Sjelens vekst (Heftet)

Healing gjennom utforsking av tidligere liv

Forfatter:

Lisbeth Lyngaas (Oversetter)

Klienter i regresjon forteller at vi før fødselen lager en blåkopi av det livet vi skal leve på jorden. Blåkopien fyller vi med mening og hensikt. Åndelige veiledere og opphøyde mestere hjelper oss. Bli kjent med din førfødselsplan, lær om de syv sjelearketypene, din sjelestråle og ditt forhold til kosmos.

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: The Evolving Soul
Oversatt av: Lyngaas, Lisbeth
ISBN/EAN: 9788202482077
Omtale Sjelens vekst

Livet handler om å utligne karma

Å lege sårene fra tidligere liv gjennom å helbrede forhold, gi oss selv omsorg og arbeide oss gjennom frykt og tap, er nøkkelen til sjelelig vekst og utvikling. I hvert liv blir vi gitt nye muligheter.

Hvert liv blir planlagt før vi fødes, for å fremme vår egen utvikling, men også det som skal bli til beste for verden og universet. Etter hver inkarnasjon får vi på det åndelige planet i samvær med et råd av kloke eldre en grundig gjennomgang av livet vi nettopp har levd. Hensikten er å evaluere fremgangen vi har oppnådd. Det handler aldri om straff og fordømmelse. Det handler alltid om hvordan vi best mulig kan utvikle oss fra det ene sjeletrinnet til det neste.

 

I hvert eneste jordeliv inkarnerer vi med en guddommelig intelligens og en guddommelig hensikt, sier Linda. Livet er en kontinuerlig syklus: Vi fødes, dør, og fortsetter livet i det åndelige riket. Så starter syklusen på nytt. I hver ny inkarnasjon drives vi av sjelens iboende ønske om å tilegne seg mer visdom fra liv til liv. Hva som kommer ut av fremtiden, er imidlertid avhengig av at vi er bevisste på fortiden for å kunne bli leget i nåtiden. Da kan vi gå modig fremover i stadig vekst mot høyere visdom.

 

Oppdagelsen av det som har skjedd i tidligere liv, er som en kost som feier gulvet rent: Når vi forløser og kvitter oss med omstendigheter fra et tidligere liv som har virket som en hindring i det nåværende livet, skaper det en følelse av frihet og åpenhet som vi aldri tidligere har kjent. Det blir enklere å leve ut livsplanen vår.

 

 

Hvorfor vanskelige liv?

Som sjeler i evig utvikling har vi levd i hundrevis av legemer. Enkelte inkarnasjoner er fredfylte og behagelige; vi har gode relasjoner, vi har jobb og interesser vi trives med og god helse, noe som også preger kvaliteten på hvor og hvordan vi bor. Vi har imidlertid alle også levd liv som har vært vanskelige, og som er ment å gi en rask og intens sjelelig vekst. Sjelen har en overbyggende intensjon som overføres fra det ene livet til det neste, og hvert liv har en separat plan som utvider og forsterker sjeleutviklingen. Jo høyere du klatrer opp utviklingens stige, desto større innvirkning har du på utformingen av livsplanen din. Samtidig blir hver inkarnasjon mer kompleks og utfordrende. Når vi vet at det finnes en overliggende plan for vårt liv i evigheten, for jorden og for universet, sier Linda, og når vi gjør oss kjent med tidligere liv og hendelser som har preget sjelen vår, blir det enklere å forstå tegnene i dette livet, akseptere vår nåværende livssituasjon og justere kursen.

 

Guddommelig forbundet   

På bakgrunn av opplevelsene klientene hennes kan fortelle om i sine regresjoner, tar Linda også for seg vårt forhold til de himmelske riker. Hun viser oss at sjelens vedvarende utvikling og organiseringen og koordineringen av vår skjebne faktisk er rettferdig og rasjonell, selv om det kanskje ikke alltid virker slik. Som hun sier: «Mange tror kanskje ikke, eller fatter ikke, at det finnes en høyere styring av sjeler og bevissthet. For konflikter, massedrap og krig, økonomisk ustabilitet, naturkatastrofer og manglende respekt for miljøet viser oss en verden i kaos.»

 

Sjelen utvikler seg gjennom hver utfordring i dette livet. Når vi dør og befinner oss mellom livene, vil den sjeleenergien som ga kroppen liv, vende tilbake til den åndelige dimensjonen for å forenes med den større helheten som utgjør sjelen, eller om du vil: det høyere selvet eller det overbevisste. Sjelens grunnleggende rolle er uforanderlig gjennom alle våre inkarnasjoner, og den inkarnerte sjelen er bare et fragment av vår guddommelige energi, det høyere selvet. Våre evner og interesser og måten vi forholder oss til andre mennesker på, er et klart avtrykk av vår innerste kjerne.

 

Livsplanen din

Sjelearketypen din er det evige grunnlaget som er uforandret fra det ene livet til det neste. Livsplanen din endrer seg derimot fra liv til liv for å styrke sjelens utvikling. Som en støtte for livsplanen har du en bestemt kropp med en bestemt menneskelig personlighet. De er utformet bevisst for at du skal nå de målene du har sagt deg villig til å ha med i livsplanen din denne gangen.

 

Lindas regresjonsklienter beskriver hvordan livsplanen deres ble utarbeidet i tiden mellom livene. De forteller at i det himmelske riket foregår det et møte i noe som kalles «utvelgelsesrommet». Der står «filmlerreter» som viser hvilke valgmuligheter du har for neste inkarnasjon. Ofte finnes det tre eller fire slike skjermer som viser deg mulig fysisk form og mulige livsvilkår. Åndelige veiledere er alltid tilgjengelige for å gi støtte og råd når det trengs i jordlivet vårt. Linda forteller at jo mindre utviklet sjelen er, desto mer bistår de åndelige veilederne sjelen. Jo mer utviklet sjelen er, desto mer overlates valg av videre vekst til den enkelte. Hvert skritt og hver beslutning vi tar, blir vurdert med ubetinget kjærlighet. Likevel, sier hun, gir de åndelige veilederne oss gjerne et ekstra puff for å få oss til å konfrontere hindringer med tanke på vår vedvarende utvikling. Vi kan kanskje ta en avstikker i ny og ne, men vi kommer aldri vekk fra sporet, sier hun. Veiene er mange, målet er alltid det samme: sjelens vekst.

 

Gamle kjente

Gjennom liv etter liv skjer sjeleutviklingen gjennom relasjoner til andre mennesker, som ofte er sjeler vi har kjent i tidligere inkarnasjoner. Linda sier at vi alle har minst én annen sjel i vårt nåværende liv som vi har levd sammen med i mange liv. Utviklingen styres gjennom de største utfordringene og den høyeste gleden. Sjelens vei mot vekst utvikler seg fra en sterk vekt på «meg», til en overbyggende fornemmelse av ydmykhet og forståelse for menneskehetens behov.

 

Linda er opptatt av at vi er på vei inn i en ny tidsalder der det skjer en stor åndelig gjenoppvåkning blant en voksende og viktig del av befolkningen i USA og Europa. Dette, sier hun, er spesielt viktig fordi det omfatter velutdannede og beleste mennesker i sosiale og yrkesmessige posisjoner der det er mulig å påvirke kulturens rådende ideer og trender. Innenfor denne gruppen, sier hun, vil flere enkeltstående trossystemer bli smeltet sammen til en ny åndelig overbygning. Denne er basert på mystisk innsikt som skiller seg klart fra de religiøse dogmene som er velkjente for folk flest.

 

I Sjelens vekst viser Linda og et utvalg av hennes mange regresjonsklienter oss de grunnleggende sidene ved det som er typisk for den åndelige oppgraderingen som foregår i vår tid. Enten du allerede har utforsket tidligere liv eller er nysgjerrig, vil Sjelens vekst kunne bidra til økt selvinnsikt og inspirere til større selvrealisering. 

Til toppen

Andre utgaver

Sjelens vekst
Bokmål Ebok 2017

Flere bøker av Linda Backman:

Utdrag

Du inkarnerer for å øke både din individuelle visdom og den kollektive visdommen. Når du beveger deg gjennom livene dine fra det tettere til det lysere, avanserer du fra inkarnasjoner som først og fremst er sentrert rundt din egen sjelevekst, til liv som tjener menneskehetens utvikling. Den kunnskapen du oppnår i hvert liv, er ikke bare til nytte for deg som individuell sjel. Prøvelsene dine forbedrer også hele menneskeheten og universet. Det blir gradvis lettere og lettere for deg å oppdage den bakenforliggende grunnen til at du inkarnerer. Du oppdager at du er her for å stå til tjeneste. Til slutt når du et utviklingsnivå der du tjener som lærer eller veileder for andre sjeler. Dette omtales av og til som "oppstigning".

           

Husk at det ikke finnes noe som er bedre eller dårligere når det gjelder hvilket nivå av sjeleutvikling du befinner deg på. Du er der du er på veien, enten det tilsvarer andre klasse, ungdomsskolen eller universitetet. Livet på jorden gir deg de utfordringene du må møte for å kunne operere i menneskelivet ut fra sjelens synspunkt, og ikke ut fra det menneskelige egojeget. Livet er smeltedigelen der du lærer å overvinne det drepende grepet som menneskelig frykt og bekymring har på sjelen, og heller stole på at du alltid er elsket og støttet fra det høyere riket. Hver ingrediens i livet ditt, uansett hvor enkel eller kompleks den er, gir mulighet for vekst.

           

Uansett hvilke valg du tar i livet, er alt vel, for du får hele tiden en ny mulighet til å lære. Hver hendelse i livet er et fag i det jordiske klasserommet, og de settes i bevegelse av de sjeleavtalene du har inngått. Du vil bli stadig mer bevisst på "hvorfor du er her nå", når du godtar at det som trenger å skje, ganske enkelt skjer. For å si det på en litt annen måte: Når du godtar at hendelsene og menneskene i livet ditt er der for å styrke utviklingen i din egen og andres sjel, vet du at slike livslekser stammer fra sjelens visdom og påtrykket fra de åndelige veilederne dine.

           

Hvert liv har et pensum som på sjeleplanet er utarbeidet for å forsterke og utvide sjelens bevissthet og evner. Når du godtar at alle livets erfaringer har som mål å flytte deg til en høyere klasse i sjeleutviklingens skole, blir livet lettere å håndtere. Alle hendelsene i livet ditt gir deg et vindu så du kan få vite hvem du er, hvorfor du er her, og hvordan du kan fortsette å utvikle deg som sjel. Velvillig åndelig veiledning er hele tiden tilgjengelig for deg som støtte på reisen fremover. Det aller beste rådet jeg kan gi, er at du må ha tillit og godta at frykt er et signal på at du står overfor en mulighet til vekst.

 

Sjeleminnekoden

En forståelse av tiden i morens livmor før fødselen kan ofte vise seg å være svært viktig for klienten. Dette gjelder ikke bare den bestemte kroppen og de evnene som er valgt ut før fødselen. Man vil også kunne forstå det nåværende livet på en måte som man aldri tidligere har klart. Hvorvidt klienten var ivrig etter å reinkarnere eller ikke, gir ofte en innfallsvinkel til hans eller hennes holdning til livet i dag. Han eller hun kan bli klar over et forhold til mor som lå nedlagt, på godt og vondt, før fødselen. Noen oppdager at de kjente en kjærlighet fra moren i livmoren, men at de aldri har merket den i livet i dag. I hvor stor grad vi er påvirket av mors følelser i svangerskapet, er ofte svært viktig for holdningen vår til livet. En regresjon avdekker og gjenoppretter samhørigheten, eller mangelen på den, med den sjelen som føder oss. I tillegg kan tiden i livmoren kaste lys over den sjeleminnekoden som går på uløste, omfattende temaer fra tidligere liv, for eksempel manglende lyst til å inkarnere igjen.

           

Sjeleminnekoden er et energimessig lager du bærer med deg, og det er innprentet med opplevelsene fra alle de tidligere livene dine. Du er ganske enkelt et produkt av de viktigste erfaringene dine i tidligere liv. Hver opplevelse definerer deg på mange ulike måter, som for eksempel:

 

•          liv som mann i motsetning til kvinne (likevekten i å leve som begge kjønn)

•          liv i fattigdom i motsetning til liv i aristokratiet eller andre former for privilegier

•          liv som geistlig

•          liv levd primært på to geografiske steder og i to klimaer

•          liv der man dør ung

•          liv uten kjæreste

 

Uløste elementer fra ett eller flere tidligere liv som ligger nedlagt i sjeleminnekoden, kan føre til frykt, unnvikenhet, fysiske symptomer og annet. Jeg har for eksempel arbeidet med utallige klienter som er redde for, og som unngår, å binde seg i romantiske parforhold. Under regresjonene til tidligere liv beskriver de ofte traumatiske omstendigheter der enten ektefellen døde, eller klienten døde ung og etterlot seg en partner som måtte ta seg av flere småbarn. Sjeleminnekoden inneholder de energimessige, følelsesmessige og fysiske restene av tidligere liv som kan gjøre det vanskelig for oss å ta klare avgjørelser i livet i dag.

           

På samme måte kan oppdagelsen av det som har skjedd i tidligere liv, være som en kost som feier gulvet rent. Med andre ord: Når vi forløser og kvitter oss med omstendigheter fra et tidligere liv som har virket som en hindring i det nåværende livet, skaper det en følelse av frihet og åpenhet som vi aldri tidligere har kjent. Det blir enklere å leve ut livsplanen vår.

           

Ofte har vi mer enn ett tidligere liv der beslektede omstendigheter begrenser livet vårt i dag. Her utvikler det seg et mønster fra det ene livet til det neste, der vi trekker grunnløse slutninger om våre egne evner, eller om hvordan andre vil behandle oss. Du kan ha levd et liv for 1500 år siden som er knyttet til de uutforskede, merkelige eller undergravende overbevisningene du har i dag. Kanskje tankegangen din var altfor avansert for andre mennesker på den tiden. I livet ditt i dag unnlater du å være åpen om det som er dypt meningsfullt for deg, av frykt for at du vil bli utstøtt. Tenk gjennom hva slags engstelse du bærer på som kan være knyttet til opplevelser i tidligere liv. 

Til toppen

Om forfatter Linda Backman

Linda Backman er psykolog og regresjonsterapeut med over tretti års erfaring i å lede enkeltpersoner i sjeleregresjon ved hjelp av hypnoterapi som gir tilgang til fortiden og livet mellom livene. Hun er sterkt engasjert i å fremme en universell bevissthet om den retningen innenfor sjelens utvikling som leder til aksept av enhet og forening av alle mennesker og kulturer i vår verden. Linda Backman har utgitt flere bøker og også etablert en mysterieskole i Boulder, Colorado. 

www.ravenheartcenter.com

Til toppen