Mønstre av lys (Heftet)

Lær å aktivere kroppens finstemte energier og vekke din høyere bevissthet

Forfatter:

Lisbeth Lyngaas (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Path of Energy
Oversatt av: Lyngaas, Lisbeth
ISBN/EAN: 9788202392185
Omtale Mønstre av lys

Lær å aktivere dine lysmønstre

Ved hjelp av enkle tiltak som aktiverer ditt eget energifelt, dine lysmønstre, kan du komme deg opp av gamle spor som holder deg fast i vaner og rutiner som er utgått på dato og finne nye, livsbejaende veier.

Av Kari Kahrs
Lurer du på hvordan vi vet at energifeltet vårt aktiveres? Gjennom fysiske fornemmelser, endringer i hørsels- og synsinntrykk, forandringer i humøret, gjennom magefølelse, intuitiv viten, indre visjoner, drømmer og synkroniteter for å nevne noe.

Tretten meditasjoner
Synthia Andrews har utviklet tretten meditasjoner som aktiverer lysmønstre i energikroppen vår, lysmønstre som vil vekke bestemte evner og bevissthetsnivåer. Meditasjonene er enkle å utføre, de passer for alle uansett livssyn og tidligere erfaring med meditasjon. De følges av nyttige veiledninger, vi får vite hvilket utbytte vi kan forvente, og det er lagt opp til at man kan eksperimentere med dem og finne frem til sin personlige måte å utføre dem på.

Hun forteller også hva finstemt energi egentlig handler om, og beskriver enkelt og greit hvordan man går frem for å aktivere de ulike lysmønstrene. Hun tar også for seg de praktiske detaljene som hvordan man jorder og sentrerer seg, renser rom, manifesterer drømmer, setter form på visjoner og bygger nære relasjoner. Hun understreker at beskrivelsene av tiltak som vil skape forandring er forslag, eksempler på hva som er mulig. De kan brukes slik de står i boken, vi kan justere dem etter eget behov, og de kan fungere som en bekreftelse på og dermed en forsterking av noe vi allerede har opplevd.

Du opplever det du er skapt for å erfare
Vi er allerede utrustet med de nødvendige sansene for å kople oss til universets energier, sier Synthia Andrews. Åndelige og oversanselige hendelser som visjoner, astralreiser og telepati skjer fordi vi allerede har det sanseapparatet som er nødvendig for å opprette kontakt med disse nivåene. Men vi er for det meste ikke bevisst på den informasjonen som stadig kommer til oss fra disse energienes riker, selv om vi har i oss alt som skal til for å ta imot.

Energien er tilgjengelig, og egentlig vet vi hvordan det skal gjøres, vi har bare glemt det. Derfor har hun utviklet de tretten meditasjonene som er samlet i Mønstre av lys. De fungerer som energiaktiveringer som vekker hukommelsen. Målet er at vi skal lære å utvide vår energibevissthet slik at det blir enkelt å ta energiene i bruk i vår personlige utvikling og forbedring av livskvaliteten.

Samhandling med finstemte energier gir nye muligheter
Nettopp i vår tid, sier Synthia Andrews, vekkes mange for bevissthetsnivåer som tidligere bare har vært forbeholdt de innvidde. Med Mønstre av lys vil hun gi folk flest mulighet til å bli bedre kjent med og ta i bruk de energiene som råder på disse nivåene. Målet har vært å bidra til forståelse, utvikling og bruk av bevisstheten om energi med tanke på å finne nye løsninger på personlige og globale problemer. Dette fordi vi da vil stå bedre rustet til å gå over til det hun mener er det neste trinnet i vår egen og planetens utvikling: å lære å samhandle bevisst med finstemt energi.

Det er forfatterens oppfatning at vi allerede befinner oss midt i en dyptgripende prosess der vi kan få en ny erkjennelse av hva vår eksistens egentlig handler om. Lydhør, levende og intelligent energi på ulike frekvenser samhandler allerede med vår bevissthet, selv om vi ikke alltid er våkne for det. Kroppens celler avleser energien og responderer i henhold til det de fanger opp.

Gjennom sin personlige utvikling og sitt virke med klienter gjennom mer enn tretti år har Synthia Andrews erfart at etter hvert som vi blir mer klar over hvordan vi bruker vår personlige energi og blir bevisst på hva vi projiserer til den ytre verden, vil nervesystemet vårt bli stadig mer fintfølende. Benytter vi oss av de teknikkene hun har utviklet, og som beskrives i boken, kan vi når vi blir mer oppmerksom på hvordan vi bruker energi, forløse blokkert energi. Vi blir bevisst på kroppens utallige energibaner, får kontroll over dem, og får dermed anledning til å begi oss inn på nye og spennende områder. Kroppen er fylt med visdom og høy intelligens, og skaperevne og livskraft forsterkes når vi lærer å styre våre egne energier!

Meditasjon, visualisering, oppmerksomhet og disiplin
Dette er bevissthetens viktigste hjelpere. Vi fornemmer energi hele tiden, men som oftest skjer det under nivået for den bevisste oppmerksomheten. Både magefølelse, instinkter og intuisjon er basert på energiinformasjon. Når vi blir mer bevisst på prosessen, kan vi lettere forme vårt eget liv ut fra våre egne intensjoner.

Energi beveger seg hele tiden og reagerer på vårt følelsesmessige og mentale fokus. Dermed beveger den seg gjerne i det samme mønsteret, i tråd med våre tanker og forventninger som også gjerne har sine faste mønstre. Energi skaper med andre ord virkelighet. Når vi stort sett lever ut fra fastlagte mønstre, skaper vi naturlig nok også resultater vi kjenner fra før. Og da, sier forfatteren, går vi glipp av nye muligheter. I sitt arbeid med klienter og gjennom kurs og seminarer hun holder internasjonalt, benytter hun en kombinasjon av meditasjon og visualisering for å fremme utvikling av energibevissthet. Det handler mye om å observere hvordan energien reagerer både på den ytre verden og alt som skjer der, og på den indre verden med tanker, overbevisninger, holdninger og følelser. Etter hvert blir man bevisst på de valgene man tar og ser hvordan de former tilværelsen.

Gjennom de tretten meditasjonene kan vi bli bevisst på våre dypereliggende overbevisninger, hvor de har sin opprinnelse, og om de er til nytte eller til hinder for det sanne selvets utvikling. Hun har erfart at når man kjenner hvordan energien flyter, kan man selv se hvordan de trossystemene man har styrer valg og skaper livets omstendigheter. Ved hjelp av visualisering skapes en forbindelse mellom det sanne selvet og det man tenker, velger og gjør. Etter hvert vil verden bli et speilbilde av ens indre kjerne. Vi legger merke til at visse fornemmelser samsvarer med visse endringer i den indre energistrømmen. Når energien skifter, oppstår ulike sinnstilstander og sansefornemmelser. Mange av Synthia Andrews’ klienter har fortalt at jo mer de praktiserer, jo lettere blir tilværelsen, og stadig flere blir det av synkrone hendelser og situasjoner som beriker tilværelsen.

Det høyere sinnet og den fysiske kroppen søker alltid balanse
Kjærlighet, tillit til og respekt for kroppen er viktige elementer når vi skal finne frem til en høyere bevissthet. Gjennom sine mer enn tretti års erfaring har Synthia Andrews erfart at kroppen gir pålitelige svar: ”Kroppen er en glimrende biologisk datamaskin. Vi må bare vite å verdsette den og føle oss hjemme i den slik at vi kan få tilgang til den store skatten av indre kunnskap som bare venter på å bli oppdaget. Det høyere sinnet og den fysiske kroppen søker alltid å være i balanse. Når den indre balansen vedlikeholdes, vil den ytre verden også manifestere seg på en balansert måte.”

Mønstre av lys er nyttig for alle som ønsker å kvitte seg med selvpålagte begrensninger som er til hinder for å oppleve indre frihet og selvrealisering. Alle forslag og øvelser som beskrives er prøvd ut i praksis, og mange kan underskrive på at de er effektive. Det er bare å sette i gang, ta deg frem i den finstemte energiens verden, utvid bevisstheten og delta aktivt i å skape omstendighetene i ditt eget liv!

Til toppen

Utdrag

Når du skal sanse energi, må du legge merke til hva du føler. Hvordan har du det til vanlig, og hva skjer inni deg når dette forandrer seg? Sansene er innstilt på å motta informasjon langs et spektrum av frekvenser. De samme sansene du bruker for å se, høre, lukte og berøre, blir stimulert av finstemt energi.
Kroppen forteller deg om energi gjennom fysiske fornemmelser, oppfatninger, humør, følelser, magefølelse og intuisjon. Alle disse måtene kan aktiveres samtidig, eller en kombinasjon av dem kan være mer fremtredende. Alle har opplevd å avlese ”vibbene” i en situasjon når de går inn i et rom. De fysiske fornemmelsene er vanligvis det første signalet som folk flest mottar og gjenkjenner, når det gjelder å oppfatte finstemt energi. Kroppen reagerer og sender tilbakemelding på alle slags energimøter. Du kan for eksempel legge merke til fysiske fornemmelser som at håret reiser seg, du får gåsehud, eller du kjenner en elektrisk kribling når du krysser over en energilinje, en leylinje.
Når du hever den indre frekvensen og/eller kundalinienergien stiger, kan du føle en meget sterk, fysisk fornemmelse av vibrasjon i korsbenet, varme som stiger oppover ryggraden, og en skjelving i bena. Dette kan skje samtidig med store endringer i oppfattelsesevnen din, herunder evnen til å se energi.
Å legge merke til kroppen er første leksjon i energibevissthet.

Til toppen

Om forfatter Synthia Andrews

Synthia Andrews er naturlege med 30 års erfaring som massasje- og energiutøver. Hun holder kurs og foredrag over hele verden og har spesialisert seg på de underliggende følelsesmessige og åndelige elementene i helse og healing. I de 20 siste årene har hun samarbeidet med sin mann, forsker og forfatter Colin Andrews, om studier av bevissthet og åndelighet. Hun bruker teknikkene i denne boken personlig, i arbeid med klienter og i meditasjonsgrupper.
Synthia Andrews er medforfatter av Acupressure and Reflexology for Dummies, The Complete Idiots Guide to 2012 og The Complete Idiots Guide to the Akashic Record. www.thepathofenergy.com
www.andrewshealingarts.com

Til toppen