Kundalini (Heftet)

Vekk din kundalinienergi for økt velvære og dypere visdom

Forfatter:

Reni Hagen (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Kundalini
Oversatt av: Hagen, Reni
ISBN/EAN: 9788202389635
Omtale Kundalini

Vekk kundalinikraften!

Kundalini er kroppens livskraft. Når den aktiveres, kan mennesket leve som en opplyst vismann eller -kvinne

Av Kari Kahrs

Fra tidenes morgen har åndelige lærere, guruer og helgener over hele verden hatt et forhold til kundalini. Energien har vært omgitt av mystikk, assosiert som den er med høyladete begreper som åndelig opplysthet og kundalinioppvåkning, men som ikke er mer mystisk enn at vitenskapen går god for at den eksisterer. Kanskje har du også hørt enkelte hevde at det er forbundet med en viss fare å beskjeftige seg med å vekke kundalinikraften. I likhet med mange lurer du kanskje derfor på hva denne spesielle kraften egentlig er for noe, hvor den befinner seg, hvordan du vekker den, og hva det bringer deg. I Kundalini tar Cyndi Dale for seg det meste du måtte lure på om kundalini. Hun avdekker myter og vrangforestillinger og gir oppklarende svar og forslag til praktiske øvelser!

Hva er kundalini?
Ifølge østlige tradisjoner er kundalini en urenergi som strømmer fra den nederste del av ryggsøylen, (rotchakraet) til issen (kronechakraet). Det er en kroppslig energi som for de fleste er en ubevisst, instinktiv kraft, en livsdrift, lokalisert nederst i ryggraden. Den blir gjerne fremstilt billedlig som en sovende slange tre og en halv gang omslynget korsbeinet der den hviler til den blir vekket.
Energien kan vekkes spontant, eller langsomt ved hjelp av spesielle yogateknikker eller åndelige øvelser. Når kundalinienergien vekkes varsomt gjennom åndelig arbeid, søker den å stige opp, delvis eller fullstendig, gjennom en trang energikanal (sushumna nadi) i ryggsøylen. Langs denne ligger seks av våre chakraer. Når energien stiger opp fullstendig igjennom sushumna nadi, aktiveres chakraenes forskjellige energier. Stiger den helt opp til kronechakraet, har man etter hinduistisk tradisjon oppnådd åndelig opplysthet eller fullkommenhet, ”unio mystica”, nirvana, og er fri fra gjenfødelsens hjul. Dette er, som du sikkert allerede vet, de aller færreste forunt. Så hvorfor skal vi da befatte oss med å vekke kundalinikraften?

Kundalinioppvåkning
For de fleste som begir seg i kast med kundalini og systematisk gjør de åndelige øvelsene som Cyndi Dale anbefaler for å vekke energien, vil det handle om å styrke livskraften og livsgleden. Åpner vi for denne guddommelige energien, kan vi få det bedre enn noensinne, for kundalini er en god energi som tilfører det unike ved oss mer kraft og lar vår sjels oppgave i dette livet fremstå tydeligere for oss.

En kundalinioppvåkning kan settes i gang på flere måter. Iblant vekkes kraften på dramatiske og uventede måter av en spesiell hendelse eller en stressende situasjon. Andre ganger våkner den langsomt og forsiktig. En traumatisk hendelse, forandringer i livet, i møte med døden, en metafysisk opplevelse, et seksuelt møte, stress eller sjokk av et eller annet slag, kan utløse en spontan oppvåkning og føre til at det skjer en brå og rask oppstigning av kundalinikraften i kroppen. Som eksempel nevner Cyndi Dale at hun selv en gang fikk en spontan oppvåkning som følge av et fysisk overfall. Stadig flere overlever etter å ha vært nær døden, og slike hendelser kan også utløse en kundalinioppvåkning.

Kundalinioppvåkninger kan også fremdyrkes gjennom flere år med gradvis forberedelse. Slike oppvåkninger er mye varsommere og vanligvis mer behagelige enn de spontane oppvåkningene, for gjennom forberedelsene over tid blir man bedre i stand til å håndtere intensiteten i kundalinikraftens oppvåkning. Det skal sies at ikke alle opplever en kundalinioppvåkning – eller trenger den. Enkelte er allerede de vise kvinner og menn de var ment å bli.

Kraften skal brukes!
Uansett hvor mystisk, magisk, fysisk og hellig kundalini måtte være, sier Cyndi Dale, eksisterer denne kraften av én enkelt grunn: for å bli brukt i vår hverdag, i forbindelse med personlige temaer, helsespørsmål, samliv og arbeid. Forfatteren konsentrerte en gang all sin kundalinikraft om å skrive en 500-siders bok på tre måneder. Hun har også benyttet kraften til å jage bort en overfallsmann, og hun bruker den daglig for å ta vare på to sønner, fem dyr og et hus. Som energihealer og intuitiv rådgiver er hun stadig vitne til at kundalinikraften kobler seg inn og driver frem de mulighetene som ligger latent hos klientene hennes.
 
Som eksempler på fordelene ved å vekke kundalinikraften, nevner hun at det hos mange oppstår en sterk trang til å forbedre helsen, hos andre øker den seksuelle energien og dens hellige kraft, mange får bedre selvkontroll, gamle problemer leges, selvtilliten vokser, synske evner forsterkes og opplevelsen av en forening med det guddommelige er ikke uvanlig. Det sies at kundalini er den kraften Jesus benyttet for å stå opp fra de døde, den energien guruer benytter seg av når de helbreder syke og den kraften de australske urinnvånerne påkaller når de på et blunk leger brudd i kroppen og finner veien gjennom forblåste ørkenområder. Vi har alle denne energien i oss.

God effekt på helsen
Den medisinske forskningen er kommet langt når det gjelder å bevise det kundalinientusiaster allerede vet: Metodene for fremdyrking av kundalini og arbeidet med den oppvåknende kundalinienergien gjør at vi føler oss bedre både fysisk og psykisk. Fordelene er mange og omfatter blant annet stressreduksjon, forsinket aldring, frihet fra avhengighet, lindring og helbredelse av mentale, emosjonelle og fysiske tilstander. Blant annet har kundalinibasert yoga vist seg å ha gunstig effekt på astma, diabetes, smerter og stressrelaterte plager, den senker blodtrykket, hjerte- og pustefrekvensen og balanserer stoffskiftet, noe som i sin tur fører til mindre angst og depresjon, bedre kontroll over temperamentet, lindring av søvnproblemer. Kundalinipraksis har også vist seg å være til hjelp ved infertilitetsproblemer.

Vekk din egen kundalinikraft!
I Kundalini gir Cyndi Dale oss gode øvelser som kan vekke den røde slangen og dens kraft. Hun forteller om sine egne og sine klienters opplevelse av kundalini, og beskriver fysiske og psykiske reaksjoner som kan oppstå når kundalinikraften vekkes. Kundalini på vei opp kan gi fysiske virkninger som varme, kulde, kriblinger, gysninger, eller bølger av behagelige fornemmelser. Den kan også utløse alle slags ikke-fysiske reaksjoner, for eksempel åndelig lykksalighetsfølelse, altruistiske tendenser, en trang til å forandre livet, den kan vekke uventede evner eller ny atferd, alt fra musikalske talenter til synske evner.

Forfatteren har arbeidet med kundalinikraften i årevis ut fra flere ståsteder. Med Kundalini bringer hun denne kraftfulle energien inn i hverdagen og gjør den til allemannseie. Boken er blitt til etter grundige studier av gamle tekster, yogaøvelser og hennes egne og klientenes erfaringer etter vedvarende kundalinipraksis. Hun forteller om den nyeste forskningen på området – vitenskapen beskriver kundalini som elektrisitet, eller som et aspekt ved nervesystemet og det indresekretoriske systemet – og formidler en rekke nyttige øvelser som pusteteknikker og bruk av mantraer. Kundalini bringer hjelp til slumrende slanger som ønsker å våkne!

Til toppen

Om forfatter Cyndi Dale

Cyndi Dale har studert healing og energisystemer i mange ulike kulturer, blant annet i Peru, Costa Rica, Venezuela, Japan, Belize, Mexico, Marokko, Russland og Europa, samt hos lakotaene og kahunaene på Hawaii. Hun er en anerkjent autoritet innenfor energetisk anatomi som tilbyr intuitiv healing, livsveiledning og bedriftsrådgivning i tillegg til å skrive bøker og holde foredrag. Hun bor i Minneapolis i Minnesota, med sine to sønner og (ved siste opptelling) fem kjæledyr.
www.cyndidale.com

Til toppen

Utdrag

Det finnes en sang som lokker barn (og noen trette voksne) ut av sengen om morgenen. Hovedrefrenget lyder omtrent slik: Det er på tide å bøye og tøye og strekke seg etter stjernene.
 
Med kundalini kan vi nå stjernene uten at det er på lek. Siden tidenes morgen har diktere, spåfolk og elskere visst at vi er skapt av stjernstøv, og det samme gjør moderne fysikere. Dette stjernestøvet blinker inni oss og omkring oss, iblant forkledd som uklare tanker, forvirring og negativitet, men like gjerne som drømmer, lengsler og kjærlighet. For å kunne forvandle de triste eller skadde delene av livet vårt må vi omskape og omforme støvklumpen slik at vi til slutt kommer ut som den strålende stjernen vi er – og ikke bare en ensfarget eller monoton stjerne. Hver og en av oss er en stjerne som består av mange farger og mange sanger. Det er imidlertid ikke nok bare å gruble over stjernene – i hvert fall ikke hvis du virkelig har tenkt å bli en. Vi må komme oss dit og ”bli virkelige”.
 
Det er fire stadier i denne kunstferdige prosessen, og jeg introduserer dem senere i dette kapitlet, etterfulgt av grundige forklaringer i de neste fem kapitlene. Som du kommer til å se, danner disse stegene en heller svingete og snirklete vei til opplysthet. De vrir og vender seg, ikke fordi de er snodd, men fordi veien til det guddommelige sjelden går rett fram, og heller ikke tar avrundede løp. Veien til opplysthet kan faktisk ha blitt gått opp av et barn – og antakelig et tillitsfullt barn på sorgløs vandring. Heldigvis er det slik at hvis vi bare bruker humor og kanskje en håndbok som denne, kan det bli en morsom prosess.
 
Det gjør det lettere å komme gjennom kundaliniforvandlingen – som omfatter å forholde seg til gamle problemer og utfordringer, ta for seg sitt nåværende liv, og leve i åndelig sannhet – hvis vi forstår at opplysthet helt og fullt handler om energi, som utgjør både stjernen og
støvet, eller magien og arbeidet. Denne himmelske energien blir i sin tur omgjort til sentre, kanaler og til og med felter som driver kundalini oppover, og som selv endres i prosessen mot opplysthet. Poenget med dette kapitlet er å forklare disse stjerneenergirformene inni (og utenpå), og tydeliggjøre hvordan de er forbundet med vår kundalini. Du kommer til å oppdage at vi faktisk har – og er – alt vi trenger for å kunne nå til stjernene ... og til og med forvandles til en.

Stjernene er malespannet vårt
Vi når stjernene gjennom fire hovedsteg, som, i forbindelse med kundalini, kan kalles renselse, oppvåkning, oppstigning og integrering. I slutten av dette kapitlet går vi i gang med å avsette betydelig tid til disse viktige stegene, som er forsynt med en advarsel: De følger ikke på hverandre i en bestemt rekkefølge. Vi kan hoppe til en og gli tilbake til en annen. Vi kan glemme en fullstendig og bli nødt til å gjøre opp for det i neste runde. Vi kan være i gang med alle fire stegene på en gang, bare for å oppdage at det er et forsøk som sliter oss helt ut. Noen trenger bare å fullføre ett eller to av stegene, og trenger ikke mer for å leve et fullkommen tilfredsstillende liv. Men uansett hva vi gjør, har vi til slutt malt oss en ny virkelighet, en virkelighet som kombinerer fargene på himmelen og på jorden med vår sjels begavelse. Hvert eneste steg (og tomrommet imellom) kommer til syne gjennom, og er inspirert av, det energisystemet som finnes i og omkring oss.

En kundaliniekspert kjenner til en rekke begreper, og hver av dem beskriver en bestemt del av denne energiprosessen. Det mest velkjente uttrykket er antakelig dette: kundalinioppvåkning.
 
Kanskje har du ikke fått spørsmål ennå om du har ”hatt en kundalinioppvåkning”, men hvis du pleier omgang med nok massasjeterapeuter, yogautøvere, opplyste ånder og metafysisk reisende, får du det nok. Begrepet kundalinioppvåkning viser til aktiveringen av kundalini og dens bevegelse oppover fra bunnen av ryggraden. Det oppsummerer hele den metamorfosen som pågår i kropp, sinn og sjel i overgangen fra ”normal” til ”opplyst”. Å være normalt er ikke noe dårlig eller galt; det betyr bare at du ikke fullt ut har fattet det faktum at du er et guddommelig vesen midt i opplevelsen av å være menneske. For å forstå hvordan man lever som et lys i en skyggefull verden, er det samme som å være full av glede uansett hva som skjer, å se og oppmuntre det guddommelige i seg selv og andre, og å skape mer kjærlighet her på jorden.
 
Ordet oppvåkning er i virkeligheten misvisende. Hvor ofte hopper du egentlig ut av sengen om morgenen, lys våken og i strålende humør? Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men selv trenger jeg en god dose koffein for i det hele tatt å kunne frembringe et lite smil, og selv da tar det en times tid før jeg i det hele tatt orker å komme meg videre. Å vekke opp kundalini er det samme som å komme seg sakte, men sikkert opp om morgenen. Etter å ha stablet oss på bena sitter vi kanskje der en stund før vi virkelig er klare for dagens dyst. Selv da er vi ikke veldig
innstilt på å kaste oss ut i det.
 
Uansett hvor raskt, langsomt, gledesfylt eller forvridd kundalini for vår del kommer seg fremover, skjer det langs de veiene og med de bensinstasjonene som finnes i vårt energetiske anatomiske system, som omgjør vår forsiktige, eller kjappe, energi til saktegående, eller følsom, energi, og omvendt. De viktigste energistrukturene kalles chakraer, nadier og granthier. Aurafeltene som omgir kroppen, er en annen del av energisystemet hos mennesket. Etter hvert som du lærer mer om disse forskjellige energisystemene, skal du vite at du i virkeligheten lærer mer om deg selv, for alt består av energi – også du.

Til toppen