Lystemplene (Innbundet)

En innvielsesreise inn i den egyptiske mysterievisdommen

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Temples of Light
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202364274
Kategori: Selvutvikling
Omtale Lystemplene

En reise mot fornyelse og helhet

Danielle Rama Hoffmann leder oss på en åndelig reise gjennom tretten hellige templer. I hvert tempel skjer en innvielse som i årtusener har vært holdt hemmelig.

Av Kari Kahrs

Danielle Rama Hoffmann mottar sin viten direkte fra Thoth, Isis og templenes ånd. Det gamle Egypts visdom finnes i oss alle, sier hun, den er nedlagt i DNA-et vårt. Iinnvielsesreisen gjennom Egypts templer som beskrives i detalj i boken, er en prosess som kan føre til at vi husker mer av vår essens, sjelens uttrykk, vårt fullt ut realiserte selv og vårt guddommelige opphav.

I det gamle Egypt var prestene og prestinnene voktere av denne kunnskapen som de kun delte med kongen og de innviede. Legpersoner ble nektet inngang til templenes indre rom og de hellige stedene for den sakrale kunnskapen. Hieroglyfer fra denne tiden viser ritualer utført av prester, en overføring av kraft fra gudene til den som innvies.

Kunnskapen om det de innviede utrettet i det gamle Egypt, eksisterer både i flerdimensjonale bevissthetsgrupper og i lystemplenes indre hellige rom. Det finnes naturlig nok ingen bøker i fysisk form i de åndelige templene, men forfatteren mener at visdommen og lærdommen er preget inn i stedenes energi.

Under den veiledningen hun har mottatt fra guden Thoth har Danielle Rama Hoffmann utviklet sitt eget unike uttrykk for mysteriene slik de er blitt fortalt til og gjennom henne i hvert av templene. For å gi en mulighet til fysisk opplevelse av fortidens templer, har forfatteren sammen med sin mann ledet reiser til Egypt fra 2005. Disse fysiske reisene med åndelig innhold går også fra tempel til tempel, som i boken, med innvielser på de forskjellige hellige stedene. Det sies at mange av dem som har deltatt på disse reisene stadig vender tilbake, både rent fysisk og også åndelig via kraften i de ritualene som beskrives i boken.


Tretten templer, tretten innvielser
Hvert av de tretten templene på innvielsesreisen – Memphis, Sakkara, Abydos, sfinksen, Kheopspyramiden, Philae, Kom Ombo, Dendera, Elefantøya, Karnak, Abu Simbel, tempelet i Luxor og den hellige Katarina av Alexandrias stjerneport – representerer en unik energioverføring. På reisen gjennom templene vil den som innvies motta en kraftfull energioverføring, en kraftfull energipregning. Denne gir mulighet til å bevege seg fra der man befinner seg i livet til dit man ønsker å komme.

Bokens innhold er en grundig tilrettelagt reise inn i bevisstheten av å være en som selv skaper sin tilværelse. Forfatteren hevder at hvert eneste ord i boken er bevisst valgt for å frembringe en slik energipreging, eller overføring av bevissthet. Etter hvert som man arbeider med de forskjellige templene vil man på et energimessig nivå innstille seg på den bevisstheten som har trådt frem fra det aktuelle tempelet og bli gjennomsyret av denne bevisstheten.


Bånd til Isis og Osiris
Våre ledsagere på den hellige indre reisen gjennom lystemplene i Egypt er Isis, gudinnen for kjærlighet, fruktbarhet og skapelse, og hennes mann Osiris, guden for fornyelse. Det har sin naturlige forklaring: Set, Osiris’ bror og guden for kaos, drepte og parterte sin bror i rasende sjalusi, og spredte Osiris’ oppdelte legeme for alle vinder. Isis seilte over hele Egypt på leting etter Osiris’ deler. Der hun fant en del av sin mann, lot hun reise et tempel til hans ære. Da Isis hadde samlet alle fragmentene av Osiris, satte hun dem sammen, erindret og gjenskapte hans helhet og hans evne til fullt ut å tre inn i etterlivet. 

I likhet med Osiris vil også vi bli ”partert” på vår reise gjennom lystemplene, dog uten hjelp fra en Set, og på vår reise mot fornyelse og helhet vil også vi seile på Nilen fra sted til sted i søken etter tapte og fragmenterte deler av vår sanne essens. Deretter vil vi bli vi bygget opp igjen ved hjelp av de iboende egenskapene vi alle er i besittelse av, og som vi får tilgang til gjennom de forskjellige templene vi innvies i på reisen. Gradvis vil vi erindre det totalt fornyede selvet, som utgjør et levende lystempel og en åpning til hellig visdom. I hver av innvielsene ligger en mulighet til å forandre vår egen virkelighet. Gjennom en oppløsning av det som ikke lenger tjener oss, en oppløsning som bidrar til at vi får del i templenes intelligens og kan oppleve en påfølgende gjenoppbygging av alle nivåer av vårt vesen, vil vi bli inngitt med visdommens lys. Vi blir hele, kan vende tilbake til vår naturlige gledetilstand og vil huske og oppfylle vår hellige hensikt.


Direkte overføring av visdom
Hvert enkelt av lystemplene utgjør den levende, bevisste sjelen til et fysisk hellig sted. Forfatteren forteller at den lærdommen vi tilegner oss gjennom innvielsene i boken har vokst frem som svar på spørsmål som er blitt stilt til alle tider omkring mysteriet om hvem vi er og hvorfor vi er her. Hun sier videre at lystemplene rommer det guddommeliges bevissthet og utgjør en åpning til hjertets visdom. Hvert lystempel vil bistå oss i prosessen med å skille mellom de oppdelte, fragmenterte og atskilte delene i oss selv, og vil hjelpe oss med å erindre vårt fullt realiserte selv i en tilstand av helhet, enhet og kjærlighet.

Det er en prosess som handler om fornyelse, forvandling og personlig vekst. Reisen starter der man måtte befinne seg, og den leder oss gjennom de tretten lystemplene langs Nilen i logisk rekkefølge. I dag befinner de fysiske templene seg i ulike stadier av ruin, men gjennom innvielsene i boken kobler vi oss til den visdommen de alltid har rommet. Når vi på vår indre reise vandrer omkring på områdene, vil vi ifølge Danielle Rama Hoffmann få tilgang til alt som noensinne har vært eller som vil bli, i tempelet.


Nedbryting før gjenoppbygging
Templene og monumentene i Egypt ble utformet, reist og vigslet av et innviet presteskap. Gjennom magiske ritualer ble de gjennomsyret av ka, et intelligensfelt. Ka er den åndelige kraften som omgir og gjennomsyrer all materie, en kraft som rommer forfedrenes kollektive sjel. Dermed utstråler disse templene og monumentene unike, klare og håndgripelige frekvenser alt etter de intensjonene og de magiske aktiveringene skaperne i sin tid ila dem, som de igjen fikk overført fra gudene som veiledet dem. Forfatteren kan fortelle at hvert eneste hieroglyfiske bilde og hver eneste statue som pryder templene i Egypt uttrykker bevisste betydninger og energier.

Hun hevder at åndelige søkende som reagerer med åpent sinn vil føle en forbindelse med disse fortidens magikere som arkiverte sin kosmologi og sine trossystemer i stein. Monumentene selv blir levende og aktiverer en forhøyet evne til innlevelse som resulterer i vekking og utvidelse av bevisstheten. Den søkende skal kunne føle en personlig forbindelse med stedene, ofte i form av en uforklarlig tiltrekning. Etter hvert kan det skje spontane visjoner, en utøsing av følelser, til og med nedlasting av informasjon som vedrører vekselvirkningen mellom monumentets ånd og den søkendes situasjon eller livshensikt.

Enten du utfører meditasjonene og aktivitetene som er skissert i denne boken hjemme hos deg selv, eller du tar Lystemplene med deg som reisehåndbok for å få mer ut av et besøk i Egypt, vil du kunne oppleve en forvandlende reise inn i lystemplenes essens som kan gi nytt innhold til din livssituasjon.

Til toppen

Utdrag

«Din personlige reise mot helhet og fornyelse gjenspeiler det kulturelle paradigmeskiftet vi alle på vei inn i. Reisen din foregår på jorden som er i overgang fra Fiskenes tidsalder til Vannmannens tidsalder. Forandringen som skjer på himmelen gjenspeiles i vår personlige fornyelsesreise. Du er født i en unik tid da energien i Vannmannens tidsalder, som er assosiert med enhet og hjertesentrert bevissthet, aktiverer jordens overgang til dens hjertesenter der den nok en gang forener seg med himmelen. Fiskenes tidsalder, som er assosiert med separasjon, dualitet og oppstykket bevissthet, blir nå avviklet. Lystemplenes hjertelære underbygger din personlige endring og den kollektive bevissthetsendringen menneskeheten nå opplever.
          Paradigmeskiftet er en oppadstigende bevissthetsspiral fra solar plexus-chakraet (som er assosiert med Fiskenes tidsalder) til hjertechakraet (som er assosiert med Vannmannens tidsalder). Overgangen til hjertesenteret akselererer jordens vibrasjonsfrekvens slik at den blir tilpasset hjertesenteret. Din oppstigningsspiral til hjertet akselererer din individuelle frekvens til en høyere vibrasjon, slik at når du beveger deg inn i det åpne hjertets energi, vil hver eneste del av deg også bevege seg inn i en høyere vibrasjon. Dette er en opplysningsprosess der du blir lettere etter hvert som du beveger deg fra en lavere til en høyere vibrasjon.
           Alt du trenger for å våkne og bli opplyst finnes i deg. Det som skjer, er at du ganske enkelt oppstykker og gir slipp på det gamle mens du minnes og føder det nye. Lystemplenes hjertelære vil støtte deg i overgangsprosessen slik at overgangen til en høyere vibrasjon og et åpent hjerte kan fylles med glede, letthet og nåde. Lærdommens mål er å gi deg støtte mens du, den innviede, oppstykker ditt gamle selv fra Fiskenes tidsalder og erindrer ditt hjertesentrerte selv fra Vannmannens tidsalder.»

Til toppen

Om forfatter Danielle Rama Hoffman

Danielle Rama Hoffman har arbeidet som healer og lærer i oversanselige temaer og healing fra 1994. Hun har studert hos Nicki Scully i tolv år, og er medlem av en av Thoths slektslinjer. Hun har spesialisert seg på egyptiske tempelmysterier og leder åndelige reiser til Egypts hellige steder. Hun bor i Seattle i Washington.

Til toppen