Pustens mirakel (Innbundet)

Helbred deg selv ved hjelp av ditt eget åndedrett

Forfatter:

Toril Øien Eller (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 288
Forlag: Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Miracle of the Breath
Oversatt av: Eller, Toril Øien
ISBN/EAN: 9788204141699
Omtale Pustens mirakel

Pust deg til visdom og bedre helse

For tusener av år siden utviklet hinduistiske yogier og kinesiske vismenn effektive metoder for å kontrollere pusten. Teknikkene brukte de til å mestre frykt, helbrede sykdom og nå en tilstand av opplysthet. De visste at all opplevelse av smerte og frykt er direkte kontrollert av pusten. Den gamle visdommen lever fortsatt. I Pustens mirakel har Andy Caponigro gjort den tilgjengelig for deg og meg.

Kari Kahrs
Pusten kontrollerer all opplevelse av smerte og frykt, og den bærer i seg noen av de sterkeste helbredende energiene i universet. Når vi mestrer de kreftene som bor i åndedrettet, kan vi utvikle en unik evne til å helbrede sjel, kropp og sinn. Skrifter fra tidligere tiders vismenn inneholder utallige referanser til åndedrettets helbredende krefter, men de gir lite praktisk veiledning i hvordan vi kan tilegne oss disse ferdighetene, kanskje fordi den viktigste kunnskapen om kontroll av pusten tradisjonelt har vært ansett som esoterisk viten som bare skulle være tilgjengelig for de innvidde. I Pustens mirakel avsløres disse hemmelighetene. I tillegg inneholder boken konkrete beskrivelser av pusteteknikker som gjør det mulig å omsette den eldgamle kunnskapen i praksis her og nå.

Pusteblokkering er motstand mot egne følelser
Følelsene går dit pusten går. Pusten og følelsene er så tett knyttet til hverandre at vi faktisk kan forandre hva vi føler ved å forandre måten vi puster på. Forsøk på å stenge av for uønskede følelser ved å endre pustestrømmen er kilden til all indre konflikt og tvil, sier Andy Caponigro. Hver gang vi holder pusten for å stenge for frykt eller smerte, skapes det motsetninger i sinnet, kroppens forsvarsevne svekkes, og vi blir mer utsatt for smittsomme sykdommer. Han hevder også at indre konflikt er den egentlige årsaken til depresjonen i ”klinisk depresjon” og trettheten i ”kronisk tretthetssyndrom”.

Pustens mirakel inneholder konkrete meditasjons- og pusteteknikker som bidrar til helbredelse og åndelig vekst; enkle teknikker som løser opp blokkeringer i pusten og renser ut den ubevisste frykten som er fanget i sinn og kropp. I løpet av kort tid kan du oppleve å bli bedre av en rekke fysiske og følelsesmessige lidelser, fra hodepine og fordøyelsesbesvær til angstanfall og søvnløshet.

Pust og bli frisk
Etter mange år med studier, øvelser og undervisning i pusteteknikkene som presenteres i Pustens mirakel, har Andy Caponigro fått bekreftet at vi alle er født med evnen til å helbrede oss selv ved hjelp av pusteteknikker. Det er en av de enkleste og mest naturlige helbredelsesmetodene som finnes. Vår fysiske, mentale og åndelige helse avhenger fullstendig av pustens helsetilstand.

Pusten kontrollerer hver eneste mentale, fysiske og åndelige prosess i oss. Det betyr at åndedrettets tilstand er et bilde på hvordan det står til på alle andre plan i kropp og sinn. Når pusten er rolig og fredelig, har kroppen og sinnet også ro. Er pusten usikker og forstyrret, vil tankene og kroppen også være ute av lage. Hver gang vi holder pusten for å skjerme oss mot frykt eller smerte – noe de fleste av oss gjør automatisk – skaper vi blokkeringer i pusten som hindrer livskraften i å strømme gjennom kroppen. Over tid kan pusteblokkeringene utvikle seg til uvaner som kan legge grunnlaget for en rekke mentale og fysiske problemer.

Frykt er forbindelsen mellom pusteblokkeringer og alle sykdomstilstander. Med skade eller sykdom følger også smerte og frykt, som kontrolleres helt og fullt av pusten. I begynnelsen kan blokkeringene manifestere seg som en vag følelse av uro eller lettere fornemmelser av anspenthet og stress i kroppen. Over tid kan ubehaget forverres og ta form av konkrete sykdommer. For eksempel kan en uklar følelse av mental uro utvikle seg til alvorlige følelsesmessige forstyrrelser, som kronisk angst, depresjon, paranoia eller tvangspreget atferd. En tilsvarende opplevelse av nervøs spenning i kroppen er årsaken til langt flere fysiske problemer enn de fleste leger er klar over.

Caponigro har blant annet erfart at de fleste pustelidelser, som astma, emfysem, søvnapné og kols, først og fremst skyldes fryktbaserte blokkeringer i åndedrettet. Selv om faktorer som allergi, forurensing og røyking ofte spiller en vesentlig rolle i utviklingen av pustelidelser, er de som regel ikke den opprinnelige årsaken, bare faktorer som forverrer tilstanden. Forfatteren har sett på nært hold hvordan pusteblokkeringer kan forårsake fysiske og emosjonelle problemer, og healingteknikkene hans har avdekket at alle sykdomstilstander i kropp og sinn er uløselig knyttet til blokkeringer i åndedrettet. Dette omfatter til og med fysiske problemer som tilsynelatende skyldes utenforliggende årsaker, som for eksempel ulykker, infeksjoner og medfødte lidelser.

Pust deg til indre ro
Selv om pusteblokkeringer påvirker hver eneste tanke, følelse og celle i kroppen, merker vi dem sjelden når vi er våkne fordi de har blitt en del av vår væremåte. Meditasjon over pusten vekker en følsomhet og en indre bevissthet som gjør det mulig å se de skjulte blokkeringene og granske dem. Når vi mediterer, vil det første vi legger merke til være de overfladiske forstyrrelsene i pustemønstret. De viser seg i form av forskjellige spenninger, slapphet, ujevn rytme, og kortvarige opphold i pustestrømmen. På de dypere nivåene av meditasjon kan man oppfatte understrømmene av angst som skapes ved at pusten fortrenges på grunn av frykt.

De samme teknikkene som gjør det mulig å finne og oppløse blokkeringene i pusten, gjør det også mulig å ”drenere” den underbevisste strømmen av angst som vedlikeholder symptomer og sykdom, og å forsterke strømmen av livskraft til områder av sinnet og kroppen som tidligere var blokkert og underernært. Meditasjon stilner tankestrømmen og leder oss inn i en fryktløs, rolig og observerende tilstand. Det er først når vi er i denne observerende tilstanden, at vi kan hente frem de følelsene omkring smerten og frykten som vi opprinnelig stengte av for, og gi dem den oppmerksomheten de trenger.

Grundig veiledning
Andy Caponigro har lagt spesiell vekt på å presentere øvelsene på samme måte som han gjør på seminarene sine. Det er kanskje derfor teknikkene er så enkelt og så klart beskrevet at det er lett å puste seg gjennom dem. Faren er at man kaster seg over øvelsene før hele boken er lest og fordøyd. Forfatteren anbefaler at man først leser boken fra begynnelse til slutt, uten å prøve seg på pusteøvelsene. Deretter kan man ta for seg teknikkene som et separat prosjekt. Teknikkene er knyttet til konkrete lidelser. Han har også tatt med hva man kan forvente av resultater etter hver øvelse.

Andy Caponigro har helbredet ved hjelp av pustens kraft i mer enn tretti år. I Pustens mirakel har han systematisert og samlet all sin kunnskap og erfaring for at vi skal bli i stand til å mestre vår frykt, helbrede oss selv og styrke vår åndelige utvikling – ved hjelp av vårt eget åndedrett.

Til toppen

Om forfatter Andy Caponigro

Andy Caponigro har bakgrunn som konsertgitarist. Han begynte å arbeide med pusteteknikker for å forbedre sine musikalske ferdigheter, og lærte dem også bort til sine elever. Til hans store overraskelse ble ikke bare elevene flinkere; kroniske smerter og plager forsvant også! Så langt har han hjulpet hundrevis av mennesker som lider av kroniske sykdommer og tunge psykiske problemer og som ikke er blitt bedre etter tradisjonell behandling.

www.miracleofthebreath.com

Til toppen