Livet etter døden (Innbundet)

Forfatter:

Erik Frisch (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 288
Forlag: Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Life After Death
Oversatt av: Frisch, Erik
ISBN/EAN: 9788204137814
Omtale Livet etter døden

Døden oppfyller vårt formål på jorden

"I sjelens dype søvn mellom fødslene vil alle kroppens minner om fortidige begivenheter avtegnes i sjelen,og danne den karmiske programvaren som bidrar til å forme sjelens fremtidige liv." Deepak Chopra

Kari Kahrs
Deepak Chopra vokste opp i en kultur svært fremmed for Vestens folk. Mest magisk i barndommen i India var transformasjonstankegangen. Døden ble oppfattet som en kortvarig stopp på en endeløs sjelereise som kunne gjøre en bonde til konge. Gjennom uendelig mange livsløp kunne sjelen erfare himmel og helvete hundrevis av ganger. Døden var ingen sluttstrek, den åpnet bare for nye grenseløse opplevelser.

I vestlige land blir det hinsidige gjerne oppfattet som noe som er beslektet med den materielle verden. Himmel, helvete og skjærsild ligger et eller annet sted høyt der oppe eller langt der nede. I forfatterens barndomsland var ikke det hinsidige noe sted. Det var en bevissthetstilstand. Mange år senere, da han begynte å forske på karma, kom han til at mennesket fortsetter sitt liv også etter døden. Sjelen beveger seg i henhold til eget ønske fra et astralplan til et annet. Som i en drøm projiserer den hvilke observasjoner og mennesker, veiledere og astralvesener den trenger for å utvikle seg videre. Etter døden ser vi oss selv slik vi virkelig er fra sjelens perspektiv: Vi er overalt på samme tid.

Vi skaper verden
Det universet vi opplever her og nå, med trær, planter, mennesker, hus, biler, stjerner og galakser, eksisterer fordi bevisstheten vår uttrykker seg på en viss vibrasjonsfrekvens. Andre steder i tid og rom finnes det andre plan til samme tid. Det er vi som skaper det som er, ut ifra vårt sanseapparats vibrasjonsfrekvens. Universet har heller ikke noe opp eller ned, nord eller sør, øst eller vest. Dette er bare praktiske referansepunkter for oss som befinner oss i en kropp på vår spesielle frekvens. Døden er ingen bevegelse til et annet sted eller en annen tid. Den er bare en overgang til en annen bevissthetsfrekvens. Vanskelig å fatte? Deepak Chopra forklarer det så det blir enkelt å forstå.

Som barn var forfatteren overbevist om at når en katt eller hund stoppet opp og snuste ut i luften, så den noe som han ikke kunne se. Derfor kom det ikke som noen overraskelse da han senere, både i østlige og vestlige tekster, kunne lese at dyr ofte sanser hva mennesker i en høyere bevissthetstilstand kan sanse. Han ble heller ikke overrasket da han en gang traff en pasient på et psykiatrisk sykehus som fortalte at dersom belysningen var tilstrekkelig dempet på sykesalen, kunne han se når sjelen forlot en døende person.

Vår astrale tvilling
Ifølge indisk tradisjon har alle fysiske legemer et tilhørende astrallegeme. Astrallegemet er et fullkomment speilbilde av det fysiske legemet: Det har hjerte, lever, armer, ben, ansikt og alt annet som hører med, men ettersom det opererer på en høyere frekvens, er de fleste mennesker ikke bevisst sitt astrallegeme. I livet utgjør den fysiske kroppen en bolig for sjelen. I døden, når den fysiske kroppen oppløses, går sjelen inn på et astralplan som motsvarer dens eksistens på det materielle plan, den frekvensen som ligger nærmest dens tidligere liv. Etter hvert som de konkrete sansene blir svakere, skjerpes de mer fininnstilte sansene. Vi både hører og ser etter døden, men nå fremstår ikke gjenstandene som fysiske lenger. De består av det vi måtte ønske å møte på astralplanet: himmelske syn og lyder, himmelske vesener og strålende lys.

Evig utvikling
I den astrale verden oppfyller og foredler man ønsker som man har brakt med seg fra sitt siste fysiske liv. Her foredles også kunnskaper og erfaring fra den materielle verden. Det astrale planet er som et universitet for den forrige fysiske inkarnasjon. Her lagrer sjelen også opp energi til sine høyere, mer utviklede ønsker slik at de kan bli oppfylt på dens neste besøk til det fysiske planet når den tar bolig i en ny kropp. Hvis vi skulle gå inn på et plan som ligger høyere enn vårt eget utviklingsnivå, ville vi bli forvirret og føle ubehag. Og vi kan heller ikke gå bakover i utviklingen: vi kan bare gå fremover.

Ulike vibrasjonsplan
Når ånd beveger seg i den materielle verden, er vibrasjonene svært langsomme og tunge. De blir dempet av kroppens fysiske hylster. Når ånden fungerer på et svært høyt vibrasjonsnivå, er den også neddempet fordi den bare opplever ren bevissthet – seg selv.  Mellom disse to ytterpunktene, sier Deepak Chopra, ligger hele skapelsens spektrum. I den astrale verden kan sjelen, hvis den ønsker det, besøke vibrasjonsplan som ligger lavere enn den selv, men den kan bare besøke høyere plan via utvikling, mer eller mindre på samme måte som når partikler passerer gjennom stadig mer finmaskede nett. Alle partikler kan alltid passere tilbake til et mer uforedlet nivå, men de kan bare komme videre når de har nådd den korrekte finhetsgraden.

Etterlivet er et sted der vi oppnår ny klarhet. Det er ikke statisk. Vi fortsetter å utvikle oss og vokse etter at vi dør. Valgmulighetene ender ikke med døden. De blir tvert imot flere. Mellom livsløpene er vi helt og holdent i stand til å foreta våre egne utviklingsmessige valg for fremtiden. Det å bli født innebærer at man kommer til et nytt innsikts- og skapelsesnivå. Prosessen gjentar seg om og om igjen, og for hver gang kommer vi opp på et høyere plan.

Til toppen

Andre utgaver

Livet etter døden
Bokmål Heftet 2014
Livet etter døden
Bokmål Ebok 2014
Om forfatter Deepak Chopra

Deepak Chopra er født i New Dehli i India i 1948 og bosatt i USA. Han er lege med indremedisin og endokrinologi som spesialområder. Chopra har skrevet 25 bøker som er oversatt til 35 språk. I 1999 valgte Times Magazine Chopra som en av de 100 mest betydningsfulle personer i det 20. århundre. Deepak Chopra er grunnlegger av The Chopra Center for Well Being og administrerende direktør ved The Alliance for a New Humanity.

www.chopra.com

Til toppen