Tekst og virkelighet i rettskildelæren (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 1070
Forlag: Cappelen akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202198220
Kategori: Jus
Omtale Tekst og virkelighet i rettskildelæren
Det er stigende oppmerksomhet omkring rettsfilosofiske problemstillinger i våre dager. For den som vil ta del i diskusjonen om rettskildelærens utvikling, er Tekst og virkelighet i rettskildelæren et nødvendig verk å sette seg inn i.


Tekst og virkelighet i rettskildelæren handler om den teoretiske metodelærens metodologiske og normative premisser. Boken viser bl.a. hvordan grunnperspektivet har skiftet fra tekstfortolking til formålsrealisering og avveining av reelle hensyn. Dette har legitimert skjønnsfriheten i rettsapparat og forvaltning. Bergo trekker linjene fra 1900-tallets rettsrealisme til vår tids statsdominerte samfunn, der rettens autonomi er truet på viktige områder. Han ser dette i sammenheng med rettsteoretikernes nedvurdering av muligheten for klare metoderegler, og deres fokus på juss som en totalavveining av 'samfunnsmessige hensyn'. Dette har gjort retten til et godt redskap for den politiske, byråkratiske og vitenskapelige eliten.
Bergo viser hvordan nyere internasjonal filosofi kan få praktisk betydning for metodeforståelsen i jussen, og bidra til ny debatt om løsninger som lenge har vært ansett som 'opplagte'. Han peker i Tekst og virkelighet i rettskildelæren på muligheten for en mer stringent og tekstorientert metode.Boken kan med fordel leses sammen med Bergos bok, Høyesteretts forarbeidsbruk, som kom ut på Cappelen Akademisk Forlag i 2000.

Til toppen