Tiltak mot vold i helsetjenesten (Heftet)

en håndbok om forebygging, håndtering og oppfølging

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 93
Forlag: Medlex norsk helseinformasjon
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788278417829
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Tiltak mot vold i helsetjenesten
For å sikre den enkelte ansatte en trygg arbeidsplass skal det enkelte arbeidssted ha utarbeidet en plan for å håndtere og forebygge trusler og vold. Planen skal inneholde skriftlige rutiner og instrukser for hvilke tiltak som skal iverksettes i ulike situasjoner. I tillegg må de ansatte få nødvendig opplæring og trening i å forebygge og håndtere trusler og vold.

Håndboka tar for seg utfordringen med vold fra pasienter eller brukere rettet mot ansatte, og den gir kunnskap om trusler og vold som fenomen.

Den lærer oss:

- å vurdere og iverksette tiltak som sikrer at ansatte i minst mulig grad utsettes for trusler og vold

- å iverksette systematiske tiltak som sikrer tilstrekkelig opplæring og vedlikehold av ferdigheter i å forebygge og håndtere trusler og vold i arbeid med mennesker

- å iverksette systematisk tiltak som sikrer at arbeidstakere får nødvendig oppfølging etter trusler og vold på arbeidsplassen

- å iverksette systematiske tiltak for å melde, registrere og følge opp episoder med trusler og vold

Håndboka er bygget opp i fire hoveddeler:

Del 1: Vold og aggresjon som fenomen

Del 2: Forebygging av vold og utagerende atferd

Del 3: Håndtering av aggresjon og fysisk vold

Del 4: Oppfølging og etterarbeid Hver hoveddel avsluttes med arbeidsoppgaver.

Bakerst i boka finnes sjekklister til bruk ved trusler og i voldssituasjoner. Ved å lese boka og arbeide med oppgavene får man et godt grunnlag for å lage konkrete tiltaksplaner mot vold i helse- og omsorgstjenesten.

Til toppen

Flere bøker av Ole Greger Lillevik og Lisa Øien: