og vi ikke har ord som kan beskrive Gud, hvordan kan vi da, som mennesker, forstå Gud? Dette er et uhyre viktig spørsmål, for når vi kommer dit at vi forstår at Gud befinner seg bortenfor vår fatteevne, kan vi begynne å forstå hvorfor Gud – eller, som mange av oss sier, ånden – har behov for å snakke til oss på måter som vi kan forstå: gjennom åndelige drømmer, åpenbaringer, synkroniteter og mystiske hendelser. Når Gud snakker, strømmer den guddommelige bevisstheten gjennom sinnet i den enkelte sjel. Men fordi vår mentale oppfatningsevne varierer basert på alder, nasjonalitet, kulturell oppdragelse og muligens troen på tidligere liv, mottar vi ikke budskapene fra den guddommelige bevisstheten på samme måte. Selv om den guddommelige bevisstheten alltid er den samme, vil vår oppfatning av den variere. Og slik bør det være.

Til toppen