Minnenes spiral (Innbundet)

Et møte med den kraftfulle Dana-ånden som bærer bud om starten på en ny tidssyklus

Forfatter:

Lisbeth Lyngaas (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Spiral of Memory and Belonging
Oversatt av: Lyngaas, Lisbeth
ISBN/EAN: 9788202322878
Omtale Minnenes spiral

Et møte med Dana-ånden

Sjamanisme er en åndelig praksis som gir styrke og evne til å leve i et nært forhold til naturen og den åndelige verden, en måte som fremmer samhold, healing og en dyp bevissthet om sjelens liv. Sjamansk åndelighet er den opprinnelige økoterapien som kan hjelpe oss med å gjenopprette et hellig forhold til jorden. Sjamanisme var historiens aller første transpersonlige psykologiske retning, og den er det beste redskapet vi har i vår tid for å håndtere de intense vekstfasene som kan følge menneskesjelens innvielse, en utviklingsprosess han hevder foregår i spiral.

I Minnenes spiral forteller Frank MacEowen om sin egen prosess og visjonen om å bruke sjamansk bevissthet til å avklare ulike situasjoner og problemer i vår ordinære virkelighet. Enten det gjelder manglende inspirasjon, sykdom, problemer i personlige forhold – sendes sjeleenergien eller bevisstheten inn i andre dimensjoner og kommer tilbake med løsninger og svar. Det er en indre reise som kan gi dyp innsikt i livets mange aspekter.

MacEowen forteller at boken ”har boblet opp fra kildene i den irske jorden”. Den bygger på keltisk åndelighet og irsk sjamanisme, spesielt det å leve på sjamansk vis med utgangspunkt i den opprinnelige irske åndeligheten. Han beskriver de transpersonlige dimensjonene ved Irlands åndelige landskap, hvordan man bruker sjamanske bevissthetstilstander for blant annet å kontakte forfedrene, han tar opp temaer som healing, menneskehetens sjel og dens forhold til jorden, den enkeltes hellige forbindelse til livet og hvordan vi på best mulig måte kan utnytte vår fulle kraft.

Inn i en ikke-ordinær virkelighet
I sjamanismen omfatter virkeligheten flere dimensjoner. De forskjellige dimensjonene har ulike egenskaper, og gjennom sjamanreisen kan de oppsøkes med tanke på å hente innsikt. De gamle dikterne i det skotske høylandet gikk bevisst inn i en tilstand der sansene ble svekket. Slik kuttet de båndene til den ordinære virkeligheten og trådte inn i ikke-ordinære bevissthetstilstander der de kunne motta guddommelig inspirasjon. Har du lyst til å forsøke? Du trenger ikke være sjaman for å praktisere sjamanisme. Du kan følge veiledningene i boken som forteller hvordan du kan arbeide med energiene både i den synlige verden og i åndens usynlige riker ved å reise i bevisstheten. Reisen kan ha som mål å fremme helbredelse, hente veiledning generelt sett, løse problemer og gi inspirasjon, eller den kan handle om å slappe av og fylle på energireservene.
 
De tre spiralene og sjelens innvielse
I likhet med mange andre sjamanske folk så også irene for seg en tredelt verden. Ofte var den symbolisert ved den hellige kilden som stiger opp til overflaten fra dypet av jordens indre og gir næring til trær som strekker seg mot himmelen. Denne tredelte verdenen gjenkjenner vi som den tredoble spiralen i MacEowens arbeid. Han mener at den tredoble spiralen står for innvielse i kunnskap og at den var av grunnleggende betydning for de innfødte kulturene i de gamle keltiske landene.

I dette spiralmønsteret som er unikt for Irland, har MacEowen funnet et rammeverk som beskriver en åndelig virkelighet. Den søkende legger ut på sin indre reise og følger den første, nedadgående spiralen gjennom sjelens mørke natt. Reisen nedover kan være preget av kaos, vanskelige sinnsstemninger, intens frykt eller sorg, plagsomme drømmer og en følelse av tyngde, en forsterket bevissthet om å være utestengt fra livet. Spesielt overveldende kan den bli når personen som står i prøvelsene ikke lever i en kultur med forståelse for hvordan slike prosesser forløper.

Reisen nedover ender ved et punkt som kalles terskelens spiral, stedet mellom verdenene. Etter reisen langs den nedadgående spiralen som handler om oppstykking, om avgrunn, om å bryte opp og falle fra hverandre, blir man nå satt sammen igjen og får visjoner. Denne andre spiralen er også et sted for fredfylt, dyp selvgranskning, et sted for visjonssøking, der man samler seg etter reisen ned. Det er her vi møter det som har vært skjult. Mange opplever denne ”underverdenen” som et fysisk sted – mørke grotter, huler, steinkorridorer, graver og gravhauger, kan fylle drømmebildene i denne delen av sjelens innvielse.

Deretter fortsetter reisen langs den tredje spiralen, den oppadstigende, der man får evnen til å se. Av og til er det slik at når sjelens innvielse har funnet sted, vil det som tidligere fremsto som mørket, som underverdenen, åndeverdenen, plutselig bli forvandlet til et gledefylt og lysende rike, en overgangsfase som er rik på veiledning. Sammenlignet med den ordinære virkeligheten som ofte er preget av bekymring og uro, kan den ikke-ordinære virkeligheten ofte virke som et mer behagelig sted for de som har fått sin sjeleinnvielse i disse rikene på en autentisk måte. Dette er grunnen til at mange nye sjamanelever ofte sier at de ikke hadde lyst til å komme tilbake etter sin første vellykkede sjamanreise. Men sjamanisme handler ikke om å flykte fra den vanlige virkeligheten. Det handler om å integrere innsikt fra andre dimensjoner, å ta i bruk urkraften som man kommer i kontakt med og utnytte den for å skape sunnere og bedre livebetingelser i den ordinære virkeligheten.

Møte med urkraften
I Minnenes spiral tar Frank MacEowen et dypdykk i kilden til keltisk og førkeltisk åndelighet og hevder ut fra sine funn at den styrkende Dana-ånden, selve den opprinnelige livskraften, er i ferd med å stige frem på nytt i vår tid og at den bærer bud om begynnelsen på den neste tidssyklusen der vi vil overskride kulturens og religionens begrensende rammer – en ny tid der sjelen vil bli ledet til et nytt forhold til energiene i jorden, til den åndelige verden og til forfedrene. Denne energien er en del av en urgammel, menneskelig åndelighet som ligger til grunn for unike bevissthetstilstander. Disse aktiverer slumrende evner og dimensjoner som kan påvirke helbredelsesprosesser, gi skaperkraft, klarsyn og forvandling på mange plan. Han har selv erfart at utøvelse av sjamansk åndelighet kan legge til rette for dyptgripende prosesser der vi utvikler disse kreftene i oss. Blant annet forteller han om informasjonsoverføringer i form av energi som ikke bare endrer vår bevissthet, men som også skaper forandringer på kroppens cellenivå. Han sier at enkelte av disse energiene er som ”nedlastinger”, der informasjonen blir lagret og deretter avdekket for utøveren under bestemte betingelser.
 
Uansett om vi er bevisst på denne energien eller ikke, blir vi påvirket av det forholdet vi har til den. Vi kan oppleve å være i optimal flyt med livskraften – Dana – eller vi kan oppleve et brudd i de lysende båndene som forbinder oss med denne dimensjonen. Dana er en strøm av livsenergi som er tilgjengelig for alle. Vi har alle et grunnleggende forhold til den, selv om vi kanskje ikke bruker den irske betegnelsen. Navnet spiller ingen rolle, sier forfatteren, det som betyr noe, er den bevisste opplevelsen av energien. Ved å forstå denne energien kan vi få hevet bevisstheten og stimulere til en forsterket fornemmelse av bevisstheten i kroppens celler.

Er du opptatt av å bli bedre kjent med deg selv og se din forbindelse til naturen og kosmos, kan det være vel verdt å vandre noen skritt på sjamanens vei. Enten du er novise eller viderekommen vil du finne lærdom til praktisk utøvelse og ettertanke i Frank MacEowens bok, Minnenes spiral.

Til toppen

Om forfatter Frank MacEowen

Frank MacEowen, irsk-skotsk-amerikansk forfatter og sjamanlærer, har hele livet utforsket naturen, drømmer og bevissthet og er utøver av de gamle opprinnelige irske åndelige tradisjonene som er i fremvekst. Han veksler mellom å bo i Georgia, California og Irland.

Til toppen