Kjære medlem

Sjaman Durek turnerte landet vårt tidligere i år, sammen med Prinsesse Märtha Louise. Fra scenen delte de opplevelser og erfaringer som har styrket deres egen kraft. I Spirit Hacking byr Sjaman Durek på mer, og ikke minst på sin utrolige livshistorie uløselig knyttet til sjamanopplæringen han har mottatt fra han var barn.

«Tante Hazel lærte meg hvordan jeg skulle ri på pusten min inn i åndeverdenen, der jeg kunne opprette kontakt med de forfedrene og åndene som den dag i dag lærer meg nye saker og ting.»

«Samarbeidet» har nedfelt seg i praktiske metoder som han kaller spirit hacks. I Spirit Hacking deler han dem med deg slik at du kan styrke din kraft.

«Jeg fatter ikke hvordan han greier å gjøre de tingene jeg har vært vitne til,» sier gründer Dave Asprey i forordet, og miljøforkjemper Paul Hawken mener at «Sjaman Durek rett og slett vil endre din oppfatning av virkeligheten.»

Nina Normann Ferguson,
redaksjonssjef

Spirit Hacking (Innbundet)

Sjamanske metoder for å gjenvinne din personlige kraft, skape indre forvandling og gjøre verden lysere

Forfatter:

Kari Kahrs (Oversetter)

Sjaman Durek forklarer på jordnært vis hva sjamanisme er: ingen religion, men en levemåte med potensial til å kunne endre livet ditt til det bedre. Med praktiske metoder og teknikker

Hovedbok Avbestill Avbestillingsfrist 28.10.
Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
Originaltittel: Spirit Hacking
Oversatt av: Kahrs, Kari
ISBN/EAN: 9788202645564
Omtale Spirit Hacking

Gjennom mørket til lyset

Av Kari Kahrs

Sjaman Durek, en fargeklatt både i det indre og i det ytre, og en lysets og kjærlighetens mann, er ikke nådig. Han har sin klare oppfatning av hva vår tids mørke består i, hva det kommer av og hva han med sine unike krefter kan utrette når det gjelder å motarbeide mørket og bringe lyset inn.

På et fysisk nivå, sier han, er mørket et rike som rommer alt som ikke er i overenstemmelse med kjærligheten. Mørket sniker seg inn i menneskesinnet i form av negative tanker. Jo mer vi konsentrerer oss om den negative tanken, jo lettere tilgang til vårt innerste vesen gir vi mørket. Selv om tankene ikke nødvendigvis er onde, er de ødeleggende. Sjaman Durek hevder at de er plantet i oss av det systemet vi vokser opp i for å gi mørket næring, og at de eksisterer for å kontrollere og svekke oss, isolere oss og hindre oss i å erkjenne våre egne muligheter og vår hensikt. Og det er vi selv som lar det skje. 

Ved en korsvei
En mørklegging på jorden er ikke noe nytt, sier Sjaman Durek. Det som gjør vår tids mørklegging unik, er omfanget. Den skjer globalt, og den påvirker hver eneste skapning på jorden. Han beskriver klimaendringene og de kraftige utslagene i værforholdene som jordens forsøk på å gjenopprette likevekten, og understreker at det er på tide at vi bringer lyset inn. Vi mennesker må se det kaoset vi har skapt på jorden, og vi må gjøre endringer hvis vi skal overleve som art. Vi står ved en korsvei som inviterer til et fullstendig skifte av retning og levemåte. 

Men, sier sjamanen, mørket er også en invitasjon til å avgjøre om vi skal fortsette å tenke i strid med våre egne interesser og drive planeten lenger inn i mørket, eller om vi skal konsentrere tankene våre i oppbyggelig retning og ta ansvar for oss selv og for den situasjonen vi befinner oss i, og favne lyset. Det er både en personlig og en felles beslutning. Den eneste måten vi kan forandre verden på, sier han, er ved å forandre vår måte å tenke og være på.

En sjaman av vår tid
Sjamanismen er bygget på at alt står i forhold til alt. Som Sjaman Durek sier: «Vi sjamaner utelater ingenting, og vi avskriver ingenting med bedømmelse og intoleranse. Vi engasjerer oss i alle livets sider med utgangspunkt i åpenhet og ydmykhet, slik at vi kan lære og vokse.» Med kraft og innsikt trekker han opp forbindelsen mellom det ytre mørket og menneskets indre mørke, og viser hvordan det å bringe lys til det indre vil bringe lys til det ytre.

Sjaman Durek beskriver seg som åndesjaman. Åndesjamanisme er en av de eldste sjamanske tradisjonene på jorden, og åndesjamanene ikke er avhengige av medisiner, planter eller andre jordiske virkemidler for å utøve sitt virke. De går direkte til kilden, direkte til åndene. Da forfedrene oppsøkte Sjaman Durek som barn for å starte opplæringen i sjamanisme, tok de ham med til andre verdener i andre dimensjoner og presenterte ham for åndene, slik at han kunne utvikle et personlig forhold til dem. Opplæringen dreide seg om å bli kjent med deres energi og hvordan han kunne påkalle deres støtte for å hjelpe mennesker i vår dimensjon.

Inkarnert for å hjelpe
Sjaman Durek forteller at hans livsoppgave – den egentlige årsaken til at han inkarnerte – var å hjelpe menneskeheten med å tre inn i sin egen kraft. Han har gått i lære hos mystikere, åndelige lærere og eldste over hele vår verden og i de verdenene som eksisterer tett på oss, men som kun de færreste som lever på jorden har kontakt med.

Da Durek Verret, som han egentlig heter, vokste opp, gjorde faren alt som sto i hans makt for å holde sønnen unna sjamanismen. Han forsøkte både med det gode og det onde, men Dureks trass og utholdenhet var sterk. Å trosse faren var imidlertid skremmende, for det innebar at han utsatte seg for å bli utstøtt. Men sterk vilje og betingelsesløs kjærlighet og hengivenhet til ånden, vant over frykten. Når han ser tilbake, angrer han ikke et øyeblikk på at han forble tro mot seg selv og trosset faren med alt det innebar av fysisk og psykisk avstraffelse. 

Vi skaper fremtiden nå
Som voksen ble Sjaman Durek på sin vei mot å bli fullbefaren sjaman, alvorlig syk og var død i flere minutter – en historie han beskriver i detalj i boken. Åndene var hos ham, han ble ledet til virkeligheter i andre dimensjoner, virkeligheter som blir manifestert ut fra den måten vår ånd drømmer på. Det er drømmene våre som bestemmer hvilke virkeligheter vi manifesterer, og hvilke virkeligheter vi opplever. Det betyr at når vi drømmer renere hav, når vi drømmer mer effektive energikilder, når vi drømmer fred og kjærlighet, da vil disse drømmene bli vår virkelighet. «Vi må innse at fremtiden, i likhet med fortiden, helt og holdent er vårt eget skaperverk,» sier Sjaman Durek. 

Drøm den verden du vil se
«Hvis du ønsker at verden skal være annerledes,» sier Sjaman Durek, «er det din jobb å drømme den annerledes – være og utstråle hver eneste egenskap du ønsker å se i din verden.» Ønsker vi å se reell og positiv forandring på kloden, må vi drømme nye drømmer. Det betyr at vi må betrakte verden gjennom en utvidet linse, drømme en ny og bedre virkelighet for hele verden, uavhengig av hvordan virkeligheten måtte fremstå her og nå. Mørket bruker oppmerksomheten vår til å holde liv i den nåværende felles drømmen. Men den nåværende felles drømmen kan ikke overleve uten vår oppmerksomhet. Når vi drømmer imot mørket – det vil si at vi drømmer en større, lysere og lettere drøm enn den som mørket projiserer på virkeligheten vår – da vil hele vår verden bli forvandlet.

Til toppen

Om forfatter Sjaman Durek

Sjaman Durek er sjette generasjons sjaman som har viet flere tiår til studier av ulike kulturer, av sjamanisme og sjamansk praksis. Det han legger størst vekt på i sitt virke, er å undervise, å formidle hvordan sjamanisme kan bli en livsstil som gjør det enklere å tilpasse seg utviklingen i den tiden vi lever i.

Han er oppvokst i California med en mor av norsk-indisk avstamning og en far opprinnelig fra Haiti. I tillegg til å være sjaman og aktiv i arbeidet med å styrke kvinners innflytelse over sin egen situasjon, er han forfatter og aktivist samt tidligere spaltist i The Huffington Post.

www.ShamanDurek.com

Til toppen

Utdrag

Selv om medisinkvinnen sa til meg at jeg kom til å dø to dager før det skjedde, fikk jeg allikevel et kjempesjokk da jeg faktisk døde. Det var vanskelig nok for en livskraftig tjuesju år gammel mann å begripe sin egen dødelighet mens han gikk i lære hos sjamanske eldre i jungelen i Belize, men da anfallene slo til og organene mine etter hvert sluttet å fungere og min døde bestemor viste seg i rommet på sykehuset og sa at jeg måtte slappe av i smerten og la døden ta meg – vel, det er den typen opplevelser som virkelig slår en i bakken, om du skjønner hva jeg mener.

Å dø var et av overgangsritualene mine som sjaman – enda en av de brutale innvielsene som brøt ned kroppen min og tilintetgjorde egoet mitt, og oversvømte bevisstheten min med hellig lærdom, leksjoner og innsikt og opplysthet som fullstendig forandret den forståelsen jeg hadde av virkeligheten. Opplevelsen etterlot meg ganske hudløs, og ganske ydmyk. Den forsterket evnene mine og befestet min hengivelse for ånden, og gjorde det dermed mulig for meg å bli til større nytte for menneskeheten og til større nytte for kloden – men det skjedde først etter at jeg var kommet ut av koma og hadde healet hjerneskaden min og lært meg å gå på nytt.

Jeg hadde studert og praktisert sjamanisme helt fra forfedrene først begynte å oppsøke meg da jeg var barn, men allikevel ble alt forandret da jeg døde. Da jeg døde, ble sjamanens merke uutslettelig etset inn i kroppen min, i sinnet mitt og i ånden min, for til tross for alle New Age-påfunn som hevder det motsatte, blir man ikke sjaman fordi man tar en tur til Peru, kjøper en poncho, synger noen sanger om hellige planter og lærer hvordan man blander en frodig ladning med ayahuasca. Du blir sjaman fordi åndene velger deg som sjaman. 

Sjamaner har vært en integrert del av hver eneste stamme og hver eneste kultur fra de første menneskene satte sin fot på jorden. Ordet «sjaman» betyr «en som vet». Sjamaner samler sin kunnskap ved at de reiser mellom dimensjoner og fungerer som sendebud mellom den fysiske verden og åndeverdenen. Sjamanen benytter et bredt utvalg åndelige virkemidler og teknikker for å kommunisere med ånder, forfedre, elementer og alle slags usynlige energier, eksistenser og intelligenser, til beste for hele stammens helse og velvære. 

Sjamaner oppfatter virkeligheten gjennom et utvidet perspektiv der man erkjenner livskraften, det hellige og det guddommelige i alle jordiske livsformer, inkludert dem som finnes i dyreriket og planteriket. Sjamanen er verken bundet av tredimensjonale begrensninger eller de fem sansene. Det er egentlig ingen av oss, men de fleste mennesker er programmert til å fornekte de oversanselige evnene sine, til å fornekte eksistensen av den ikke-materielle virkeligheten, og til å fornekte de åndelige rikene helt og holdent. Men mest av alt er mennesker programmert til å fornekte sin egen kraft, noe som har ført til at mange er strengt bundet til en meget snever, meget begrenset materiell opplevelse av virkeligheten slik den oppfattes gjennom de tradisjonelle fem sansene. 

Ettersom sjamaner oppfatter virkeligheten utover denne tredimensjonale konstruksjonen, forstår de at alt har liv, og at alt har intelligens. Dermed ikke sagt at alt har evnen i seg til komplekse kognitive utvekslinger. La oss ikke gli over i det latterlige. Jeg kommer aldri til å føre en dyp samtale om Shakespeare eller om kvantemekanikk med en platanlønn, men trærne står rake, de har dype røtter, og de har på sitt vis mye visdom å formidle. Sjamanen benytter åndelige virkemidler for å få tilgang til visse åpninger i oppfattelsen som gir oss muligheten til å kommunisere og dele forbindelser med de øvrige intelligensene som deler planeten sammen med oss.

 

Dette er ingen ayahuasca-greie
Nå for tiden er det mange som forveksler sjamaner med personer som har tatt navnet til kraftdyret sitt, bærer perler og brenner palo santo og gir plantemedisin til folk. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger det har skjedd at når noen får vite at jeg er sjaman, går de automatisk ut fra at jeg gir folk en rus, hvilket jeg ikke gjør.

Faktisk finnes det mange forskjellige typer sjamaner. Det finnes rotsjamaner, som arbeider spesielt med rotmedisiner og rotånder. Det finnes vannsjamaner, blant annet i Indonesia, som arbeider kun med elementet vann og med vannånder. Det finnes sjamaner som arbeider med dyr, og som tilbyr de toksinene som de utvinner av dem. Og ja, det finnes sjamaner som arbeider med psykoaktive planter – planter som åpner visse porter i oppfattelsen som gjør det mulig å kommunisere med ånden – planter som peyote, iboga, san pedro-kaktus og ayahuasca.

Nå som plantemedisin blir stadig mer på moten og ayahuasca er siste skrik, dukker alle disse personene opp som tilbringer helgen iført hvitt og inntar psykedeliske stoffer og spyr i Tupperware-boller og har overveldende opplevelser. De kommer storøyde og strålende ut etter seremonien med et lykksalig smil, med en fantastisk kjærlighet til menneskeheten og jorden, og med en dyptgripende forståelse av den gjensidige sammenhengen mellom alt som er. Så forteller de vennene sine om den fantastiske mystiske opplevelsen, og mottar all denne åndelige kreden fra folk flest, og all denne sosiale prestisjen. Men så, et par uker senere, setter noen en stopper for aktiviteten, og all helligheten farer rett ut av vinduet idet de viser fingeren etterfulgt av et inderlig: «Dra til helvete!»

Folk bruker ikke plantemedisin på riktig måte. Tradisjonelt sett gir sjamaner plantemedisin for å aktivere visse porter, visse bevissthetsformer og visse oppfatninger, ikke for å gi folk noe de kan krysse av på listen over ting de må gjøre før de dør, noe de kan skryte av i middagsselskaper, eller noe som bare gir dem en skikkelig heisatur. Plantemedisinen er der for å vise oss hva som er mulig når vi engasjerer oss utover de kunstige begrensningene som vi har tillatt å forme virkeligheten vår. Men plantemedisinen er bare et inngangsparti, den er ikke et oppholdssted. 

Mange forveksler plantemedisinene med de bevissthetstilstandene de fremkaller, og de utvikler en avhengighet av disse medisinene, som om de skulle være den eneste måten å få tilgang til disse tilstandene på, som om disse tilstandene ikke allerede eksisterer i dem, og som om de ikke skulle kunne få tilgang til dem når som helst det måtte være. Dette er svært begrensende for dem som dermed blir avhengige av disse plantemedisinene og disse sjamanene, som de plasserer på en pidestall og tilber som om de skulle ha vært selve gullkalven.

Vær din egen fordømte guru
Sjamaner er ikke guruer, og sjamaner er garantert ikke perfekte. Mange åndelige lærere får det til å virke som om de har skjønt alt, som om de skulle være høyerestående eksperter i fullkommen menneskelig legemliggjøring som aldri snubler, aldri promper og aldri er urimelig harde mot seg selv. Det er bare tull. Hvis du befinner deg i en biologisk romdrakt – det er det jeg kaller kroppen – da vil du gå på trynet på et eller annet nivå. Vi lever jo i dualitet, folkens! Og det betyr at vi er i nærkontakt med reelt mørke, og med reelle utfordringer – alle sammen. Ettersom jeg har alle disse sjamanske virkemidlene – for ikke å snakke om åndene og forfedrene – å støtte meg til, er jeg kanskje dyktigere enn de fleste når det gjelder å håndtere mørket og livets utfordringer, men det betyr ikke at jeg ikke blir påvirket av de samme utfordringene som hjemsøker resten av menneskeheten. Det betyr ikke at jeg aldri blir sint, eller at jeg aldri faller ut av rollen, eller at jeg aldri blir involvert i mønstre som står i strid med det som er til det beste for meg. Jeg er like menneskelig som alle andre.

 Men de fleste liker å tilbe gullkalven sin, og derfor er de raske til å sette sjamanen på en pidestall. Det er virkelig irriterende. Hvis du har tenkt å sette meg på en pidestall, bør du helst klatre opp på din egen variant av den slik at vi kan møtes ansikt til ansikt, for jeg kommer ikke til å anstrenge nakken for å snakke ned til deg. Enten stiller du opp som min likesinnede, eller du lar være å stille opp. Jeg er ikke her for å være guruen din. Vær din egen fordømte guru!

Til toppen

Kurs og arrangementer

Pust ut!