Samenes historie fram til 1750 (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 429
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202196721
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Omtale Samenes historie fram til 1750

Grundig om samenes historie

Bokomtale ved Ragnhild Mork

Samene er ikke en samlet folkegruppe, men to. Det er forfatterne av boken Samenes historie fram til 1750 som skriver dette.

Starten på denne historien ligger i det siste årtusenet før Kristi fødsel, da en differensiering mellom gruppene tok til. Gradvis begynte kystsamene på den ene siden å erstatte fangst med jordbruk og orienterte seg mot sørskandinaviske samfunn. De som bodde i de indre, østlige områder spesialiserte seg derimot på fangst og knyttet nærmere kontakter med øst.

Andre problemstillinger forfatterne tar opp er blant annet hvor samene opprinnelig kom fra, hvorfor forholdet mellom samene og menneskene i omkringliggende områder ble så mye dårligere fra middelalderen av, og tvangskristningen som tok til en tid før år 1600.

Allerede på 1870-tallet argumenterte etnologer for at samenes innvandring til Norden skjedde som ”en Strømning østerfra over det nordlige Russland”. Dette ”østerfra” var foruten Russland, Sibir. Det var primært etnologene som tok for seg samene, et fagfelt som ble kalt lappologi. Blant historikere var holdningen at samenes fortid ikke tilhørte de historiske disiplenes arbeidsområde. Blant annet hevdet Ernst Sars at Norge aldri ville kunne bli en nasjon fordi landet omfattet to ”raser”.  Samene var ikke særlig interessant for de historiske disiplinene. Først fra 1980-tallet ble forskningen på samene innen historie og arkeologi av betydning og ”den historiske tausheten” var dermed slutt.

Forfatterne er Lars Ivar Hansen, som er professor i eldre historie ved Universitetet i Tromsø; Bjørnar Olsen professor i arkeologi ved samme universitet. De to er av Nordens fremste kjennere av samisk historie.

Boka har en akademisk form, men forfatterne formidler stoffet med god penn og på en ryddig måte. Dette gjør boken leservennlig og spennende for alle som ønsker mer kunnskap om eldre samisk historie. Den er et viktig bidrag til å skrive samene inn i den nordiske historien, for uten samisk deltakelse ville den vært en amputert historie.

Andre del av samenes historie, fra 1750 og frem til i dag, er under arbeid og planlagt utgitt i desember 2009.

Til toppen