Mindfulness (Heftet)

Kunsten å være bevisst til stede i alt du gjør

Forfatter:

Benedicta Windt-Val (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 368
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Fully Present
Oversatt av: Windt-Val, Benedicta
ISBN/EAN: 9788202408275
Kategori: Selvutvikling
Omtale Mindfulness

Mindfulness - motgift mot vår tids sykdommer

Mindfulness, eller bevisst tilstedeværelse, er en tilstand som er enkel å tre inn i, som kan utføres hvor som helst og når som helst - og som kan vise til imponerende helsemessige resultater!

Jevnlig praksis kan bidra til å redusere stress, dempe smerte, styrke kroppens immunforsvar, gjøre det enklere å håndtere tunge livssituasjoner og vanskelige følelser, bedre konsentrasjonsevnen, forsterke positive følelser, være til hjelp ved avhengighetsproblemer, bedre yteevnen enten det dreier seg om arbeid, idrett eller læring,  redusere avhengighetsdannende adferd, for eksempel spiseforstyrrelser, alkoholisme og røyking, og stimulere skaperkraften. Bare for å nevne noe!

Tilstanden mindfulness oppnår du ved å rette oppmerksomheten mot det som skjer her og nå, i dette øyeblikk, med en holdning preget av åpen nysgjerrighet. Evnen til å oppnå bevisst tilstedeværelse vil du kunne styrke ved hjelp av de konkrete øvelsene boken er spekket med. Mindfulness kan du også oppnå ved hjelp av meditasjon, yoga, tai chi, kunstneriske aktiviteter, turer i naturen. Når vi har lært prinsippene og teknikkene for å tre inn i mindfulness, kan metoden tas i bruk når som helst, for eksempel når du spiser, kjører bil, tar en dusj eller sender en e-post.

Godt for kropp og sjel
Mindfulness kan læres på samme måte som enhver annen ferdighet. En etter hvert stor og stadig økende mengde forskningsresultater viser at tilstanden skaper positive endringer i både kropp og sjel. Selv genetiske uttrykksmønstre ser ut til å endre seg som følge av jevnlig praksis i mindfulness. På et mer subjektivt nivå avtar følelser av angst og depresjon, velværet øker, og forholdet til deg selv og andre mennesker forbedres.

Mange opplever at mindfulness er et ypperlig supplement til andre metoder de benytter for å fremme helse og trivsel, for eksempel ulike terapi- og treningsformer, kosthold eller medisinering. Og selv om mindfulness ikke fjerner livets nedturer, vil det endre den virkningen ubehagelige hendelser kan ha både fysisk og psykisk. Forfatterne sier det kort og enkelt: ”Mindfulness forandrer vårt forhold til livet.” Å lære å være bevisst til stede i livet ditt innebærer ikke at du lever i en ”perfekt” verden, men at du lever et fullt og tilfredsstillende liv i en verden som byr på både gleder og utfordringer. 

Gammel viten virker fortsatt!
Vi lever i en tid som preges av hast, stadig nye teknologiske tilskudd og en overveldende mengde informasjon. Til tross for fantastiske fremskritt på mange områder, lever vi også i en tid preget av frykt, frustrasjon og forvirring, og mange plages av uro og tvil når det gjelder sin egen evne til å ta riktige avgjørelser og skape forandring, det være seg på det personlige plan eller i en større sammenheng. Psykiske lidelser hos voksne og barn verden over er kanskje et resultat av den stadig stigende uroen.

Kanskje er det helt naturlig at den gamle kunsten mindfulness skyller inn over verden nettopp nå. Susan L. Smalley og Diana Winston har gjennom sin egen praksis og et utall klienters erfaringer opplevd at mindfulness fungerer som en slags motgift mot den moderne verdens sykdommer og at metoden kan virke som et redskap til utforskning av ens eget liv og tilværelsen i sin alminnelighet.
Mindfulness har i ulike former eksistert i minst 5000 år. De fleste mener at det å tre inn i en slik bevisst tilstedeværelse har vært praksis i en rekke tradisjoner, men at mindfulness har sine røtter i den buddhistiske tradisjonen, men variasjoner finnes hos de gamle grekerne, taoistene, indianerne, i forskjellige religiøse tradisjoner og i skriftene til diktere, filosofer og vitenskapsmenn opp gjennom historien. Selv om røttene er eldgamle, egner mindfulness seg ypperlig for moderne tider. Metoden kan benyttes av hvem som helst, uten hensyn til alder, bakgrunn eller religion.

Mer til stede i opplevelsen
Når vi praktiserer mindfulness, er hensikten ikke å forandre den vi er, men å bli mer, helst helt og fullt, til stede i det vi opplever – med kroppen, tankene og følelsene, og med den innvirkningen disse har på livet vårt. I denne prosessen blir vi bedre kjent med oss selv, vi lærer å slappe av og kvitte oss med stress. Gjennom den forsterkede oppmerksomheten blir vi mer vare for våre egne tanker, følelser og handlinger. Denne bevisstheten gir mulighet til å foreta positive forandringer for den som måtte ønske det.

Å gjøre mindfulness til en naturlig del av tilværelsen krever ikke at vi forandrer tilværelsen – vi lever fortsatt i vårt vante mønster av familieliv, arbeid, sosiale begivenheter og fritidsaktiviteter – men vi lærer å utføre alle disse aktivitetene med en annen form for oppmerksomhet, med en åpen og nysgjerrig holdning som ikke er et resultat av ytre påvirkning. Mindfulness kan inspirere til endring av atferdsmønstre vi ikke trives med hos oss selv, men forfatterne understreker at det ikke egentlig er en selvhjelpsmetode.

Vennlig og åpen innstilling
Når vi er oppmerksomme på det nåværende øyeblikket med vennlighet og interesse, og aksepterer det akkurat slik det er, har vi en direkte opplevelse av mindfulness. Vi ser oss selv på en vennlig, men allikevel tydelig måte, og med jevnlig praksis vil vi se hvilken innvirkning atferden vår har på andre mennesker. Gjennom mindfulness ser vi negativ atferd som er skadelig for oss selv og andre, og vil naturlig velge andre måter å reagere på. Vi betrakter oss selv med vennlighet, men også helt blottet for skylapper. Forfatterne sier at vi på sikt vil merke en slående effekt: Den vennlige innstillingen vil etter hvert gjennomsyre hele tilværelsen og bli til en holdning som vil berøre både andre og oss selv.

Kroppen er porten
Bevisstheten kan være hvor som helst – den kan like lett befinne seg i fortiden som i fremtiden. Kanskje er du ikke helt ukjent med å la deg avlede, være fordypet i tanker, forestillinger, planer og bekymringer som ikke har stort med her og nå å gjøre. Kroppen, derimot, er alltid til stede i øyeblikket. Når vi retter oppmerksomheten mot den, havner vi automatisk i nået.  
Gjennom mindfulness oppøver vi bevisstheten til å lytte til fornemmelsene i kroppen. Med tiden blir det en naturlig måte å være på, og vi blir bevisste på den informasjonen kroppen kan formidle.
Forfatterne oppfordrer oss til å arbeide med vår egen bevissthet ved hjelp av den metoden som fungerer best – i boken finnes en rekke øvelser som er beskrevet i detalj og som leder til mindfulness.

Mindfulness legger grunnlaget for spennende reiser i vårt eget indre der vi er helt og fullt til stede. Vi sier som Lao Tze, taoismens grunnlegger: ”En god reisende har ingen faste planer og er ikke ivrig etter å ankomme.”

Til toppen

Utdrag

Forestillingen om at mindfulness kan ha betydning for noen med en krevende jobb, endeløst ansvar og en hvilken som helst religiøs tilknytning eller ingen religion i det hele tatt virker kanskje absurd. Hvem har vel tid til overs til den slags, selv om det virkelig skulle være enkelte fordeler ved å praktisere bevisst tilstedeværelse? Vi kan med en gang tilbakevise forestillingen om mindfulness er tidkrevende. Faktum er at det skaper mer tid, og det kan praktiseres hvor som helst, i løpet av et øyeblikk. Mindfulness eller bevisst tilstedeværelse er kunsten å legge merke til dine fysiske, emosjonelle og mentale opplevelser med veloverveid, åpen og nysgjerrig oppmerksomhet. Og selv om det er en ”kunst” som kan oppøves gjennom en daglig, fastlagt meditasjonspraksis (som vi snakker om gjennom hele boken), kan du uten videre ta den i bruk med en gang ved å huske å være oppmerksom på det du opplever i øyeblikket, når som helst i løpet av en dag.
  Å innarbeide bevisst tilstedeværelse i livet ditt krever ikke at du forandrer livet ditt på noen drastisk måte – du deltar fremdeles i ditt normale mønster av familieliv, arbeid, sosiale begivenheter og fritidsaktiviteter – men du kan lære å utføre alle disse aktivitetene med en annen form for oppmerksomhet, en som er åpen, nysgjerrig og som ikke er et resultat av ytre påvirkning. Bevisst tilstedeværelse kan av og til inspirere deg til å endre på enkelte adferdsmønstre, spesielt de som kan være skadelige for deg selv eller for andre, men det er i og for seg ikke noen selvhjelpsmetode. Når du praktiserer bevisst tilstedeværelse, prøver du ikke å forandre den du er, men å bli mer helt og fullt til stede i det du opplever – med kroppen, tankene og følelsene dine, og med den innvirkningen de har på livet ditt. I denne prosessen vil du sannsynligvis komme til å bli bedre kjent med deg selv, lære å slappe av og frigjøre deg fra stress, og finne en metode for å navigere deg gjennom det intense presset du kanskje står overfor. Gjennom denne forsterkede oppmerksomheten vil du kanskje også bli mer var for dine egne tanker, følelser og handlinger, og denne aktpågivenheten vil gi deg større anledning til å foreta en positiv forandring dersom du skulle ønske det.
 En av meditasjonsstudentene våre fortalte hvor kjedelig hun syntes det var å gå tur med hunden sin. Men da hun virkelig begynte å legge merke til det som skjedde rundt henne, ble det plutselig en helt annen opplevelse. Hun følte at hun kom tettere i kontakt med kroppen sin, sansene hennes våknet til live, og hun så omgivelsene som om det skulle være første gang. Hun oppdaget detaljer ved trær og blomster som hun aldri hadde lagt merke til før. Duftene virket sterkere og mer varierte. Hun slappet av når hun merket varmen fra solen mot huden. Etter hvert som hun gikk mer og mer bevisst inn i øyeblikket i opplevelsen, følte hun en sterkere grad av takknemlighet og glede over aktiviteter som hun før hadde utført med motvillighet. Hun opplevde at til og med hunden hennes kunne føle forandringen i henne.

Til toppen

Om forfatter Susan Smalley

Susan L. Smalley er professor i psykiatri og grunnlegger av og direktør for Mindful Awareness Research Center (MARC) ved University of California. Hun har publisert et omfattende materiale om autisme, ADHD og mindfulness og er i ferd med å avslutte sin andre bok. Smalley er gift og har tre voksne barn. www.suesmalley.com

Diana Winston er direktør for Mindfulness Education ved MARC, der hun underviser i mindfulness for folk flest, helsearbeidere, lærere og andre yrkesgrupper. Hun er forfatter av Wide Awake: A Buddhist Guide for Teens, og CD-en Mindful Meditations. Winston har praktisert mindfulness siden 1989, og hun har tilbrakt et år som buddhistnonne. Hun bor i Santa Monica sammen med sin mann og datter. www.dianawinston.com

Til toppen