Pistis Maria: tredje bok (Innbundet)

Serie: Pistis Maria 3

Forfatter:

Ruvende om Jesus og Maria Magdalena: Om det som skjedde den gang, om det som har skjedd siden og om det som skjer nå ...

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 367
Forlag: Liv forlag
Språk: Bokmål
Serie:
Serienummer: 3
ISBN/EAN: 9788283301052
Kategori: Religion
Omtale Pistis Maria: tredje bok

I menneskehetens tjeneste

Pistis Maria: Tredje bok er en omfattende kanalisering med detaljer fra de to bibelske skikkelsenes liv og virke, og om den galaktiske planen som lå til grunn for deres misjon om å heve menneskenes bevissthetsnivå. Misjonen ble ikke fullført. Derfor gjør deres energier seg gjeldende nå. 

(Av Kari Kahrs)

Maria Magdalena presenterte seg for Anne Gjeitanger for første gang da hun arbeidet med boken Peters morgen (2005), en kanalisering av apostelen Peter. Den første opplevelsen av kanalisering kom helt uventet på den tidligere forlagsredaktøren og gryende romanforfatteren; det var med stor forskrekkelse og vantro at hun skrev ned tanker som ikke stammet fra henne selv. Den spesielle kontakten med toneangivende historiske skikkelser fortsatte, først og fremst med Maria Magdalena. I forfatterens siste kanaliserte bok opptrer også Jesus, over godt og vel halvparten av sidene – hans ord er symbolsk nok flettet sammen med Marias, gjennom annethvert kapittel.

Hvem var Magdalena?

Det finnes mange legender, tolkninger og kanaliseringer som forteller om Maria Magdalena. Likevel vet vi veldig lite, og spørsmålene er mange: Hvor kom hun fra? Var hun prostituert? Hva skjedde med henne etter Jesu død? Anne Gjeitangers formidling sammenfaller delvis med annet vi har hørt og lest, men går langt videre og inneholder langt flere detaljer. Det fremkommer tydelig hvorfor hun angår oss i dag: Gjennom sin kanal ønsker Magdalena å gi oss en forståelse av det kvinnelig guddommelige og hva kvinnen og det kvinnelige fortsatt har til gode å fullføre som oppgave til beste for menneskehetens utvikling. Anne Gjeitanger håper boken vil kunne oppheve et skille mellom hvem de som levde den gangen var og hvem vi som lever nå er, og at dette vil gjøre oss mer ansvarlige for livene vi lever.

 

Forente energier

Anne Gjeitanger håper alt stoffet Magdalena og Jesus formidler skal hjelpe oss til å hjelpe hverandre på veien dit hvor det kvinnelige prinsippet i sann forening med det mannlige blir utgangspunktet for en rettferdig fordeling av ressurser og styreformer som ikke utbytter noen, og for en fremtid der fellesskap kan oppstå mellom mennesker som gjenkjenner seg selv i hverandre og ser det guddommelige i alle. Vi befinner oss i den delen av menneskehetens historie hvor foreningen av det mannlige og det kvinnelige i hver enkelt kan bidra til større samhandling og mindre konflikt i det vi ser rundt oss.

Maria + Jesus = sant
I begynnelsen opplevde Anne Gjeitanger en del motstand i seg selv fordi hun fikk utfordret sine egne forestillinger og tabuer om Maria og Jesus. Hun har også hatt et ønske om at Maria Magdalena skal være mild og snill og ikke en temperamentsfull kvinne, slik hun av og til kommer gjennom i kanaliseringene. Det fremkommer også at det var et seksuelt forhold mellom Maria Magdalena og Jesus. Det er Anne Gjeitanger klar over at vil vekke anstøt hos enkelte. Hun vet at det bryter med vår kulturs oppfatning av hva seksuelle energier er, hva de kan brukes til og hvordan de kan misbrukes. I denne sammenhengen handler det om å rette sine energier mot å komme i kontakt med det guddommelige, men i vår kristne tradisjon er seksualitet belastet med så mye synd at det ikke er lett å akseptere en slik tanke, sier hun.

Med stor kraft formidles også den lidelsen og undertrykkelsen som har vært en del av kvinners historie gjennom 2000 år. Den største utfordringen ved å presentere Magdalenas kanaliseringer i bokform, sier Anne Gjeitanger, har vært alle de menneskelige følelsene i det hun formidler, mye sorg og stor tapsfølelse er knyttet til hennes minner fra den tiden hun levde. Det var ikke et lykkelig liv ved siden av Jesus, slik andre kanaliseringer forteller om. Når kanaliseringene preges av sterke følelser, bidrar det imidlertid til at Magdalena blir tydeligere og fremstår som en av oss, sier hun.

Vår guddommelighet

Maria Magdalena forklarer flere av de sidene ved Jesu liv som gjennom kristendommens lære gjør ham forskjellig fra folk flest. Han forklarer dem også selv – miraklene, healingen, oppstandelsen. Forklaringene er ment å vise oss og få oss til å erkjenne at vi i dag har det samme potensialet som det han utviklet i løpet av sitt liv på jorden. Ved å realisere våre iboende muligheter kan vi iverksette de endringene vi ønsker for en bedre verden og en lysere fremtid for menneskeheten. Dette ble forsøkt formidlet den gang, men uten hell. Til Jesu’ fortvilelse så menneskene rundt ham ikke på ham som en som viste dem hvem de selv var. De gikk dermed glipp av muligheten til å realisere sin egen guddommelighet. Nå blir vi gitt en ny sjanse til å inngå et samarbeid med gudene og lystre vår egen vilje til vekst og ikke underkastelse.

 

Vi får høre at vi er alle mestere, men ikke våger å erkjenne det verken i oss selv eller andre. Jesu’ nærvær i oss er viktig for å vekke oss til en bestemt frekvens å fungere på, og for å forene dem som finner frem til denne frekvensen i seg selv. Det handler om å se utover sorg, lidelse, baksnakking og uutholdelighet, og bidra til at den frekvensen som gjør det mulig å forholde seg til andre, heves.

I kanaliseringene sies det at hvis ikke Maria Magdalena er der og kan sette handlinger ut i livet, vil Jesu ord være dødfødte og hans tanker nytteløse slik verden nå ser ut. Jesus sier selv at det er Maria Magdalena, kvinnen, som kan inspirere verden med handling; det er hun som kan iverksette et annet prinsipp om likeverd. I boken fortelles det at Maria Magdalena gjorde alt det mulig i Jesus som realiseringen av et feminint prinsipp vil innebære i en hvilken som helst mann: evne til medfølelse og empati, og en opplevelse av å være sammenvevd med livet. Men all den tid vi ikke evner å bruke energiene våre på best tjenlige måte, vil vi alltid være avhengig av at andre handler på våre vegne. Her ligger poenget ved å lære å beherske sine egne energier, å heve frekvensen, for dermed å kunne gå i bresjen for en annen måte å tenke på, om samfunnet og fremtiden.     


Som leser gjør man seg tanker om hvorvidt man selv har kontakt med ens fulle og sanne kraft. Andre del av boken, «Malerinne. Muse.» kan gi en pekepinn; der møter vi engelske Elizabeth Siddal (1829–1862) som allerede i Anne Gjeitangers første Magdalena-bok ble omtalt som en av Maria Magdalenas senere inkarnasjoner. Hennes stemme demonstrerer noen av de mekanismene i et liv som kan hindre realiseringen av et sjelepotensial, på tilsvarende måte som mange kvinner også i vår tid møter indre og ytre motstand på veien mot å finne frem til og stå opp som seg selv – «reise seg som en Maria».

«Jeg er Jesus fra Nasaret. Ingen av mine liv er sanne, ingenting har egentlig hendt, med mindre jeg velger å se det slik. Jeg kan se det som om alt er løgn og baksnakkelse, og agere som om ingenting har betydning. Eller jeg kan velge å ville vel fortsatt, velge ikke å la ting seile sin egen sjø, men bidra. Hjelpe til: Ville lyset for menneskene, ville mening og betydning for dem, ville vekst, ville stagge misunnelse og gråt og be dem lyse for hverandre.»

Til toppen

Om forfatter Anne Gjeitanger

Anne Gjeitanger (f. 1963) har siden debuten som forfatter i 2005 utgitt syv skjønnlitterære romaner. I 2014 kom den første av tre frittstående bøker med Maria Magdalenas kanaliserte formidlinger om forholdet mellom henne og Jesus av Nasaret – Pistis Maria: Arven etter Maria Magdalena, i 2015 fulgte I kamelens øye, og i 2016 Pistis Maria: Tredje bok. Hun har også ugitt den kanaliserte boken Peters morgen (2005).

Til toppen

Bøker i serien