Særlig sensitiv (Innbundet)

La sårbarheten bli din styrke

Forfatter:

Nina Kraft (Oversetter)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Highly Sensitive Person
Oversatt av: Kraft, Nina
ISBN/EAN: 9788202401955
Kategori: Selvutvikling
Omtale Særlig sensitiv

La sårbarheten bli din styrke

«Du er altfor følsom!» Hørt den før? Kanskje har du i likhet med Elaine Aron fått mange slike kommentarer i livets løp og følt deg annerledes enn andre.

Av Kari Kahrs

Elaine Aron var overbevist om at hun hadde en alvorlig karakterbrist som for enhver pris måtte skjules. I voksen alder fant hun heldigvis ut at det ikke var noe i veien med henne, hun var bare høysensitiv – heldigvis, for det har resultert i hjelp til likesinnede og i boken Særlig sensitiv.

Høysensitive personer er fra barnsben av svært følsomme. Derfor er det viktig i voksen alder å lege sårene livet har påført. Sykdom, problemer i familien, på skolen og i venneflokken går sterkere inn på høysensitive enn andre. De lider også under at de ofte føler seg annerledes. Mange høysensitive er i tillegg svært forsiktige med å slippe løs de indre kreftene som trengs for å bearbeide sår fra fortiden fordi de vet hvilke intense følelser det kan fremkalle.

Særlig sensitiv bygger på forfatterens mangeårige forskning, dybdeintervjuer, observasjoner fra undervisningssituasjoner, samtaler og individuelle konsultasjoner i psykoterapi som omfatter flere hundre høysensitive personer. Boken har allerede gått sin seiersgang over store deler av verden.

Å ha et sensitivt eller følsomt nervesystem er et normalt personlighetstrekk som forekommer hos 15–20 prosent av befolkningen, sier Elaine Aron. Sannsynligvis er det medfødt. Det medfører at man er seg bevisst små nyanser i omgivelsene, noe som er en stor fordel i mange situasjoner, men det betyr også at man lettere blir overveldet når man oppholder seg i svært stimulerende miljøer for lenge. Høysensitive barn opplever ofte at de faller utenfor, ikke passer inn i vennegjengen. Derfor kan de også oppleve at velmenende foreldre og lærere gjør sitt beste for å hjelpe dem med å overvinne «sjenansen».

Heller få, nære venner
Høysensitive unngår helst fremmede og styrer gjerne klar av festlige anledninger og andre gruppesituasjoner fordi de er blitt avvist av mennesker og grupper tidligere. De passet aldri inn i idealet om lett og uanstrengt omgang med nye mennesker, de ble strengt bedømt for det, og holder seg derfor unna mennesker de føler seg utrygge på. Hele 70 prosent av høysensitive personer har en tendens til å være introverte. Det betyr ikke at de misliker mennesker, sier forfatteren, det er heller slik at de foretrekker få, nære relasjoner i stedet for en stor vennekrets, og at de ganske enkelt ikke trives i store selskaper og folkemasser.

Det sosiale ubehaget, eller «sjenansen» mange høysensitive personer opplever ute blant folk skyldes nesten alltid overstimulering. Man oppfører seg og snakker på en måte som gir inntrykk av at man mangler sosiale ferdigheter. Det kan bunne i en redsel for å virke klossete, for ikke å vite hva man skal gjøre eller si, noe som kan være nok til å utløse overstimulering hos høysensitive personer. Men Elaine Aron fremhever fordelene ved å være høysensitiv og gir råd om problemer som høysensitive personer ofte møter. De fleste høysensitive personer hun har behandlet ved hjelp av rådene i Særlig sensitiv hevder at innsikten de har tilegnet seg har forandret tilværelsen dramatisk i positiv retning.

Viktig å bli kjent med seg selv
Etter mange års erfaring med høysensitive personer og etter et helt liv som høysensitiv, har Elaine Aron erfart at det er fort gjort å bli innblandet i situasjoner som ikke egentlig er den høysensitives problem. Den store følsomheten kan føre til at de lett blir fanget i andres rotete liv, at de forteller mer om seg selv enn de egentlig mener, og at de litt for raskt kan bli litt for private – ikke så rent sjelden med feil personer.

I Særlig sensitiv presenterer hun flere løsninger som kan gjøre tilværelsen enklere for høysensitive. Blant annet understreker hun betydningen av å forstå hva det innebærer å være ekstra sensitiv, hvordan dette trekket henger sammen med resten av personen, og hvordan andre menneskers negative holdninger kan påvirke og prege. Hun har erfaring for at det er til stor hjelp om man lærer å betrakte fortiden på en ny måte basert på erkjennelsen om at man er født høysensitiv. Mange såkalte nederlag i livet kan ha vært uunngåelige fordi verken en selv, foreldre, lærere, venner eller kolleger forsto personligheten. Når erfaringene betraktes på bakgrunn av den nye forståelsen, sier hun, vil selvtilliten øke.

Samvittighetsfulle og årvåkne
I arbeidet som danner grunnlag for Særlig sensitiv, har Aron blant annet foretatt sammenligninger mellom høysensitive og ikke-høysensitive personer. Det viste seg at høysensitive personer er flinkere til å avdekke feil og til å unngå å gjøre feil, de er meget samvittighetsfulle, spesielt er de gode til å løse oppgaver som krever årvåkenhet, nøyaktighet og hurtighet. Nervesystemet hos høysensitive personer gjør at de oftere enn andre er spesialister på finmotorikk, de har mindre tendens til å tenke lineært og logisk, men desto større evne til å tenke kreativt. Den store følsomheten gjør at de blir lettere påvirket av koffein og andre stimulerende stoffer – med mindre de er svært vant til dem, og de er sensitive for partikler i luften, noe som kan føre til lidelser som pollenallergi og utslett.
 
Intense sanseinntrykk
Et typisk tegn på høysensitivitet er de intense sanseinntrykkene. Det som vanlige mennesker opplever som moderat stimulerende, stressende, spennende eller utfordrende, virker mye sterkere på høysensitive personer. Og det som vanlige mennesker opplever som overstimulerende, kan virke direkte oppskakende eller utmattende på høysensitive personer.
Høysensitive tar inn stimuli som går andre hus forbi, enten det dreier seg om subtile lyder, synsinntrykk eller fysiske inntrykk som smerte. Grunnen er ikke at høysensitive har bedre hørsel, syn eller andre sanser enn folk flest. Forskjellen ligger trolig i at sanseinformasjonen blir grundigere bearbeidet, sier Elaine Aron.

Høysensitive personer kan også ha vansker med å fremvise ferdighetene sine når de blir observert og når prestasjonene blir målt og veid. Ettersom de bearbeider informasjon på et svært dypt nivå, kan det for utenforstående virke som om de ikke får med seg det de skal, mens det som egentlig skjer er at de bruker litt lengre tid og ender med å forstå og huske ting bedre enn de fleste. Ettersom høysensitive er mer mottagelige for subtile inntrykk og forskjeller, er de også ofte mer intuitive enn folk flest. De bare «vet» uten å kunne forklare hvordan og hvorfor. En del høysensitive er visjonære, meget intuitive kunstnere eller oppfinnere. Andre er ganske enkelt samvittighetsfulle, forsiktige og kloke mennesker. 

Øvelser som styrker og gir ro
Ettersom høysensitive personer fornemmer de små, subtile tegnene som andre ikke ser, og derfor kommer fortere i en tilstand av overstimulering som er mer intens enn det som er behagelig, har Aron utviklet øvelser som er til hjelp for dem som ikke har anledning til å oppsøke henne personlig. Ved slutten av hvert kapittel i boken har hun lagt inn praktiske og enkle øvelser som skal gjøre hverdagen lettere. «Du ble født til å være blant rådgiverne og tenkerne, de åndelige og moralske lederne i samfunnet,» sier hun. Da er det vel ingen grunn til å nøle!
Lurer du på om du er høysensitiv? Ta testen på hjemmesiden til Foreningen for høysensitive i Norge: www.hsperson.no
Les et utdrag fra boken på www.energica.no

Til toppen

Andre utgaver

Særlig sensitiv
Bokmål Ebok 2013
Særlig sensitiv
Bokmål Heftet 2014

Flere bøker av Elaine N. Aron:

Utdrag

Hvordan du bør tenke på at du skiller deg ut
Nå håper jeg at du ser ditt personlighetstrekk i et positivt lys. Men egentlig synes jeg det er best om du ser på det som noe nøytralt. Høy sensitivitet blir kun en styrke eller en svakhet i ulike konkrete situasjoner. Siden trekket eksisterer hos alle høyerestående dyr, må det være verdifullt i mange sammenhenger. Min magefølelse sier at trekket overlever i en viss prosentandel sensitive i alle høyere dyrearter fordi det er nyttig å ha noen individer som har blikket for de viktige, små signalene. 15–20 prosent kan være et akkurat passe antall individer til at flokken oppdager farer, finner nye mattyper, skjønner hva de unge og syke i flokken trenger, og hva man kan vente fra andre dyrearter.
 
Det er åpenbart like nyttig å ha noen i sin gruppe som ikke er så kvikke til å lete etter farer. Man trenger noen som styrter ut i det uten å tenke seg så mye om – for å utforske alt nytt, og for å kjempe for flokken og området den bor på. Alle samfunn trenger begge typer individer. Og kanskje er det behov for flere av de mindre sensitive fordi det er større risiko for at de blir drept? Men dette er naturligvis bare spekulasjoner.
 
Min magefølelse sier også at mennesker har større nytte enn andre arter av sine HSP*-er. Høysensitive bedriver mer av det som gjør oss annerledes enn andre dyrearter: Vi ser for oss muligheter. Mennesker, og vi HSP-er mer enn andre, er intenst klar over fortid og fremtid. Man sier gjerne at nød lærer naken kvinne å spinne, og i så fall må HSP-er bruke langt mer tid enn andre på å forsøke å finne opp løsninger på menneskelige problemer, for vi er jo mer følsomme overfor sult, kulde, usikkerhet, utmattelse og sykdom.
 
Iblant hører man at mennesker med vårt trekk er mindre lykkelige eller har svakere evne til å føle lykke. Vi kan selvsagt oppfattes som ulykkelige eller lunefulle av ikke-HSP-er fordi vi bruker så mye tid på å tenke over meningen med livet eller døden og hvor komplisert alt mulig er – å se livet i sort-hvitt er ikke noe for oss. Ettersom de som ikke er så sensitive ikke ser ut til å være så opptatt av slike ting, kan de mene at vi må være ulykkelige. Og vi blir slett ikke noe lykkeligere når de forteller oss at vi er ulykkelige (ut fra deres lykkedefinisjon), og at vi utgjør et problem for dem fordi vi virker ulykkelige. Den slags anklager kan jo gjøre alle og enhver ulykkelige!
 
Aristoteles så dette tydelig, han skal ha spurt: ”Vil du heller være en lykkelig gris enn et ulykkelig menneske?” Et høysensitivt menneske foretrekker en sterk opplevelse av å være bevisst og dypt menneskelig. Selv om det vi er bevisst på, ikke alltid gir oss grunn til glede.
 
Jeg mener selvsagt ikke at HSP-er er griser. Ikke at vi er en elite heller, selv om jeg er sikker på at enkelte vil påstå det. For de fleste HSP-er vil enhver følelse av overlegenhet uansett bare vare i fem minutter, etter det gir den oss skyldfølelse. Det jeg ønsker, er rett og slett å få flere av oss til å føle at vi er like bra som alle andre.

Arv og miljø
Kanskje undres du over om du har arvet dette trekket, særlig hvis du faktisk kan huske at du en gang ble sensitiv eller mer sensitiv enn før.
 
I de fleste tilfeller er det arvelig. Dette er grundig påvist, særlig fra studier av eneggede tvillinger som har vokst opp hver for seg, men som har utviklet seg temmelig likt – det er alltid et tegn på at et trekk i hvert fall delvis er genetisk bestemt.

På den annen side får ikke alltid begge de eneggede tvillingene som vokste opp adskilt, dette personlighetstrekket. For eksempel vil alle tvillinger utvikle en personlighet som avspeiler hvordan moren oppdro ham eller henne. Det gjelder selv om hun ikke er biologisk mor. Det finnes trolig ingen arvelige trekk som ikke kan styrkes, svekkes, dukke opp eller forsvinne helt hvis vi blir utsatt for sterke nok opplevelser eller påkjenninger i livet. Et barn som bare er litt arvelig sensitivt, kan for eksempel trekke seg helt tilbake dersom det opplever stress hjemme eller på skolen. Det forklarer hvorfor barn med eldre søsken oftere er høysensitive – uten at det behøver å ha noe med gener å gjøre. På samme måte viser studier at apeunger som er blitt traumatisert fordi de tidlig er blitt skilt fra moren, oppfører seg som aper som er født sensitive når de blir voksne.
 
Omstendigheter kan også undertrykke sensitiviteten. Mange barn som er født sensitive, presses hardt til å bli dristigere av foreldrene, skolen og vennene. Det kan noen ganger redusere følsomheten dersom man bor i støyende omgivelser med mange mennesker, vokser opp i en tallrik familie eller tvinges til mer fysisk aktivitet. På samme måte kan sensitive dyr som behandles på en bestemt måte, miste noe av sin naturlige fryktsomhet, i hvert fall sammen med enkelte mennesker og under spesielle forhold. Det er imidlertid usannsynlig at det underliggende trekket forsvinner helt.

Og hva med deg selv?
Det er vanskelig å vite for en voksen person om man har arvet et personlighetstrekk eller utviklet det i årenes løp. Den beste prøven (som ikke er feilfri) er om foreldrene dine opplevde deg som følsom helt fra du var nyfødt. Spør moren og faren din hvis du kan, eller snakk med den personen som ellers tok seg mest av deg, om hvordan du var i de første seks månedene etter fødselen.
 
Du vil sannsynligvis finne ut mest hvis du ikke fritter dem direkte ut om du var ”sensitiv”. Spør heller mer åpent om hvordan du var som baby. Fra historiene de forteller da, forstår du ofte svaret. Deretter kan du spørre om du oppførte deg på måter som er typisk for høysensitive babyer: Var det krevende å bade deg og skifte på deg, var du vanskelig i matveien, var du følsom for lyder? Hadde du ofte kolikk? Brukte du lang tid på å sovne inn, våknet du ofte om natten og særlig når du var overtrett?
 
Husk at dersom foreldrene dine ikke hadde erfaring med andre barn på samme alder, hadde de ingen å sammenligne med og la kanskje ikke merke til noe spesielt. Siden foreldre ofte lastes for alt som går galt i sine barns liv, kan det også være at de føler behov for å overbevise både deg og seg selv om at alt var perfekt da du var liten. Hvis du ønsker det, kan du berolige dem med å si at du vet at de gjorde sitt beste, og at alle babyer er litt vanskelige iblant, men at du ønsker å vite på hvilken måte akkurat du var vanskelig.
 
*HSP: høysensitive personer.

Til toppen

Om forfatter Elaine N. Aron

Elaine N. Aron har forsket på sensitivitet siden 1992 og skapte begrepet Highly Sensitive Person (HSP). Hun er utdannet ved San Francisco Jung Institute og arbeider i San Fransisco og New York. I tillegg til å skrive bøker arrangerer hun seminarer og driver utstrakt opplysningsarbeid i sensitivitet.
Se www.hsperson.com

Til toppen