Om du kunne snakke med en engel... (Heftet)

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Livsveileder og medium Gerry Gavin kanaliserer engelen Margaret som gir forbløffende svar på en lang rekke spørsmål om blant annet skjebne, helse, celleminner, personlige forhold, sex, dyr, død, karma, planetarisk endring - og selvsagt engler! 

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: If You Could Talk to an Angel
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202524012
Omtale Om du kunne snakke med en engel...

Ren og kraftfull

Gerry har kanalisert engelen Margaret i nærmere 25 år. Han kaller henne sin «overjordiske pennevenn», for kontakten begynte skriftlig. Hun har gitt ham personlig innsikt, og innsikt i vår verden. Gjennom Gerrys kanaliseringer har Margaret også veiledet mennesker over hele kloden.

Av Kari Kahrs

Da boken var i unnfangelsesprosessen, stilte Margaret spørsmålet: Hva om du kunne sette deg ned sammen med en engel med evne til å se "det store bildet" og få muligheten til å stille et hvilket som helst spørsmål du ønsket å få svar på? Det var som du skjønner Margaret som fant på bokens tittel, og som også foreslo at innholdet skulle bygges opp omkring hennes svar på brennende spørsmål mange av oss strever med å finne svar på!

 

Gerry tok Margaret på ordet, og sendte en oppfordring til flere hundre personer innenfor et bredt utvalg yrker, fra flere land og på mange forskjellige kontinenter, og til fremstående visjonære personer innenfor sjel, sinn og kropp-miljøet. De svarte med spørsmål om alt mellom himmel og jord, som engler, etterlivet og reinkarnasjon, med praktiske spørsmål om dyrevenner, personlige forhold, med spørsmål om meningen med livet og manifestering. Alle bokens kapitler er Margarets svar kanalisert gjennom Gerry. En av hennes sterkeste sider, sier Gerry, er evnen hun har til å forklare kompliserte temaer på en så jordnær måte at man plutselig føler seg langt klokere enn man mener man er!

 

Mer enn 50 spørsmål ble til slutt med i boken. Noen av svarene er så enkle at du vil bli forbløffet. Enkelte av svarene hennes kan nok bli betraktet som kontroversielle, som: Betinget kjærlighet ligger til grunn for alle vekt- og helseproblemer. Arvelige sykdommer er tankeformer som er overført fra foreldre til barn. Og: Det er av avgjørende betydning at dere går tilbake til et økologisk kosthold som ikke er gjennomsyret av kjemikalier. Maten er den største årsaken til skadene i det enteriske nervesystemet deres, og den er dermed den største årsaken til sykdom – kun overgått av stress. Og effekten av stress forsterkes av effekten av matvarene.

Lest i sin sammenheng er alle svarene hennes dypt innsiktsfulle.

 

Gerry finner Margaret

Margaret har vært Gerrys vokter i alle hans liv og i alle hans livsformer, men han har ikke alltid hatt evnen til å snakke med henne på samme måte som i dag. Han visste imidlertid at han hadde en skytsengel, han hadde bare ikke funnet ut hvordan han skulle få kontakt. Kunne bare engelen fortelle ham sitt navn, ville det skje, mente han. Derfor spurte han. Til sin forbløffelse så han bak lukkede øyne helt tydelig navnet "Margaret". Engelen måtte gjenta ordet flere ganger før Gerry forstod at det var sant. Engelen het Margaret! Snart følte han seg ledet til å ta frem penn og papir og skrive et brev til henne, om alle problemene han slet med. Mens han skrev, merket han til sin overraskelse at han var i ferd med å skrive et brev tilbake til seg selv. Dette var det aller første kanaliserte budskapet fra Margaret. Svarbrevet inneholdt hverken bedømmelser eller kritikk, men viste ham på hvilke måter han selv hadde vært involvert i å skape sine egne problemer. Margaret og Gerry har siden vært et par!

 

Hvordan er det å være engel?

Margaret forteller: Vi har evnen til å skape med tanken, og dermed bistå skaperen og sjelene med å bygge rammeverket for hele skaperverket. I egenskap av å være en forlengelse av skaperen innehar hver eneste engel et individuelt sett med ferdigheter som er en del av skaperens bevissthet. Det samme gjelder dere. Ved bruk av ferdighetene våre bistår vi sjeler i den hensikt å oppnå en utvidelse av lys, kjærlighet og medfølelse i hele universet.

 

Margaret har kommunikasjon som sitt ferdighetsområde. Det er derfor hun svarer så omfattende på spørsmål fra vår verden at det kan bidra til å forsterke den kjærligheten, medfølelsen og forståelsen vi har for hverandre. Hun sier at englene aldri vil bedømme, aldri bebreide, og aldri si at noen har rett eller tar feil. Hvis vi ber om englenes råd og de foreslår en bestemt måte å handle på, vil de aldri kritisere oss om vi ikke følger deres anbefalinger. De viser oss kjærlighet, og de vil også vise våre fiender kjærlighet. De vil alltid oppfordre oss til å være glad i oss selv – og til å være glade i andre, noe som ifølge Margaret skal være enkelt hvis vi befinner oss i vår sjels rene natur, som er den sanne, evige siden ved oss. Vårt egentlige vesen er, sier hun, ubetinget aksept og kjærlighet. Hun understreker at hvis de budskapene vi mottar ikke kommer fra ubetinget kjærlighet, medfølelse og glede, kommer de ikke fra en engel.

 

Ånd og sex og skaperkraft

Lite har gjennom historien blitt oppfattet som mer motstridende aktiviteter enn det åndelige og det seksuelle. Dette er så feil som det kan bli, ifølge Margaret: Den seksuelle energien er åndelig energi, eller sjeleenergi. Når du føler den, opplever du derfor en åndelig energi, spesielt når du tillater deg å føle den på en leken og glederik måte. Den fysiske prosessen virker også ytterst helbredende ettersom den frembringer kjemikalier i hjernen som virker stressreduserende og fremkaller en følelse av velvære.

 

Når vi har livlige seksuelle fantasier som etterfølges av handling, gjør vi nøyaktig det samme som vi blir anmodet om å gjøre når vi ønsker å manifestere noe ellers i livet vårt: Forestille oss det i fantasien og leve det ut. Men det er én stor forskjell; vi føler gjerne skyld over våre seksuelle fantasier. Margaret forklarer: Seksualenergien skapes i det samme chakraet som frembringer den kreative energien (harachakraet). Seksualenergien er en av de reneste formene for manifestering av energi dere eier – uten bedømmelsen og skyldfølelsen i forbindelse med seksuelle fantasier ville dere bli i stand til å utnytte utrolig mye mer av kraften på dette området.

 

Velg gleden!

Synes du vår tid ser svart ut og at englene glimrer med sitt fravær? Verden har alltid vært full av problemer, sier Margaret, og englene er der for alle som ønsker kontakt. Det er det vi velger å konsentrere oss om som skaper den globale energien. Margaret er en iherdig talsengel for kjærlighet og glede. Vi er alle av den samme energien, vi er evige skapninger, og uansett hva som måtte skje på jorden, er det kun en del av en langt mer omfattende historie som vi er blitt enige om å være en del av. Det som er viktig, sier hun, er at vi alltid kan velge gleden. Den eneste måten å løfte hatets, voldens og fryktens energi på er gjennom kjærlighet og mildhet, tro og tillit: Hvis dere vedvarende lever livet deres med dette som utgangspunkt, selv om dere ikke er opptatt av det som skjer i verden, skaper dere en positiv energi som strekker seg ut i verden og forandrer den.

 

Finnes det gode og onde handlinger? Spør du deg selv eller andre, er svaret mest sannsynlig ja. Spør du en engel, er ikke bildet fullt så tydelig: All menneskelig handling gir vekst på sjelenivå, sier Margaret. Selv de verste beslutninger med de verst tenkelige menneskelige motiver kan drive andre sjeler til forbløffende nivåer av energetisk vekst. Alt menneskelig er kun midlertidig for sjelen, og som sådan leder all erfaring til vekst – så vanskelig som det enn kan være for dere å tro på det.

Til toppen

Andre utgaver

Utdrag

På hvilket punkt trer sjelen inn i kroppen? Skjer det ved unnfangelsen, under svangerskapet eller rett før fødselen?

 

Dette spørsmålet dukker ofte opp i diskusjonene deres på jorden. Jeg skal forsøke å forklare dette på en så tydelig måte som mulig. Alt starter med at det høyere selvet tar en del av sin større sjeleenergi i den hensikt å plassere den i et nytt menneske. Når et menneskeliv skapes, vokser fosteret i moren som en del av morens bevissthet og en del av morens fysiske energi. Et menneskes livskraft forsterkes kontinuerlig ved at det tar til seg omliggende energi gjennom åndedrettet. Fosteret puster imidlertid ikke. Moren puster for fosteret og tilfører livskraft som gjør at det vokser.

 

I denne perioden registrerer hjernen og kroppen minner i den voksende cellestrukturen – men den er ennå ikke blitt til deg! Til forskjellige tider gjør fosteret seg kjent med morens energi og sin nye form ved å sende sin egen sjeleenergi inn og ut gjennom morens solar plexus-chakra, men den tar ikke permanent bolig umiddelbart. Den gjør seg bare vant med de begrensningene som den fysiske formen påtvinger den, og forsøker å finne ut hvor mye av sjeleenergien som må til for å understøtte den nye livsformen. Moren er generelt sett bevisst på disse flytende, sporadiske stundene, og vil føle fosteret som en unik skapning. Denne testingen av den fysiske "beholderen" skjer stadig oftere i de siste ukene av svangerskapet, og i de siste få dagene før fødselen skjer den daglig idet det høyere selvet vurderer den presise mengden energi som er nødvendig for å støtte opp under barnets liv.

 

Deretter, når barnet tar sitt første åndedrag ved fødselen, trekker det inn sin unike sjeleenergi. Det er i dette øyeblikket barnet og moren blir atskilte unike, bevisste energier. Hjernen og kroppen bevarer celleminnene fra fostertilværelsen, noe som er årsaken til at mange som har opplevd regresjoner til tidligere liv, antar at sjelen deres var til stede i fosterlivet. Men dere blir ikke en virkelig individuell skapning før i det øyeblikket dere tar det første åndedraget atskilt fra mor.

 

Den kroppen dere lever i har et meget avansert kommunikasjonssystem som er utviklet for å bevare optimal helse. Hver dag taler kroppen til dere og forteller hvordan handlingene deres påvirker dens velvære. Den kan tale til dere gjennom halsbrann etter at dere har spist en bestemt type mat, eller gjennom higen etter karbohydrater etter en anstrengende treningsrunde. Men den mest merkbare kommunikasjonen fra kroppens side skjer når den taler til dere gjennom smerte. Smerte er kroppens måte  å fortelle dere at noe er ute av balanse. Kanskje er det en skade i dette området, eller ubehaget kan være en bivirkning av kroppens helbredelsesprosess. Ofte er imidlertid smerte et resultat av celleminner som forsøker å fange oppmerksomheten deres! Hvis du ikke har hørt om celleminne før, skal jeg forklare det så enkelt som mulig. Kroppen din, denne jorden og hele universet er dannet av celler. I kroppens struktur ligger hvert eneste minne du har – fra den gangen du ble unnfanget og tilværelsen i livmoren til det siste minnet ved dødstidspunktet – lagret i kroppen din og i auraen din, det energetiske feltet som omgir kroppen. For at du skal få en klarere forståelse av prinsippet om celleminne, må jeg imidlertid først forklare forholdet mellom sjelen og hjernen.

 

Mens du vokste som foster, vokste hjernen i størrelse og funksjonsevne idet den kopierte alle bestanddelene i hjernen til foreldrene dine. De samlede sjelene oppgraderte den individuelle sjelens bevisste energi, slik at etter hvert som dere har utviklet dere som rase, viderefører dere mer og mer av den kollektive kunnskapen til hver nye generasjon. Dette er årsaken til at en treåring er i stand til å betjene teknologiske apparater som forbløffer barnets 80 år gamle bestefar. De unge er bokstavelig talt koblet for å være i bedre kontakt med, for å forstå, mange av de funksjonene som det virker som om de bare "vet".

 

Når dere er blitt født og kroppen modnes, fortsetter hjernen å lagre sine minner, som regel i form av komplette celler som rommer både det kognitive minnet (minnet om det som skjedde) og emosjonelle minner (minnet om de emosjonene som ble vekket av den aktuelle hendelsen). Hjernens viktigste funksjon er å sørge for at kroppen befinner seg i en balansert tilstand. Hvis noe skaker denne balansen, forsøker hjernen å minimere skaden ved å splitte celleminnet om den aktuelle hendelsen slik at de cellene som inneholder det emosjonelle minnet blir lagret i én del av kroppen mens de cellene som inneholder det kognitive minnet lagres et annet sted. (Den andre måten kroppen forsøker å beskytte dere mot traumer på, er gjennom sjeletap, som vi snakket om tidligere.)

 

Selv om denne prosessen beskytter dere på kort sikt, skaper den uvanlige cellestrukturer. Cellene blir lagret dypt i vevet eller i musklene, som regel på steder det er usannsynlig dere vil berøre rent fysisk, for eksempel dypt i mageveggen eller bak skulderbladene. Men ettersom lik energi tiltrekker lik energi, vil disse nye minnecellene, når dere støter på tilsvarende emosjonelle situasjoner i livet, dele seg og knytte seg til lignende celler, som splitter seg og reproduseres akkurat slik alle andre celler gjør. Ettersom de ikke er komplette celler, passer ikke disse "skjulte" cellene inn i strukturen i andre celler i det området der de er lagret, og ofte vil kroppen varsle dere om dette gjennom en fornemmelse av smerte.

 

Tenk et øyeblikk på de emosjonelle hendelsene i livet ditt. Kanskje ble foreldrene dine skilt da du var liten, og faren din, som du var meget glad i, flyttet hjemmefra. Den overveldende følelsen i forbindelse med at han forlot deg, førte til at hjernen splittet cellene i det kognitive og det emosjonelle minnet ditt i et forsøk på å hjelpe til med å kontrollere den fysiske og følelsesmessige smerten din. Så, mange år senere, slår kjæresten din på videregående opp med deg til fordel for din beste venn. Hjernen din gjenkjenner svikets energi, så når den splitter minnet, lagrer den cellene på samme sted som den lagret minnet om at faren din forlot deg. Tragedien rammer igjen mange år senere når din far, som har vært din nærmeste venn og støttespiller hele livet, dør i en bilulykke. Selv om du rent logisk vet at denne situasjonen er annerledes ettersom far ikke selv valgte å forlate deg, føler kroppen din at energien i hendelsen er den samme. Den overveldende emosjonen fra denne hendelsen leder oppmerksomheten til det lagrede celleminnet, som får kroppen din til å rope ut i form av fysisk smerte eller angst i et ønske om å kvitte seg med denne energien som ikke har noen positiv funksjon i kroppen. Selv om det i begynnelsen kan være snakk om et lett ubehag, vil kroppens påkalling bli høyere og høyere hvis du forsøker å ignorere den eller roe den med medisiner. I mange tilfeller ligger celleminner til grunn for mange fysiske sykdommer.

Til toppen

Om forfatter Gerry Gavin

Gerry Gavin er medium og livsveileder og har utviklet det populære seminaret Angels and Shamans der man lærer å opprette direkte kontakt med ens egne engler og veiledere. Han har arbeidet som spesialist på kommunikasjon og personlig kraft i mer enn 20 år og benytter en kombinasjon av moderne terapeutiske teknikker og urgamle sjamanske metoder.

Ved private avlesninger kanaliserer han Margaret, som formidler jordnære, men forvandlende råd fra englenes rike. Gerry har tidligere utgitt Brev fra en skytsengel. Han bor på en liten hestefarm i New Jersey. www.gerrygavin.com

Til toppen